Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. június 16.
Beszámoló az elnökség júniusi üléséről
Utolsó módosítás: 2018. június 19.

Az MGYK elnöksége 2018. június 14-én tartotta ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről adott tájékoztatást. A sort a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége közgyűlésével kezdte, ahol a kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt, aki röviden összefoglalta az ott elhangzottakat. Prof. dr. Kovács Gáborral, a Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet főigazgatójával az elnök folytatott megbeszélést a patikanappal kapcsolatban. Beszámoló az elnökség júniusi ülésérőlA professzor az elnök meghívására két előadást vállalt a rendezvényen, illetve ígéretet tett arra, hogy tüdőgyógyász szakemberek vezetésével menedzselik a patikanapon induló egyéves népegészségügyi programot, amelyben havonta készítenek közleményeket a légúti betegségek gyógyszerészi gondozásával, megelőzésével és kezelésével kapcsolatban.

A továbbiakban dr. Pozsgay Csillával, az OGYÉI főigazgató helyettesével történt május 11-i egyeztetés került szóba, ahol dr. Raffay Bálint, az intézet főigazgató helyettese is részt vett. A megbeszélésen az elnök beszámolt a Kormánnyal kötött megállapodásról, meghívta a főigazgató asszonyt a patikanapi rendezvényre és tájékoztatta arról, hogy a belső minőségügyi kézikönyvvel kapcsolatban el lehet kezdeni az egyeztetést. A megbeszélésen a leghosszabban azonban az immáron közismertté vált zugpatika kérdéskörével foglalkoztak. Az elnök beszámolt, hogy a megbeszélésen hangsúlyozta: a bizalmi viszony megromlott a Kamara és az országos tiszti főgyógyszerész között, ugyanakkor az Intézettel szembeni közbizalom helyreállítása közös érdek.

Prof. dr. Kásler Miklós a Népjóléti Bizottság előtti meghallgatásán részt vett a kamarai elnök – hangzott el a továbbiakban; az új miniszter az értékrendi kérdéseket tartja minden probléma megoldásakor az elsődlegesnek. Az Államtitkárságon megbeszélést tartottak a gyógyászati segédeszközök EESZT-be történő integrálásáról, amin dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte a Kamarát, aki beszámolt az összejövetelről. Beszámoló az elnökség júniusi ülésérőlA Galenus Kft. közgyűlése volt a következő említésre került esemény, a cég 2017-es mérlegének az elfogadása volt a téma - dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt rajta.

Idén második alkalommal került megrendezésre a pre-patikanap – hangzott el a továbbiakban. Az idei összejövetelnek is az EGIS Gyógyszergyár Látogatóközpontja adott helyett, amire mindazokat meghívták, akik az allergia programban bármi módon részvettek. „Hasznos és értékes egyeztetésre került sor” – emelte ki az elnök. Szakmailag rendben volt és szervezési szempontból is működött a program, „amit vállaltak a részvevők, azt teljesítették is” – idézte a rendezvényen megállapítottakat. „Viszont nincs visszajelzés a betegektől és a gyógyszerészektől arra vonatkozóan, hogy mennyire volt a program hatékony”, és a kommunikációval kapcsolatban is felmerültek új igények – számolt be az elhangzottakról, kiemelve, hogy az allergia program cikkeinek önálló kötetben való megjelenéséhez a finanszírozási kérdések megoldódtak.

Az országos elnökség és a budapesti szervezet által közösen szervezett, a GDPR bevezetésével kapcsolatos fórum említésével folytatódott a tájékoztató. A fórumon jól megvilágították a rendelet lényegét, különös tekintettel a gyógyszertárak szempontjaira. A Kamara honlapján a módszertant kidolgozó alapítvány közzétette a gyógyszertáraknak készült segédletet, ami a gyógyszertáraknak, olcsó, közérthető és szakmailag biztonságos kontroll lehetőségét biztosította arra vonatkozóan, hogy a GDPR szabályozás előírásainak mennyire felelnek meg.

Beszámoló az elnökség júniusi ülésérőlCsíkszeredán idén is találkoztak Hargita és Pest megye gyógyszerészeinek képviselői – erről dr. Brezanóczy Ferenc tájékoztatott. Az évenkénti több találkozásnak köszönhetően „az ismerkedés következő szintjére sikerült lépünk” – mondta.

A gyógyszertárak május 28-án körlevelet kaptak az OGYÉI-től, amiben arról tájékoztatták a gyógyszerészeket, hogy az országos tiszti főgyógyszerész a magánszektorban fog tevékenykedni a továbbiakban – folytatódott az elnöki beszámoló. Mivel más hivatalos kommunikáció nem volt ezzel kapcsolatban, a Kamara sem a honlapján, sem a hírlevélben, sem a Gyógyszerészi Hírlapban nem foglalkozott a kérdéssel. Ugyanakkor az elnök az elnökség tagjainak részletesen ismertette a körösújfalui zugpatika működése és a tiszti főgyógyszerész távozása közötti összefüggést. A NEAK-kal dr. Hankó Zoltán egyeztetett, ahol a téma az volt, hogyan lehet biztonságossá tenni a gyógyszertárak NEAK-elszámolását? A megbeszélést követően a területi elnökökkel együttműködve 11 pontban összefoglalták a teendőket. Az erről készült feljegyzést elküldték a NEAK illetékeseinek. Az elnök tervként jelölte meg, hogy az Államtitkársággal, az EESZT-vel és a NEAK-kal közös ajánlást készítenek a gyógyszertáraknak, ami mankót jelenthet az expediáláshoz – hangzott el.

A GDPR fejlesztőivel és a rendszergazdákkal történt egyeztetés is szóba került: közös elterjesztést készítenek a gyógyszertárak és a rendszergazdák kapcsolatának GDPR-hez kötődő tisztázása érdekében – tudtuk meg. Az elnök személyes álláspontja szerint hosszabb távon nem spórolható meg a miniszteri rendelet a rendszergazdákkal kapcsolatos elvárások rögzítéséhez. A Békéshelp közgyűléséről szóló beszámoló után dr. Brezanóczy Ferenc vette át a szót, aki a Pest megyei kistérségi értekezletről számolt be. Az MGYT bevonásával és a régió tiszti gyógyszerésze jelenlétében folyt fórumon prof. dr. Szökő Éva, dr. El Kouali Zakariás ésdr. Hankó Zoltán  tartott előadást, majd kötetlen beszélgetésre is sor került.

Ezt követően a Területi Elnökök Értekezletéről dr. Nyíri László és dr. Brezanóczy Ferenc tájékoztatott. Dr. Nyíri az alapszabály módosításának szükségességéről beszélt a területi szervezetek működésével kapcsolatban, míg dr. Brezanóczy az értekezleten elhangzott témákat, például az asszisztensképzést ismertette. A továbbiakban az elnök rátért a Semmelweis Egyetemen folyó oktatással kapcsolatos megbeszélésre, ahol rajta kívül dr. Sohajda Attila és dr. Süle András is képviselte a Kamarát. Aztán megemlítette, hogy a zugpatika ügyében az OGYÉI-ben tanúként hallgatták meg, ahol átadta az általa közölteket igazoló dokumentumokat.

Beszámoló az elnökség júniusi üléséről„Elbizonytalaníthatja a kollégákat” – hívta fel a figyelmet az elnök a Gyógyszertár című lapban a GDPR-ral kapcsolatban megjelent cikkre. „Ha komolyan veszik a kollégák az ott megjelenteket, annak a gyógyszertárakra nézvést komoly anyagi következményei is lehetnek” – hangsúlyozta. A GDPR problémákat később – Antal Tibor alapítványi elnök jelenlétében – önálló napirendi pontban is megvitatták. A tájékoztató kitért a MÉKISZ szakmai napjára is, ahol több hatóság képviselőivel a szabályozás aktuális kérdéseit vitatták meg. A szakemberek szerint a hamisított termékekkel kapcsolatban a gyógyszertáraknál nem merültek fel gondok. Az elnök feladatként jelölte meg, hogy minden gyógyszertár kapcsolódjon be a biztonságos étrend-kiegészítő programba. Végezetül dr. Hankó említette az előző nap benyújtott költségvetést, amelyben ugyanolyan összeggel szerepelnek a gyógyszertárakat érintő tételek, mint az előző éviben, a gyógyszertámogatásra fordítandó összeg pedig kb. 25 milliárd forinttal növekszik.

A döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek ez után. Elsőként az Ipari Állandó Bizottság összetételéről döntöttek, az előterjesztésben szereplő javaslatot az elnökség elfogadta. Ezt követően a cselekvési programmal kapcsolatos teendőket vitatták meg, illetve kiválasztották az egyes bizottságok tagjait. A továbbiakban  Antal Tibor, az Augmented Standard Institute Alapítvány kuratóriumi elnöke tájékoztatott a GDPR-rel kapcsolatos kérdésekről, valamint kitért a Gyógyszertár című lap korábban említett cikkére is. A továbbiakban az elnökség megerősítette dr. Horváth-Sziklai Attila igazgató HUMVO igazgatósági tagságát és döntött a kamarai honlap megújításáról szóló előterjesztésről. Az idő előre haladtára tekintettel a 2018. I. félévi rendezvények beszámolóinak megtárgyalását, valamint a patikanap értékelését a következő elnökségi ülésre halasztották.

mgyk.gyh

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA