Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. szeptember 21.
Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről

Az MGYK elnöksége 2018. szeptember 20-án tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után először az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló elnöki beszámoló hangzott el. Az elnök tájékoztatott, hogy a bezárt Schöpf-Merei Ágost Kórház épületének és területének a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara által történő hasznosítása érdekében folyó fejlesztés előkészítő munkája megindult.Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről Ehhez kapcsolódóan a Kar vezetése ad hoc bizottságot hozott létre, amelynek három külsős tagja is van: az MGYT, a MAGYOSZ és a Kamara elnöke. Ezt követően dr. Tarcali Gábor, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöke által kezdeményezett megbeszélést említette, amely témája az volt, hogy a „növényorvosok” is szeretnének foglalkozásdoktori címet kapni. Az MGYK támogatja a felvetést.

A kamarai elnök kezdeményezésére Szabó Bálinttal, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) főosztályvezetőjével történt megbeszélésen egyebek mellett a biztonságos és garantált TB elszámolás, valamint a gyógyászati segédeszközök EESZT-be való mielőbbi integrálása került szóba. Az EESZT vezetői befogadták a Kamara ezzel kapcsolatos 11 pontból álló javaslatát és elkötelezettek a gyógyszertárak biztonságos NEAK-elszámolási feltételeinek mielőbbi megteremtéséért. Az elmúlt hetekben az induló adherencia programmal kapcsolatban is több egyeztetés volt. Ilyen volt pl. a prof. dr. Szökő Éva MGYT elnökkel folytatott, ahol elsősorban az adherencia program, a Gyógyszerészek Világnapja, valamint a március 27-én megjelent gyógyszerészi gondozási irányelvek kerültek szóba. Az adherencia-program előkészítéseként HungaroMedica rendezvényen október 11-én a Nemzeti Betegfórummal és betegszervezetekkel is megtörténik a kapcsolatfelvétel.

A Semmelweis Egyetem tanévnyitóján dr. Szabó Sándor tiszteletbeli elnök képviselte a Kamarát, aki kiemelte a rendezvény szervezettségét és az egyetem zenekarának kiváló előadását.

Dr. Nagy Szilárd helyettes államtitkár a gyógyszertári ügyelettel kapcsolatban dr. Hankóval és dr. Sohajda Attilával egyeztetett – hangzott el a továbbiakban. E mellett a megbeszélésen szóba került a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítása, az EESZT fejlesztése, a felelős gyógyszerhasználat program elindítása, a vastagbélszűrés és az adherencia program is.

Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlAz országos tiszti főgyógyszerészi feladatokat ellátó dr. El Koulali Zakariás OGYÉI főosztályvezetőjével is folytatott megbeszélést dr. Sohajda Attila és a kamarai elnök, amely során konkrét ügyekben tájékozódtak: egy gyógyszertár-tulajdonlással kapcsolatos vizsgálatról, a Ca-Sandoz kivonásáról, számlázási kérdésekről, egy konténeres gyógyszertárról, egy patikaáthelyezésről, továbbá a Belső Minőségügyi Kézikönyvről is.

„A szeptember 6-8. között Székelyudvarhelyen tartott továbbképző konferencia nagy lehetőségeket rejt magában” – mondta az elnök. Külön jelentősége volt az összejövetelnek, hogy testvérmegyei kapcsolata van Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kamarai szervezetének az erdélyi kollégáikkal. A konferenciára a szervezők magyarországi előadókat is meghívtak, valamint együttműködési megállapodás aláírására is sor került, amelynek szándéka és célja, hogy az erdélyi magyar anyanyelvű gyógyszerészek a hazai szakképzésbe bekapcsolódhassanak. Ezt követően az összejövetelen részt vett dr. Fittler András vette át a szót, aki elmondta, a szakképzés tekintetében a kinti lehetőségek korlátozottak, a budapesti és a pécsi egyetem pedig minimális anyagi ráfordítással megoldhatja, hogy szakképesítést szerezhessenek a határon túli kollégák. Dr. Brezanóczy Ferenc folytatta a beszámolót, aki népes küldöttség élén szintén Székelyudvarhelyre látogatott. „Komoly szakmai kapcsolat alakult ki az erdélyi kollégákkal” – emelte ki, majd dr. Székely Pál határon túli kolléga kiemelkedő szervezési munkáját méltatta.

Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlA záróvizsga előtti félévben a Semmelweis Egyetemen szervezett „szemináriumi napok” értékeléséről szóló megbeszélés volt a következő téma. Az első év tapasztalata szerint folytatni célszerű a szemináriumokat – hangzott el. Rövidebb előadások kellenek, hogy több idő jusson a konzultációra és esetismertetések megbeszélésére, valamint a kórházi területhez kapcsolódóan is érdemes konzultációt kezdeményezni. Az egyetemi vezetés által kezdeményezett megbeszélésen született döntés arról is, hogy a szemináriumi napok előkészítésébe be kell vonni a gyakorlati képzőhelyek vezetőit (a gyógyszertárvezetőket) is. „Nagyon nagy lehetőséget látok ebben a képzési formában. A másik három egyetemnek is javasolni kell ezt az oktatási formát” – hangsúlyozta az elnök.

Dr. Bartus György, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó Zoltán vett részt az EESZT-vel kapcsolatban gondos előkészítés után, az államtitkárságon történt szeptember 14-i megbeszélésen. Az elnök beszámolt, hogy döntés született arról: 2019 végéig kötelező lesz papír alapú felírási igazolást adni minden betegnek. A felírási igazolás formáján az EESZT és a NEAK illetékesei között még egyeztetések vannak, de úgyszintén döntés született, hogy a felírási igazoláson olyan változtatásokat hajtanak végre, hogy a papírvényt és a felírási igazolást se az orvos, se a beteg, se a gyógyszertár ne téveszthesse össze. Döntés született olyan fejlesztésekről is, amelyek garantálják, hogy a vényíró programokkal csak létező gyógyszereket, megfelelő indikációban és engedélyezett támogatási kulccsal lehessen felírni. Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlAz őszi jogalkotási programban várhatóan megnyitásra kerül az Eüak törvény is annak érdekében, hogy az expediáláskor a gyógyszertár láthassa, ha az adott e-receptet máshol már kiváltották. Az EESZT-hez kapcsolódó hír, hogy elindul az e-recept rendszer társadalmi szintű ismertetése, amelyhez az EESZT vezetői a kamara területi szervezeteinek közreműködését kérték. Az előkészítő munka itt is elindult.

A XXIV. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Előadói Vándorserleg versenyről dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be, aki a verseny zsürijének tagja volt. Mint elmondta, a verseny egyre inkább kórházi irányba tolódik el, ugyanakkor kiemelte az egyik, gyógyszerhulladékokkal foglalkozó előadást. Beszámolt továbbá dr. Bartus György előadásáról is, amit a rendezvény plenáris ülésén mondott el, és amit tetszéssel fogadott a hallgatóság. Az elnöki beszámoló ezt követően a Győrben tartott kötelező szinten tartó továbbképzéssel folytatódott, majd a Pharmaonline által szervezett étrend-kiegészítő konferencia került szóba.

Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlA továbbiakban néhány konkrét időponthoz nem kötött eseményt említett az elnök. Említésre került, hogy az OTP portfoliójának már nem része a kezdeményes Patika Hitelprogram, de az UniCredit és a Budapest Bank is a gyógyszerészek rendelkezésére áll. A szennyezett valsartan tartalmú készítmények patikai kivonása és a betegektől való visszavétele megfelelően zajlott. Az elnök említette, hogy a Belügyminisztérium kérésére az e-Személyi elfogadóhely jelzésére szolgáló matricák elkészültek, borítékolásuk megtörtént és várhatóan a jövő héten megkezdődik ezek patikai kiszállítása is. A CIG új ajánlatot tett a Kamara és a biztosító közötti biztosítási szerződésre, itt a kamarai álláspont kialakításához még egyeztetésre van szükség.  A beszámoló végén az elnök tájékoztatott, hogy dr. Sohajda Attila előkészítésével a 2017-es év gazdasági mutatóit a KSH-tól a kamara megrendelte.

Ezt követően dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével kapcsolatos határozatokról. Az elmúlt hetekben is volt olyan gyógyszertár, amelynek működési engedélyét fokozottan ellenőrzött gyógyszer vény nélküli értékesítése miatt az OGYÉI visszavonta.

A döntést igénylő napirendi pontok közül elsőként részletes beszámoló hangzott el a cselekvési programhoz kapcsolódó határidős feladatok elvégzéséről dr. Hankó Zoltántól, dr. Sohajda Attilától, dr. Torma Ádámtól, dr. Bartus Györgytől és dr. Schlégelné dr. Békefi Csillától (akinek javaslatait a távollétében az elnök ismertette). Mivel a terjedelmes, sok elemből álló írásos előterjesztés részletes elemzése indokolt, az elnökség a konzultációt az ülés utáni napokban is folytatja azzal, hogy az elfogadásáról határozatot ennek lezárását követően hoznak. A cselekvési programból fakadó feladatokra vonatkozó további javaslatok elkészítési határideje a következő elnökségi ülést megelőzően lesz. Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlEz után az adherencia programhoz csatlakozó gyógyszertárak listája került ismertetésre – azoknak a megyéknek, amelyek még nem delegáltak gyógyszertárat, szeptember 24-ig ezt pótolniuk kell.

A küldöttközgyűlés összehívásáról és napirendjéről határoztak a továbbiakban, ennek időpontja 2018. december 1. 13:30 óra. Helyszín: Budapest, Danubius Hotel Aréna.

A kamarai kitüntetések adományozásáról készített bizottsági előterjesztést az elnökség elfogadta, a kitüntetések átadására az őszi küldöttközgyűléshez kapcsolódóan kerül sor.

Az Elkülönített Alaphoz érkezett Nógrád megyei kérelmet a Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) legutóbbi ülésén támogatta. Az eljárásrendnek megfelelően először a Felügyelő Bizottság, majd az Elnökség elé került a TEÉ javaslata, amelyet mindkét testület jóváhagyta. Végezetül a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Tudományos Diákköri Konferenciájának 50.000 forintos támogatásáról döntöttek.

mgyk.hu

2018-2022 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél