Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. február 24.
Beszámoló az elnökség februári üléséről
Utolsó módosítás: 2019. január 16.

A MGYK elnöksége 2018. február 22-én tartotta ez évi első ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után – amikor az elnökség tagjai két napirendi pont zárt ülésként való megtárgyalásáról is döntöttek – először az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolók hangzottak el.

Beszámoló az elnökség februári ülésérőlElsőként az előző ülés napjának délutánján megtartott kamarai kerekasztal konzultáció került szóba, amelynek első részében a 2018-as adó- és számviteli változásokról esett szó; a vitaindító előadást Bagi Edina tartotta, majd dr. Elmer Nándor a helyettesítő gyógyszerészekkel kapcsolatos fontosabb jogi és adózási tudnivalókról számolt be. Az előadásokat konzultáció követte. Az elnök – bár a konzultáción más irányú kötelezettségei miatt részt venni nem tudott – elmondta, a fórumról, különösen a második részéről vegyes beszámolók jutottak el hozzá. Ezzel együtt továbbra is az a célja, hogy a helyettesítő gyógyszerészek foglalkoztatásával kapcsolatos nyitott kérdéseket mindkét fél megelégedésére, minél hamarabb tisztázzák. Ezért elkezdte egy következő konzultáció szervezését is.

Az ÁEKK kezdeményezésére dr. Török Krisztina dr. Hankó Zoltánnal és dr. Horváth-Sziklai Attilával egyeztetett a kormány által indítani tervezett vastagbélszűrési programról, mert az ÁEEK – a gyógyszerészek népegészségügyi aktivitásának részeként – szeretné ebbe bevonni a gyógyszertárakat is. A Kamara dr. Nagy Vilmost a Pest megyei szervezet alelnökét kérte fel az előkészítő munkában való részvételre. Az elnök előadóként vett részt a Kamara kórházi gyógyszerészi szervezete által január 19-re szervezett rendezvényen. „Komoly reményre jogosít, hogy legalább ötven fiatal vett ezen részt” – hangsúlyozta, majd tájékoztatott, hogy az elmúlt hetekben a szervezet elnökével többször is egyeztetett az előttük álló szakmapolitikai feladatokról. A kórházi szervezet rendezvényének napján a Békés megyei szervezet farsangi estet szervezett, amin a kamarai elnök is részt vett. „A részvevők kb. nyolcvan százaléka fiatal volt, úgy tűnik, komoly közösségépítés folyik a megyében” – hangzott el.

Beszámoló az elnökség februári ülésérőlA Biztonságos étrend-kiegészítő program indulása előtti, január 22-én megtartott sajtótájékoztató is szóba került, amelyet a Kamara a MÉKISZ-szel és a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségével közösen hirdetett meg. A sajtótájékoztatón részt vett drBérci István, a MÉKISZ elnöke, dr. Horányi Tamás, a MÉKISZ alelnöke, dr. Küttel Sándor, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége elnöke, dr. Feller Antal, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége alelnöke, valamint a Kamara képviseletében dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila. A kamarai elnök a sajtótájékoztatót sikeresnek tartotta. A program indulásáról a nyomtatott sajtóban és a közösségi médiában széles körben jelent meg korrekt tájékoztatás, több rádió- és tv műsor, valamint újságcikk is foglalkozott a programmal; a sajtóbeli szerepléseket a résztvevő szervezetek is egyeztették egymással. A Kamara figyelt a gyógyszerészek és a betegek közvetlen tájékoztatására is. A program külső és belső kommunikációját az elnök jónak ítélte. Mint mondta, a program indulásának bejelentését követően újra nagy számban jelentkeznek a patikák a programba.

Az elnök a sztrájktárgyalások egyes üléseiről is tájékoztatott. Mint mondta, a szakdolgozók béremelésének novemberről januárra történő előre hozásáról született megállapodást a Kamara képviseletében az elnök távollétében dr. Horváth-Sziklai Attila írta alá.

A honlap megújításával kapcsolatban is megindultak az egyeztetések, mert a jelenlegi honlap a különböző jogos igények kielégítésére már nem képes. Cél, hogy a patika napig a honlap megújítása befejeződjön.

A budapesti karon folyó szakképzésen dr. Sohajda Attila és dr. Hankó Zoltán vett részt tartott előadást és vezetett konzultációt, és ugyanitt elindult a záróvizsga előtti „szemináriumi napok” programja is. Az egyetem vezetőivel történt megállapodás értelmében a záróvizsga előtti gyakorlaton részt vevő gyógyszerészhallgatóknak a Kamarával együttműködve négy szemináriumi napot szerveznek, amelyeken a téma a gyógyszertári gazdálkodás alapjai, a készletgazdálkodás, a támogatás-elszámolás és a gyógyszertár minőségügyi rendszere. Az első napon a Kamara képviseletében dr. Hankó, dr. Sohajda és dr. Laki Tibor tartott előadást és vezetett konzultációt.

A továbbképzésekkel kapcsolatban hangzott el, hogy az elnök és dr. Zupkó István az Oktatói állandó bizottság elnöke egyeztetett prof. dr. Szökő Éva MGYT elnökkel és dr. Bácskay Ildikóval az MGYT továbbképzési titkárával a Kamara és az MGYT szakmai együttműködési lehetőségeiről. Megállapodás született, hogy a két szervezet közös gondozásában futó allergiaprogram bázisán szeptembertől az MGYT – kamarai közreműködéssel –továbbképzéseket szervez. Arról is megállapodtak, hogy mindkét szervezet vezetői arra kérik területi szervezeteik elnökeit, hogy az idei patika naphoz kapcsolódóan, egymással együttműködve szervezzenek orvos-gyógyszerész találkozót. Ehhez módszertani segítséget nyújtanak. Dr. Hankó beszámolt az EGIS Gyógyszergyár munkatársaival történt megbeszélésről is, ahol a 2018-as év együttműködésének részleteiről egyeztettek. Kamarai rendezvényeknek, továbbképzéseknek fog helyet adni a gyár látogatóközpontja.

A MOK sajtótájékoztatóján, ahol dr. Gilly Gyula „A tisztességes, tehát igazságos társadalom, és az elsődleges társadalmi javak” című könyvét mutatták be, dr. Zalai Károly képviselte a Kamarát. Ezt követően dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be a MÉKISZ konferenciájáról, amely a növényi gyógyszerek speciális szabályozásáról szólt.

Dr. Hankó tájékoztatott, hogy a tulajdonosi program részeként megindultak a tőkealap megújításával kapcsolatos egyeztetések. Ezeken dr. Sohajda Attilával és dr. Horváth-Sziklai Attilával vett részt. A tőkealap jelenlegi szabályozása még a többségi tulajdoni hányad elérését hivatott szolgálni, de ezen már túljutottunk, továbbá az állami tőkealap kezelője a Hiventures Zrt. lett. Emiatt törvény-módosításra van szükség, amire a választásokat követően kerülhet sor. Ennek az előkészítése elindult, hogy legkésőbb a nyár végére a tőkealap elérhetővé váljék. Mint mondta, megkezdődött a feltételek aktualizálása is. A tőkeprogramon túl a Hiventuressel további együttműködési lehetőségekről is elindultak az egyeztetések.

Ezt követően dr. Sándor Csaba vette át szót, aki beszámolt a február 3-án megtartott XXIV. Országos Gyógyszerész Bálról. Mint elmondta, az előző évek tapasztalatai alapján szervezték az ideit, ami a visszajelzések szerint jól sikerült. Továbbra is a tematikus bálok szervezésében gondolkodnak és a színvonalból sem szeretnének engedni.

A Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) február 8-i üléséről dr. Nyíri László a TEÉ alelnöke és dr. Hankó Zoltán adott tájékoztatást. Az összejövetelen az elnökök a megismerhették a Pharmaklikk felhő alapú szolgáltatást nyújtó rendszerét. Az elnökök vállalták, hogy saját területi szervezetükön belül elősegítik a gyógyszertárak Biztonságos étrend-kiegészítő programhoz való csatlakozását. Az elnökök megkapták a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a szociális otthonok megfelelő minőségű gyógyszerellátása érdekében kötött megállapodás dokumentumait. A TEÉ-n született elhatározás értelmében minden megyei elnök február végéig felveszi a kapcsolatot a szociális otthonok területi igazgatójával az együttműködés részleteinek megbeszélésére. Az elnök kérte valamennyi területi elnököt, hogy a szervezetük előző évi tevékenységéről szóló írásos beszámolót március 4-ig küldjék meg a Kamarának, hogy a vándorgyűlésre önálló kiadványként elkészülhessen. A TEÉ kiemelt napirendi pontja volt az EESZT működésének monitorozása. A területi elnökök február 11-ig írásban megküldték a működéssel kapcsolatos tapasztalataikat és a megoldandó problémák listáját. Mint az elnök beszámolt, ebből egy 18 oldalas összeállítást készített, amelyet a Kamara kezdeményezésére létrejött február 12-i egyeztetésen átadott dr. Ladányi Márta helyettes államtitkárnak, az EESZT képviseletében részt vevő dr. Szabó Bálint főosztályvezetőnek és Árki Kornélnak a NEAK főigazgató-helyettesének. Beszámoló az elnökség februári ülésérőlA megbeszélésen megállapodás született, hogy a felvetésekre a részletes választ az EESZT munkatársai a február 22-i elnökségi ülésen adják meg. A TEÉ foglalkozott egyes gyógyszertári láncok és hálózatok televíziós és köztéri reklámozási gyakorlatával és erről rövid utas határozattal állásfoglalást fogadott el. Az állásfoglalást a Kamara honlapján közzétették. A továbbiakban dr. Nyíri számolt be a napelemek telepítésének gyógyszertári lehetőségéről.

A MAOTE vendége volt dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila – hangzott el a tájékoztató további részében – ahol az ügyeletre kijelölt gyógyszertáraknál tartandó gyógyszerek listájáról egyeztettek.

A MedicalOnline által szervezett, az uniós adatvédelmi szabályokról szóló konferencián dr. Hankó Zoltán, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Kovács Zalán képviselte a Kamarát. Az elnök felhívta a figyelmet a május 26-án életbe lépő szabályozás fontosságára, a nagy büntetési tételekre, továbbá tájékoztatott, hogy terveik szerint május végéig új fejezet készül a Belső Minőségügyi Kézikönyvben ezzel kapcsolatban. A következőkben dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be a prágai V4 konferenciáról. A hat tématerületet felölelő tanácskozáson részt vett a cseh egészségügyi miniszter. Az összejövetel végén panelbeszélgetés volt a cseh gyógyszerügyi hatóság vezetőjével, ahol szóba került, hogy szeretnének a magyar tapasztalatról hallani az e-recept bevezetésével kapcsolatban. A 140 regisztrált részvevővel tartott és 74 szakmai szervezet által támogatott HUPSA összejövetelén dr. Gutay Tibor képviselte a Kamarát. Személyes hangvételű előadásában a tenni akaró fiatal gyógyszerészek előtt álló lehetőségekről is beszélt.

A tájékoztató a konkrét időpontokhoz nem köthető események említésével folytatódott. A Belső Minőségügyi Kézikönyv III. kiadását elkészítette a munkabizottság – mondta az elnök. A gyógyszertár nélküli települések gyógyszerellátási problémáival foglalkozó médiakampányt is szóba hozta. Mint mondta, kezdettől fogva bizonyos volt abban, hogy a téma nem véletlenül került napirendre; néhány nappal ezelőtt „be is jelentkeztek” azok, akik ebben üzleti lehetőséget látnak. Tájékoztatott arról is, hogy „Expediáló kollégák figyelmébe…” címmel három témában olvasható rövid tájékoztató a honlapon. Ezek közül a harmadik a gyógyszertári profilrendelettel kapcsolatos szabályozás korrekciójának igényével született.

Ezt követően dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

Beszámoló az elnökség februári ülésérőlA zárt ülésként megtárgyalt napirendi pontokat követően az EESZT működésével kapcsolatban feltárt problémák megvitatása következett. A meghívott vendégek Szabó Bálint, Puskás Zsolt, és Héja Gergely voltak (a képen balról jobbra: P. Zs., Sz. B., H. G.), akik a már említett 18 oldalas dokumentumra készült válaszaikat ismertették. A kb. kétszáz esetet kilenc fő csoportra osztották: (1) háziorvosi, szakrendelői, intézményi vényíró rendszerek, (2) törzsek rossz használata, (3) működési folyamatok rendellenességei, (4) gyógyszertári rendszerekkel kapcsolatos megjegyzések, (5) EESZT működés problémái, (6) fejlesztési igények, (7) NEAK elszámolással kapcsolatos kérdések, (8) állampolgárok tájékoztatása, (9) infrastruktúra. A megbeszélés végén megállapodtak, hogy az elhangzottak alapján a gyógyszerészeknek részletes tájékoztató készül, melyet szokás szerint a Kamara honlapján közzétesznek.    

A következőkben a budapesti szervezet által benyújtott tagdíj-méltányossági kérelem került sorra; a Kamara elnöksége az előterjesztést alapszabályi rendelkezésekre tekintettel érdemben nem tárgyalhatta. A honlap megújításával kapcsolatos előterjesztés megvitatásához szakértői véleményeket kért az elnökség. A továbbiakban dr. Brezanóczy Ferenc számolt be a FoNo VIII. előkészítésének munkájáról. Végezetül a március 23-24-i Vándorgyűlés szakmai és szabadidős programjáról egyeztettek.

mgyk.gyh

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA