Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. augusztus 24.
Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi üléséről
Utolsó módosítás: 2019. január 16.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi ülésérőlAz MGYK elnöksége 2018. augusztus 23-án tartotta a Területi Elnökök Értekezletével közösen megrendezett ülését a budapesti Benczúr Hotelben. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, mindkét testület tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után az ülés prof. dr. Paál Tamás köszöntésével kezdődött, aki idén töltötte be 75. életévét. Dr. Hankó Zoltán röviden ismertette a professzor életútját, méltatta tevékenységét, mint mondta: „Professzor úr minden pozíciójában elsősorban gyógyszerész volt, ez példa kell, hogy legyen mindenki előtt”. Ezt követően gratulált dr. Szabó Sándor tiszteletbeli elnöknek is, aki a Semmelweis nap alkalmából Budavári Semmelweis Ignác-díjat kapott. Tájékoztatott továbbá, hogy prof. dr. Botz Lajos augusztus 20. alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült – az elnök távollétében gratulált neki.

A kamarai elnök ezt követően az előző összejövetelek óta eltelt kamarai eseményekről adott tájékoztatást. Mivel a Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) legutóbbi összejövetele 2018. május 31-én volt, így ettől a dátumtól kezdte az ismertetést, noha ennek egy része a júniusi és a július 5-i elnökségi ülésen már elhangzott. Tájékoztatott, hogy a körösújfalui zugpatika ügyében az OGYÉI-ben indult vizsgálat miatt június elején tanúként kihallgatták. Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi ülésérőlEhhez kapcsolódóan elmondta, hogy a zugpatika ügyében a Kamara Békés megyei Szervezetének etikai bizottsága is vizsgálatot indított, amelynek keretei között a bizottság augusztus 2-án őt is meghallgatta. Jelezte, ez utóbbi vizsgálat keretei között vált számára nyilvánvalóvá: alapos a gyanú arra, hogy a patikát sok éve engedély nélkül működtették; ezt az etikai bizottságnak jelezte. Ennek kivizsgálása már a hatóságra és az etikai bizottságra hárul. Mint mondta, sem a hatósági, sem az etikai vizsgálat eredményéről és az ehhez kapcsolódó döntésekről nincs tudomása.

„A patikanapi programok egyre nívósabbak” – folytatta, az erről szóló beszámolók a Gyógyszerészi Hírlapban –két részben – már megjelentek. A MÉKISZ által szervezett szakmai nap volt a következő említésre került esemény, amit az elnök azért is tartott fontosnak kiemelni, mert a Biztonságos étrend-kiegészítő programnak jó a visszhangja a hatóságok körében. „Célszerű lenne, és általánosan megfogalmazott elvárás is, ha minden gyógyszertár csatlakozna programhoz” – hívta fel a figyelmet.

Dr. Hankó Zoltán az országos tiszti főgyógyszerészi feladatokat ellátó dr. El Koulali Zakariás OGYÉI főosztályvezetővel konstruktív egyeztetésen vett részt, amelyen több, függőben lévő téma megtárgyalására is sor került. Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi ülésérőlA Szabó Bálinttal EESZT főosztályvezetővel történt megbeszélésen pedig az EESZT, illetve a GDPR aktuális kérdéseit vitatták meg – derült ki a továbbiakban. A MOL kereskedelmi igazgatójával is folyik megbeszélés, ennek eredményeképpen rövidesen megújítják a már meglévő megállapodást, ami a kondíciók javulását jelenti majd. Az Ipari Állandó Bizottság kibővített ülésének említésével folytatódott az elnöki tájékoztató, amelyről a Gyógyszerészi Hírlapban jelenik meg részletes beszámoló. A gyógyszerészhallgatók legalább egyhetes ipari gyakorlatának beépítése a tantervbe nagy előrelépésnek lenne tekinthető.

A gyógyszerkiadó automatákat forgalmazni kívánó cég képviselőivel történt egyeztetést említette a következőkben. A cég a következetes kamarai álláspont ellenére a gyógyszerkiadó automaták értékesítését továbbra is élő érdekként kezeli, és politikai támogatásra hivatkozik. Az elnök tájékoztatott: a megbeszélésen, ahol dr. Horváth-Sziklai Attilával együtt vett részt, elismerték: az automata nem oldja meg sem a gyógyszertári ügyelet, sem a gyógyszertár nélküli települések gyógyszerellátásának ügyét. (A cég képviselői lehetőséget kaptak, hogy az augusztus 23-i kibővített elnökségi ülésén elmondhassák álláspontjukat, azonban – ahogy az utóbb kiderült – az ülésre nem jöttek el.) A továbbiakban az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy június 30-án lejárt a CIG Pannóniával kötött megállapodás, majd kitért a 2019. évi költségvetés gyógyszerészeket érintő részleteire. „24 milliárd forintos növekedés lesz a támogatásban” – hangzott el.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi ülésérőlA továbbiakban a legutóbbi, a július 5-i elnökségi ülés óta történt események ismertetésével folytatódott a beszámoló. Dr. Hankó Zoltán – nemcsak kamarai elnökként, hanem a Gyógyszerellátási gyógyszerészeti szakmai kollégiumi tagozat tagjaként is – a gyógyszerészi gondozási irányelvekkel kapcsolatos megbeszélést kezdeményezett, amelyen részt vett dr. Télessy István, prof. dr. Soós Gyöngyvér, prof. dr. Szökő Éva, dr. Hankó Zoltán és dr. Brezanóczy Ferenc. Mint ismeretes, négy irányelv már megjelent, a gastroesophagealis refluxra vonatkozó irányelv-tervezetet az érintett orvosi szakma képviselői elutasították, így a megjelent irányelvek gyakorlatba történő beépítéséről, az elutasításra került tervezet sorsáról és a további teendőkről mindenképpen indokolt volt az egyeztetés, amely a megfelelő megoldás lehetőségét hordozta.

„Adherencia program indulhat a jövő évi patikanappal” – folytatta dr. Hankó, majd beavatta a részvevőket az eddig történtekbe. A kérdés a továbbiakban önálló napirendi pontként is szerepelt. Ezt követően a dr. Nagy Anikó államtitkárral és dr. Nagy Szilárd helyettes államtitkárral történt hivatalos találkozóról számolt be az elnök. Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi ülésérőlDr. Hankó Zoltán tájékoztatta az Államtitkárság vezetőit a korábban a kormánnyal kötött megállapodásokról, átadta a Kamara Jövőkép és cselekvési program című dokumentumát és a sürgős teendők is szóba kerültek. Ilyen pl. a gyógyszertári ügyelet szabályozása, az olcsó és a drága gyógyszerek árrésének rendezése, a gyógyszer-gazdaságossági törvény néhány pontosítása, a magisztrális gyógyszerkészítés díja, az EESZT-hez kapcsolódó elszámolás biztonsága.

A kamarai törvény módosítására vonatkozó módosító javaslatokat a MOK, a MESZK és a kamara előkészítette és benyújtotta. Néhány pontban az MGYK önálló álláspontot képviselt, így ezek jelzése, illetve a saját kezdeményezések beadása is megtörtént. Ez után a valsartan-üggyel kapcsolatos részletes tájékoztató hangzott el, ahol különösen az OGYÉI és a nagykereskedők vezetőivel történt megbeszélésekre tért ki az elnök. A betegektől történő valsartan visszavétel lehetőségének biztosítása részben igazságossági kérdés, részben a közbizalom helyreállítását célozza. Az elnök a dr. Raffay Bálint az OGYÉI főigazgató-helyettessel folytatott megbeszélésről is beszámolt, ahol folyó ügyekről egyeztetett.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi ülésérőlA tájékoztató a felvételi eredmények ismertetésével folytatódott. A négy képzőhely adataiból kiderült, hogy idén négyszáznál kevesebben jelölték meg első helyen a gyógyszerészkarokat. „Végig kell gondolni a négy a dékánnal együtt, hogy mit lehet tenni a jelentkezők számának növelése érdekében” – hívta fel a figyelmet. Dr. Balogh-Auber Gábor MOK-komplex vezetővel dr. Sohajda Attila és dr. Nyíri László elindította az egyeztetést a lehetséges együttműködésről.

A konkrét időponthoz nem kötött eseményekkel kapcsolatban elmondta, hogy két, hozzá eljutott ügyben etikai bizottsági eljárást kezdeményezett. Ezt követően a Belügyminisztérium kezdeményezésére hívta fel a figyelmet, miszerint minden olyan helyen, ahol az e-személyit elfogadják, egységes emblémát kell kihelyezni. Az öntapadós matricák elkészültek, a kiküldésükre szeptemberben kerül sor.

A döntéshozatalt igénylő napirendek pontok közül elsőként a Cselekvési programmal kapcsolatos operatív teendőket vitatták meg, amely kiterjedt a konkrét teendőkre, a felelősökre és a határidőre is. A javaslatokról – néhány pontosítást követően – külön szavaztak az Elnökség és a TEÉ tagjai – akik konszenzussal fogadták el az előterjesztésben foglaltakat. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat módosítása volt a következő, amelyet a GDPR hatályba lépése tett indokolttá. A javaslatok megtárgyalása után mindkét testület jóváhagyta a 2018. szeptember 15-i dátummal hatályba lépő szabályzatot. A továbbiakban a Kompetencia-fejlesztési Munkabizottság összetételéről döntöttek: elfogadták dr. Somogyi Orsolya a bizottság összetételére vonatkozó javaslatát és a munkabizottság cselekvési programját azzal, hogy a jövőképhez kapcsolódóan egy korábbi napirendben elfogadott kompetencia-fejlesztési feladatokkal a teendőket ki kell egészíteni. Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi ülésérőlAz adherencia programot vitatták meg ez után, amelyet az Elnökség ellenszavazat nélkül, a TEÉ három ellenszavazattal elfogadott. Az e-ügyintézéssel kapcsolatos aktualitásokról és a megyei státuszokról dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott, dr. Pintér László pedig aktuális etikai kérdéseket ismertetett. A másodfokú, jogerős határozatok a kamara honlapján már elérhetőek, az első fokon lezáruló, jogerőssé váló határozatok közzétételére vonatkozó szabályzatmódosításra az előterjesztést az őszi küldöttközgyűlésig el kell készíteni. Ezt követően az Elkülönített Alaphoz érkezett kérelmekről döntöttek a TEÉ tagjai: a Nógrád megyei kérelmet elfogadták, míg a Bács-Kiskun megyei kérelmet a TEÉ nem tartotta a vis major eljárás keretei között kellően indokoltnak. A továbbiakban az MGYK-AYCM együttműködésről számolt be dr. Horváth-Sziklai Attila, amelynek lényege, hogy a csatlakozó tagok egy országos sportbérletet kapnak kedvezményes áron. Végezetül a résztvevők a 2019 áprilisában megrendezésre kerülő „XXVIII. Zenével a Békéért” találkozó támogatásáról döntöttek.

mgyk.gyh

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA