Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. február 22.
Az iparkamarai regisztrációról - MGYK

I.

Mint arról korábban már hírt adtunk (január 6. – mgyk.hu), az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2012. január 1-től életbelépő módosításait. Az új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek

- a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál (továbbiakban: MKIK) nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

- az MKIK-nál jelentkező kamarai közfeladatok ellátásához évente 5000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni,

- az MKIK pedig pedig köteles a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezeteknek a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

A törvénymódosítás nem érinti a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat és a mezőgazdasági termelőket, és további kivételt állapít meg az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése, amely szerint a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

Az MKIK tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

A törvény rendelkezése szerint a módosítás hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek az MKIK székhely szerinti területi szervezeténél a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.  (A bejelentés történhet online, vagy a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével, a kitöltött  és cégszerűen aláírt adatlapot – postai úton vagy elektronikus levélben – az MKIK székhely szerint illetékes területi szervezetéhez kell eljuttatni. A regisztráció elvégezhető személyesen is az MKIK székhely szerint illetékes ügyfélszolgálati irodáiban.

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek az 5000 Ft-os hozzájárulásnak az MKIK területileg illetékes szervezetének elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is.

A nyilvántartás 2012. június 1-től nyilvános, az MKIK és az MKIK területi szervezeteinek honlapjáról szabadon elérhető.

 

II.

Az MGYK a szabályozás megváltoztatása érdekében január 18-án – a MOK-kal és a MESZK-kel párhuzamosan – írásban fordult a NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkárához, az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága elnökéhez és a kormánypártok népjóléti kabinetvezetőjéhez. Ezt követően a

Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége (továbbiakban: MSZKSZ), melynek egyik tagszervezete a Magyar Gyógyszerészi Kamara, január 24-én és február 1-jén is tárgyalt a kettős regisztrációról és úgy döntött, hogy dr. Kövér László parlamenti elnöknek címzett, a beadványt jegyző tagkamarák elnökeinek aláírásával ellátott közös beadványban szintén kezdeményezi a jogszabály-módosítást. A beadványt az MSZKSZ február 2-án küldte meg házelnök úrnak, kérve a szakmai kamarák tagjai számára sérelmes szabályozás soron kívüli megváltoztatását. (A beadványt az MGYK honlapján február 2-án tettük közzé.) A beadványra válasz még nem érkezett.  

 

III.

Az MSZKSZ főtitkárától 2012. február 21-én az alábbi tartalmú tájékoztatást kaptuk:

A kötelező kereskedelmi és iparkamarai regisztráció kapcsán a végrehajtási jogszabályok áttekintésével egyre világosabb, hogy milyen szempontokat kell mérlegelnie azon vállalkozásoknak, amelyek a kötelező regisztrációval kapcsolatos döntést kívánnak hozni.

 

Tény, hogy

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 10.000 Ft alatti köztartozásokat nem hajtja be adók módjára a végrehajtási jogszabály miatt,

- a gazdasági kamarákról szóló törvény (továbbiakban: Gktv) két ide vonatkozó rendelkezése ellentétes egymással:

  • az egyik szerint, ha a vállalkozás kéri nyilvántartásba vételét, csak akkor jegyezhető be, ha a kérelme benyújtását követően a kamarai hozzájárulást (értsd regisztrációs díjat) is megfizette (8/A. § (4) bek.),
  • ha a cég nem regisztrál és ennek tényét az MKIK megállapítja, először fel kell szólítania a céget 5 munkanapon belüli regisztrációra, majd ennek eredménytelensége esetén be kell jegyeznie a céget a kamarai nyilvántartásba, és ezt követően intézkedni a kamarai hozzájárulás behajtása iránt (Gktv 8/A. § (5) bekezdés),
  • erre az MKIK-nak viszont a fentebb jelzett 10.000 Ft-os összeghatárig csak az általános végrehajtási szabályok szerint lesz lehetősége.

 

Összegezve tehát

- Kamarai hozzájárulás (regisztrációs díj) megfizetése nélkül csak azok a cégek jegyezhetők be, amelyek felszólítás ellenére sem regisztráltak. Hivatalbóli bejegyzésüket követően sem lehet köztartozásként behajtani tőlük semmit mindaddig, amíg a követelés a 10.000 Ft-ot meg nem haladja,

- amelyik cég benyújtja a regisztrációs kérelmét március 1-ig, annak március 31-ig van határideje a hozzájárulást befizetni. Enélkül az MKIK a 8/A. § (4) bekezdés miatt a céget nem jegyzi be. Ezt követő két évig azonban mindösszesen 10.000 Ft-os tartozást tud felhalmozni anélkül, hogy őt köztartozás miatti jogkövetkezmény érné (feltéve, ha időközben a jogszabály nem változik, ill. figyelembe véve, hogy a be nem hajtott köztartozást a NAV jegyzi és nem ad ki 0-s igazolást, aminek megléte viszont minden folyószámla, vagy egyéb hitelfelvételi eljárás eredményes lebonyolításának feltétele),

- mivel a gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai nyilvántartási regisztrációja nem feltétele a cég törvényes működésének, és nincs olyan engedélyhez kötött tevékenység, amelynek gyakorlását törvény kötelező gazdasági kamarai regisztrációhoz köti, ügyleteik, számláik érvényességéhez emiatt kétség sem fér,

- a fentiek alapján csupán azon cégeknek lesz elengedhetetlen a regisztráció, amelyek olyan pályázatokon és beszerzéseken kívánnak elindulni, ahol az ajánlatkérői oldal a kiírásban, vagy a szerződésben megköveteli a gazdasági kamarában történő regisztrációt.

 

IV. 

Sajtóhírek szerint egy ügyvéd az Alkotmánybíróságon támadta meg a kötelező kamarai hozzájárulást, melyben tk. a törvénymódosítás jogszerűségét és a fizetendő nyilvántartási díj közteher voltát is kifogásolja.

 

***

 

A fentebb ismertetett viták és bizonytalanságok ellenére felhívjuk az MGYK tagjainak figyelmét arra, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2012. február 21-én hatályos rendelkezései értelmében az MKIK felé a gyógyszertárakat működtető gazdasági társaságoknak is kezdeményezni kell 2012. március 1-ig a nyilvántartásba vételüket, és az 5000 Ft-os hozzájárulást 2012. március 31-ig kell befizetni.

 

 

Budapest, 2012. február 21.

 

Dr. Hankó Zoltán

elnök

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél