Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. április 20.
Beszámoló az elnökség áprilisi üléséről
Utolsó módosítás: 2019. január 16.

A MGYK elnöksége 2018. április 19-én tartotta ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

 

Dr. Hankó Zoltán a napirend elfogadása után az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről adott tájékoztatást. A sort a tatai Vándorgyűléssel kezdte. Mint mondta, a Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) már értékelte a rendezvényt, és az elnök tett néhány személyes megjegyzést is. Beszámoló az elnökség áprilisi ülésérőlElmondta, általános vélemény, hogy a rendezvény szakmailag és szakmapolitikai szempontból is elérte a célját: a jövőkép- és cselekvési program alkotás időszaka lezárult, a dokumentumokat minden kamarai testület elfogadta és ez az alapja a kormánnyal Tatán megújított együttműködési megállapodásnak is. Az eddigiek közül most voltak legtöbben a vándorgyűlésen és az előadások is magas színvonalúak voltak. Zsúfolt volt a program, nem jutott idő személyes beszélgetésekre. Többször nem tartották be az időhatárokat az előadók, emiatt csúszások is voltak. Többen szerették volna a fiatalok önálló szekcióját és volt, aki a gyógyszertári helyettesítéssel kapcsolatban szeretett volna szélesebb körű tájékoztatást. Az elnök külön is kiemelte, hogy a közpolitika és a szakma meghívott vezető szereplői is kivétel nélkül fontosnak tartották a részvételt és a kamarával történő kapcsolatépítést. Külön szólt a kiadványokról is, amelyek betöltötték a funkciójukat.

Beszámoló az elnökség áprilisi ülésérőlA következőkben a március 22-i elnökségi ülésen történtek „utóéletéről” is beszámolt. Az ügyeleti szabályozással kapcsolatos kamarai véleményt az elmúlt hetekben több alkalommal ismertették az államtitkárság vezetőivel; április 17-én személyes egyeztetés is volt ebben az ügyben dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkárral és dr. Ladányi Márta helyettes államtitkárral. Az Államtitkárság továbbra is elkötelezett a kérdéskör megnyugtató rendezéséért. Az elnök tájékoztatott, hogy a Kamara elnökségének elutasító álláspontját az OGYÉI által kezdeményezett gyógyszertári hatósági lekérdezési modul szoftverfejlesztésről hivatalosan megküldte az OGYÉI főigazgatójának, egyben az ügyben további egyeztetést javasolt. Az elnök kitért arra is, hogy a TEÉ április 12-i ülésén a Kamara elnökségének az ügyelettel és a hatósági lekérdezési modul fejlesztéssel kapcsolatos álláspontját konszenzusos szavazással egyetértőleg támogatta.

A kórházi gyógyszerészek által a betegbiztonság növelését célzó műhelymunkát bemutató megbeszélésen az államtitkárságon dr. Hankó Zoltán is részt vett.  Két téma került szóba: a kórházba bevitt gyógyszerek problémaköre és a unit dose rendszerek szabályozása. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések folytatódni fognak. Az elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila részt vett egy Szegeden tartott EESZT-fejlesztéssel és telemedicinával foglalkozó konferencián. Az elnök megjegyezte, „belátható időn belül a gyógyszerellátáson belül is felmerülnek a telemedicina lehetőségei, így el kell kezdeni kidolgozni ezen a területen is a kamarai álláspontot.”

Beszámoló az elnökség áprilisi ülésérőlA továbbiakban az EESZT keretében a gyógyászati segédeszközökkel (gyse) foglalkozó megbeszélés került szóba, ahol dr. Bartus György és dr. és Hankó Zoltán vett részt. Elsődlegesen a sorozatgyártású gyse-termékekről egyeztettek, ugyanis mint említette, az egyedi méretvételhez kötött eszközök beillesztése a rendszerbe egy következő fázisban lesz lehetséges. A megbeszélésen a forgalmazók azt kérték, hogy a gyse vonatkozásában a gyógyszertárak két napos foglalási lehetősége kerüljön kiiktatásra, ugyanis a gyógyszertárak nagy száma miatt ez a gyse boltokkal szemben versenyelőnyt jelent a számukra. A Kamara elnökének elhárító álláspontjával az elnökség is egyetért.

A tájékoztató további részében dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be a HUMVO továbbképző konferenciájáról. Hangsúlyozta, ennek létrehozása uniós kötelezettség volt, senki nem bújhat ki alóla. Szóba került, hogy dr. Sohajda Attila és dr. Hankó Zoltán több alkalommal vettek részt előadóként a graduális és posztgraduális képzésben, valamint hogy immáron nyolcadik alkalommal tartottak versenyt gyógyszerészhallgatók számára a Kamara székházában – ezen az igazgató képviselte a Kamarát. A kamarai elnök előadást tartott az Orvosok Polgári Köre rendezvényén, ahol a gyógyszerészek és az orvosok közös tervei is szóba kerültek. Ezt követően dr. Brezanóczy Ferenc számolt be a TEÉ-ről, a főbb témák a következők voltak: Vándorgyűlés értékelése, patikanapi előkészületek, elkülönített alaphoz érkezett kérelmek.

A tájékoztató végén a konkrét időponthoz nem köthető események kerültek említésre, így az Egészségügyi Közlöny 2018. március 27-i számában megjelent négy gyógyszerészi gondozási szakmai irányelv. Szó esett továbbá Phoenix Pharma Zrt. értekezletéről, ahol az egyik előadó a TEÉ februári ülésén hozott, gyógyszertári marketinggel kapcsolatos állásfoglalását vitatta. Felvetésre reagálva az elnök – a részletekről nem beszélve – tájékoztatott, hogy a honlapon olvasható esetismertetéssel kapcsolatos konkrét adatokról államtitkár urat tájékoztatta. Dr. Raffay Bálint, az OGYÉI főigazgató helyettese által kezdeményezett fórumok említésével zárult a beszámoló, melyek tényéről az eseményeken részvevő elnökségi tagok elismerően nyilatkoztak.

A döntéshozatalt igénylő napirendi pontok megtárgyalása következett ez után, elsőként a jövőképpel, illetve a cselekvési programmal kapcsolatos teendők. A kérdés megvitatása után az elnökség felkérte dr. Hankó Zoltánt, dr. Sohajda Attilát, dr. Horváth-Sziklai Attilát és dr. Torma Ádámot, hogy a következő elnökségi ülésre tegyenek javaslatot a Kamara szervezeti struktúrájának szükséges változtatásaira. Az Elkülönített alap felhasználáshoz érkezett három kérelem elbírálása volt a következő napirendi pont. Az elnökség a felügyelő bizottság véleményének ismeretében dönt a támogatásokról. Ezt követően dr. Nyíri László tájékoztatott a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ajánlatokról, majd az FHB ajánlatáról. A 2018-as Patikanap, illetve az azt megelőző Pre-patikanap volt a következő téma. A Rozsnyay Emlékverseny és a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségének támogatásáról is döntött az elnökség, majd tájékoztató hangzott el a Hungaropharma QB akvizíciójáról.

A továbbiakban a honlap megújítása került szóba. Mivel az ezzel kapcsolatos ajánlatról nem sikerült konszenzusra jutni, további megbeszélésekre kell sort keríteni, melyre vonatkozóan az elnökség határidővel kérte fel az előkészítésben részt vevőket. Beszámoló az elnökség áprilisi ülésérőlVégezetül a GDPR-ral kapcsolatos feladatok kerültek szóba. A napirend megtárgyalására az elnök meghívta az Augmented Standard Institute Alapítvány vezetőjét és munkatársait, akik részletesen ismertették a Kamara tagjai által működtetett gyógyszertáraknak felkínált csomagot, amely a május 26-tól hatályos uniós általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelést szolgálja. Az alapítvány más hivatásrendi kamara magánszemély és vállalkozó tagjainak fejlesztett ki programot, amelynek „tesztgyógyszertárak” közreműködésével folyik a gyógyszertárakra adaptálása. Az elnökség egyetért azzal, hogy a teszt sikeres befejezését követően a program a gyógyszertáraknak elérhető legyen, és az ehhez szükséges szerződés aláírására felhatalmazta az elnököt. A program igénybe vétele a gyógyszertáraknak kedvező anyagi feltételekkel lesz lehetséges. Az ismertetett ütemezés szerint a gyógyszertárak várhatóan május első hetének végétől érhetik el a programot, amellyel kapcsolatban a Kamara a továbbiakban részletes információt nyújt.  

mgyk.gyh

 

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA