Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. május 12.
Beszámoló az elnökség májusi üléséről
Utolsó módosítás: 2019. január 16.

Az MGYK elnöksége 2018. május 10-én tartotta ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről adott tájékoztatást. Mint mondta, a legutóbbi elnökségi ülés délutánján az Országos Közegészségügyi Intézetben az 50 és 75 év közöttiek ingyenes vastagbélszűrésével kapcsolatos egyeztetésen vett részt, ahol a gyógyszertárak szűrőprogramban való részvételével kapcsolatban már az operatív kérdések is előkerültek. Beszámoló az elnökség májusi ülésérőlElkezdődött az egyeztetés a gyógyszertáraknak nyújtható anyagi ellenszolgáltatásról és arról is, hogyan lehet megoldani, hogy azok, akik életkoruk miatt nem vehetnek részt az ingyenes szűrésben, térítés ellenében szervezett keretek között megvásárolhassák a szükséges eszközöket.

„A Kamara továbbképzése a Meditop Gyógyszergyárban megfelelő környezetben, hatékonyan folyt” – folytatta az elnök. Ezt követően a CIG Pannónia ajánlatát hozta szóba: dr. Nyíri László, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó vettek részt a biztosító vezető képviselőivel folytatott előkészítő megbeszélésen. A kérdés később önálló napirendi pontként szerepelt.

A Sanofi megkeresése is szóba került; a cég valproát tartalmú gyógyszerek használatával kapcsolatos új információk gyógyszerészek körében való terjesztését kérte a Kamarától; mivel közérdekről van szó, a Kamarai vezetők „gondolkodás nélkül” igent mondtak a kérésre, amelynek megvalósulása az elkövetkező hónapokban realizálódhat.

A Kórházszövetség XXX. Kongresszusának első napján a kerekasztal megbeszélésére dr. Hankó is meghívást kapott, aki a kórházi gyógyszerészetet érintő pozitív változásokról számolt be a hallgatóságnak. Előrelépésként említette például a kórházi gyógyszerészek orvosokkal azonos jogállását, a béremelést, a Than Károly ösztöndíjban való részvétel lehetőségét és azt, hogy az elmúlt években a kórházi gyógyszerészek létszáma dicséretesen növekedett. A kongresszus második napján a kórházi-klinikai gyógyszerészi szekcióban is tartott előadást; az elhangzott előadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy prof. dr. Botz Lajos, dr. Süle András és a kamara elnökének prezentációja szakmai és szakmapolitikai értelemben is egy irányba mutatott. A honlap fejlesztésével kapcsolatos megbeszélés került a következőkben említésre – tovább folyik az előkészítés. Az elnök tájékoztatott, hogy április 26-án egy befektető képviselője által kezdeményezett megbeszélésen a gyógyszerkiadó automaták patikai alkalmazásának támogatására kérték a Kamara elnökét.Beszámoló az elnökség májusi üléséről Mint az elnökségi ülésen elhangzott, a befektető képviselője szerint az „automata-projekt” korábbi gazdájától átvették az ügyet és több száz automata patikai kihelyezésében érdekeltek. Kezdeményezésük politikai és hatósági támogatásáról is tájékoztatták az elnököt, akinek egyben szakmai és gazdasági együttműködést ajánlottak fel.  

A közelgő Patikanap alkalmából Fári István, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Czaun Péter és dr. Hankó Zoltán Tapolcán megtekintették az országos megnyitó helyszíneként szolgáló gyógyszertárat. Egyeztettek a város polgármesterével, a helyi kórház főigazgatójával, valamit a művelődési ház vezetőjével is az egyes programok sikeres lebonyolítása érdekében.

A küldöttközgyűlés említésével folytatódott a beszámoló. Mint mondta, „mások rendezvényeire tekintettel péntek délutánra szerveztük a küldöttközgyűlést, ráadásul anyák napi ünnepségek és ballagások is voltak aznap délután. És míg általában 50 százalék feletti szokott lenni a részvételi arány, most alig haladta meg a 32 százalékot. A tanulság az, hogy többé nem szabad ilyen péntek délutánra tenni a küldöttközgyűlést. Ezzel együtt konstruktív légkör volt és a küldöttek további támogatásukról biztosították az elnököt és az elnökséget” – hangsúlyozta.  A küldöttközgyűlésen újdonság volt az Etikai Kollégium elnökének a beszámolója. Az etikai kérdések fontossága egyre nagyobb, ezért az elnök javasolta, hogy a továbbiakban ez is legyen állandó napirendi pont a küldöttközgyűléseken. A továbbiakban a budapesti végzős gyógyszerhallgatóknak tartott utolsó – negyedik – szemináriumi napot említette az elnök, kiemelve az előző három sikerességét. Cegléden a tíz éve elhunyt dr. Zalai Károly professzor emlékére emléktáblát avattak, az eseményről fia, dr. Zalai Károly számolt be.

Ezt követően néhány várható, illetve konkrét időponthoz nem köthető esemény került szóba. Az elnök a közeljövőben találkozik dr. Pozsgay Csilla OGYÉI főigazgatóval, ahol várhatóan több függőben lévő kérdést vitatnak meg. Szóba került, hogy a Kamara budapesti szervezete és országos hivatala közösen szervez GDPR fórumot, ahogy a gyógyászati segédeszközök EESZT-be való integrálásával foglalkozó tárgyalások elkezdése is. A május 15-i Pre-patikanapot is szóba hozta az elnök, aminek fő célja az elmúlt év aktivitásának az értékelése. Az e-személyi igazolvány elfogadását jelelő matrica kihelyezését kérte levelében a Belügyminisztérium – derült ki a továbbiakban – a kérés teljesítését az elnökség támogatja. Majd az EESZT hírlevelének a kamarai honlapon történő megjelenítése került szóba, ami időközben meg is történt. Ezt követően dr. Zalai Károly számolt be a Gyógyszerészi Hírlap szerkesztésének aktuális kérdéseiről.

Beszámoló az elnökség májusi ülésérőlA tájékoztató végén a gyógyszerkiadó automaták kérdését külön is megvitatta az elnökség és részletes vita után konszenzussal az alábbi határozatot fogadták el: „A Kamara elnöksége – a küldöttközgyűlés egyetértésével – ismételten kinyilvánítja, hogy gyógyszerkiadó automaták gyógyszertári és gyógyszertáron kívüli alkalmazását gyógyszer- és betegbiztonsági megfontolások miatt továbbra is ellenzi. A Kamara elnöksége határozottan tiltakozik, hogy üzleti befektetők gyógyszerkiadó automaták gyógyszertári kihelyezésének politikai és hatósági támogatásáért lobbiznak a Kamara véleménye ellenére. A Kamara elkötelezett abban, hogy a betegek a gyógyszereiket gyógyszertárban, hozzáértő szakemberrel történő konzultáció keretei között válthassák ki.”

Ezek után dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

A döntéshozatalt igénylő napirendi pontok közül elsőként az Ipari Állandó Bizottság tagjairól és programjáról született döntés a küldöttközgyűlésen bizottsági elnökké választott dr. Bárdos Attila előterjesztésében. A bizottság változatlan összetételben és változatlan célokkal folytatja a munkáját.

A következőkben a GDPR-ral kapcsolatos feladatokról egyeztettek és megvitatták a Kamarával szerződött alapítvány jelentését. A négy tesztpatika képviseletében dr. Ádám György, dr. Bartus György, dr. Torma Ádám és dr. Vimláti Gábor  számolt be a teszt folyamatáról és eredményéről. Az elnökség a jelentést és a beszámolókat elfogadta, majd felhatalmazta dr. Bartus Györgyöt, hogy a vitában elhangzottakra tekintettel véglegesítsék a jelentést. Az elnökség kéri, hogy hétvégéig záruljon le a projekt előkészítése, hogy a május 15-i fórum időpontjára már elérhető legyen az egyes patikák GDPR-nek való megfelelését ellenőrző tesztfelület.

Az Elkülönített Alaphoz érkezett kérelmekkel foglalkoztak a továbbiakban, dr. Brzanóczy Ferenc előterjesztésében. A TEÉ támogatására és a Felügyelő Bizottság jelentésére alapozva a Vas, illetve Zala megyéből érkezett kérelmet az elnökség befogadta, a budapesti kérelemről – a szabályzat értelmében, az FB elutasító döntésére tekintettel – az elnökség nem szavazott. Az elnök kérésére az a döntés született, hogy a Területi Elnökök Értekezlete és a Felügyelő Bizottság egyeztessen a kialakult véleménykülönbséggel kapcsolatban.

Az etikai határozatok közzétételéről is döntés született: az anonimizált másodfokú határozatok közlése elindul. A CIG Pannónia biztosító ajánlata volt a következő napirendi pont – a részletek kidolgozására további tárgyalásokra van szükség, az egyeztetésre az elnökség dr. Sohajda Attilát, dr. Nyiri Lászlót és dr. Bartus Györgyöt kérte fel. a Végezetül a Patikanappal kapcsolatos operatív teendőket beszélték meg.

mgyk.gyh

 

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA