Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. január 21.
Beszámoló az MGYK januári elnökségi üléséről
Utolsó módosítás: 2019. január 16.

A MGYK elnöksége 2018. január 18-án tartotta ez évi első ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

 

A napirend elfogadása után először az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló elnöki beszámoló hangzott el. Elsőként a tavaly decemberi ülés utáni karácsonyi évzáró megbeszélést említette, amit a Benczúr Hotelben tartottak. A szakképzés tervezett reformjával kapcsolatos egyeztetésen – ahol a négy képzőhely képviseletében dr. Vecsernyés Miklós, az MGYT képviseletében prof. dr. Szökő Éva vett részt – dr. Hankó Zoltán képviselte az MGYK-t. Mint elmondta, elvi egyetértésre sikerült jutni a közforgalom és az ipar területén megszerezhető szakképesítések korrekciója ügyében. Említésre került továbbá, hogy a küldöttgyűlés által elfogadott, a Kamara jövőképével foglalkozó dokumentumot az elnök hivatalosan is átadta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottnak.

Beszámoló az MGYK januári elnökségi üléséről Az MFB december 22-én tette közzé a megújított Patika Hitelprogram termékét – hangzott el. „Jó megoldás született” – mondta dr. Hankó ezzel kapcsolatban. Mint mondta, a többségi gyógyszerészi tulajdoni előírások hatályba lépését követően módosított szabályzat elsődleges célja, hogy a nyugdíjba vonulásoktól, elhalálozástól függetlenül valamennyi gyógyszertárban hosszú távon lehessen biztosítani a többségi gyógyszerészi tulajdont, így ezentúl gyógyszerész gyógyszerésztől történő patikai üzletrész vásárlását is lehetővé teszi az új szabályozás. Továbbá a szabályzat preferálja az első patikai tulajdonszerzést, a kistelepülési gyógyszertárak tulajdonosváltását, valamint a meglévő gyógyszerészi tulajdonhányad növelését célzó üzletrészszerzéseket is. Felhívta a figyelmet a kollégák felé történő célzott kommunikációra, hogy mindenki tisztában legyen az új konstrukció előnyeivel. A Patika Hitelprogram újraindulásához kapcsolódó (az idősorrendben elhangzott beszámolóban később ismertetett) esemény, hogy a tőkeprogram megújítására irányuló egyeztetések is megkezdődtek, amelynek komoly igénybe vételére önerő nélkül is lehetőség lesz. Mint ismert, a tőkealapnak új „gazdája” van, ami a szabályozás korrekcióját igényli és a termékjellemzőket is az időközben bekövetkezett patikai szabályozás-változásokhoz kell igazítani. Az elnök szerint a patikaalap mindkét lábára, így a patika hitelre és a patika tőkeprogramra is szükség van.

Beszámoló az MGYK januári elnökségi üléséről Dr. Sándor Csaba és a kamarai elnök Tatán járt, ahol a tavaszi Vándorgyűlés helyszínén tájékozódtak – a kérdés a továbbiakban önálló napirendi pontként is szerepelt. Az elnök említette a Kommunikációs Munkabizottság idei első ülését, ahol a Gyógyszerészi Hírlap mellett az aktuális kommunikációs kérdésekkel foglalkoztak. Külön is felhívta a figyelmet a 2017-es évfolyam „Borító gondolat” c. sorozatára. Ennek célja a gyógyszerész diplomával betölthető munkakörök bemutatása volt az „Értékes diploma, sokszínű hivatás” mottó jegyében. A sorozatból a honlapra összegző összeállítást is készített. Idén a „Borító gondolat” c. sorozat új témakör mentén folytatódik; elsősorban azt próbáljuk körbejárni, hogy „Milyen a jó gyógyszerész?”

A „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020” idei első munkamegbeszélésén dr. Zalai Károly képviselte a Kamarát – aki beszámolt az elhangzottakról. A Kormány és az Államtitkárság képviselői mellett a civil és a szakmai szervezetek is jelen voltak az egyeztetésen, ahol elsősorban a program jövőjét állították fókuszba. Dr. Zalai az együttműködés folytatásaként az MGYK patikanapi rendezvényén való aktív részvétel lehetőségét, a Gyógyszerészi Hírlapban, illetve a kamarai honlapon való megjelenéseket ajánlotta fel. Ezt követően az elnök egy új patikai szoftver fejlesztőivel folytatott megbeszélésről tájékoztatott. Mint elmondta, a szoftver fejlesztő-tulajdonosait meghívta a soron következő Területi Elnökök Értekezletére.

Az elnök és dr. Bartus György jogi munkabizottsági elnök közös javaslatára elnökség jóváhagyta dr. Metál Gábor Békés megyei gyógyszerész kooptálását a Jogi Munkabizottságba. „Gábor bekapcsolódása a bizottság munkájába komoly segítséget fog jelenteni” – mondta az elnök. Beszámoló az MGYK januári elnökségi üléséről A honlap megújításával kapcsolatos megbeszélés volt a következő téma, ugyanis egyrészt vizuális megjelenítésében eljárt felette az idő, másrészt a szakmai rendszerváltás és betegek felé való nyitás miatt új igényekkel kell számolni. Az erre vonatkozó egyeztetések elindultak. Az elnök szóba hozta azt a konferenciát, ahol Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kifejtette, hogy az elkövetkező időkben a nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő fontosságú lesz a versenyképesség és a hatékonyság, az innováció és a „magyar brand”, valamint a munka. „Ezekre a célkitűzésekre felkészülnünk és le kell tudni fordítanunk a gyógyszerellátásra” – hangzott el.

Az e-recept bevezetésével kapcsolatban dr. Hankó Zoltán Vartus Gergellyel és Szabó Bálinttal összegezte a helyzetet. Egyebek mellett szóba került a NEAK elszámolás: a kamarai elnök olyan megoldást sürget, amely a gyógyszertárak NEAK elszámolására és az ellenőrzésekre vonatkozóan teljes körű garanciára képes. Az egyeztetetésen a közös törzs, az interakció- és párhuzamos gyógyszerelés kontroll is terítékre került. Az elnök a soron következő elnökségi ülésre meghívta az ÁEEK főosztályvezetőjét.

Beszámoló az MGYK januári elnökségi üléséről Ezt követően dr. Csóka Gabriella vette át a szót, aki az Ipari Állandó Bizottság január 17-i üléséről tájékoztatott: „Sikeres megbeszélésen vettünk részt” – mondta.  Egy év alatt sikerült tető alá hozni a gyógyszerészhallgatók ipari gyakorlatának kérdését; az elmúlt év őszén mind a négy képzőhely diákjainak több magyarországi gyár közreműködésével elindulhatott a program; a gyárak, az egyetemek és a diákok visszajelzései is jók. Dr. Hankó Zoltán köszönetet mondott mindazoknak, akiknek szerepük volt a program elindításában, név szerint is kiemelve dr. Hodász István EGIS vezérigazgatót, akinek a kezdeményezésére jött létre az Ipari Állandó Bizottság, amely már a kezdetektől fogva feladatául jelölte meg a gyári képzések megindítását; dr. Ács Zoltánt a bizottság első és dr. Csóka Gabriellát, a bizottság jelenlegi elnökét.  

Néhány konkrét időponthoz nem köthető eseményről is beszámolt az elnök. Az őszi salátatörvény hatályba lépett, ez két területen érinti a szakmát: ezek a fiókgyógyszertárak létesítésének szabályozás-változása, illetve a vis major helyzetek esetén a gyógyszertár működtetésének akár egy évig történő szüneteltetése. Említésre került a Patikanap előkészítése, idén a központi rendezvényre várhatóan Veszprémben kerül majd sor. A meghirdetésre kerülő program előkészítése megkezdődött. Az idei szakmai programba is bekapcsolódik az MGYT és jelezte részvételi szándékát a 21 Nő az egészségügyért Alapítvány is. A biztonságos étrend-kiegészítő program előkészítése befejeződött, a logókat kiszállították – folytatódott a tájékoztató.

Említette, hogy levelet küldött az országos tiszti főgyógyszerésznek, amelyben hivatalosan kérte, hogy megismerhesse a gyógyszertári ellenőrzések során feltárt szabálytalanságokra kirótt szankciók egységes elvi kereteit. Szóba került, hogy tájékoztatót kell készíteni a külföldről történő gyógyszerrendelés szabályszerű eljárásrendjéről. A Semmelweis Egyetem ötödéves hallgatói a záróvizsgára történő felkészülés során idén már négy szemináriumi napon ismerkedhetnek a gyógyszertári gyakorlat elvi alapjaival. Az elnök felhívta továbbá a figyelmet a Magyar Hírlapban január 10-én megjelent egész oldalas interjújára, amely legfontosabb üzeneteit, így a strukturális rendszerváltás befejezését, a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális függetlenségének és a szakmai lelkiismeret szerinti tevékenység feltételeinek megteremtését, valamint a gyógyszertárak nemzeti érdekkörben tartását a címlapon is összefoglalták. Az interjú a honlapon is olvasható.

A tájékoztató elhangzása után a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek. Elsőként a küldöttközgyűlésen elfogadott, a jövőképpel kapcsolatos dokumentum operatív megvalósításáról egyeztettek. Az elnökség tagjai és a kamarai bizottságok vezetői írásban benyújtott javaslatairól több órán át tartó egyeztetés volt, amelynek végén az elnökség az egyes részletekre vonatkozóan a konkrét megvalósításhoz szükséges egyeztetések megkezdéséről döntött.

Beszámoló az MGYK januári elnökségi üléséről Ezt követően a levezető elnöki teendőket dr. Sohajda Attila alelnök vette át, majd a NEFI-MGYK megállapodás került szóba, amelynek megújítását az elnökség indokoltnak tartotta. Az MGYK-CIG Pannónia biztosítás aktuális kérdéseinek megtárgyalásával folytatódott az ülés. Az elnökség felkérte dr. Sohajda Attilát és dr. Nyíri Lászlót a szerződések megvalósításának és tartalmának felülvizsgálatára. Az Oktatói Állandó Bizottság összetételének megerősítése és programjának elfogadása volt a következő napirendi pont dr. Zupkó István bizottsági elnök előterjesztésében. Az elnökség az előterjesztésben foglaltakat elfogadta.

A továbbiakban a március 23-24-i Vándorgyűléssel kapcsolatos feladatokat vitatták meg. Az elnökségi döntés értelmében az összejövetel házigazdája a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet, a helyszín a tatai Kristály Imperial Hotel lesz. Döntöttek a részvételi feltételekről, majd kijelölésre kerültek az egyes részfeladatok felelősei. Végezetül a Semmelweis Egyetem TDK konferenciájának támogatásáról döntöttek.

mgyk.gyh

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA