Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. augusztus 30.
Elhunyt Dr. Takács Mihály, nyugalmazott egyetemi tanár, a GyTK egykori dékánhelyettese – semmelweis.hu
Utolsó módosítás: 2019. január 16.

Elhunyt Dr. Takács Mihály, a GyTK egykori dékánhelyettese – semmelweis.hu

 (1929 - 2018)

Nehéz szavakat találni, amikor egy olyan munkatárstól kell búcsúzni, aki 46 éven keresztül, 1999-es nyugdíjba vonulásáig szolgálta a gyógyszerésztudományt, oktatta gyógyszerész generációknak a gyógyszerészi kémia tantárgyat. Tanárként és kutatóként is az igazi gyógyszerészi erényeket, a pontosságot, a precizitást, a tudomány objektivitását hirdette, ugyanakkor egy jó humorú és széleskörű humán műveltséggel rendelkező kolléga volt.

A gyógyszerészi diplomája mellett okleveles analitikai szakmérnöki végzettsége és szakgyógyszerészi minősítése is volt. 1964-ben gyógyszerészdoktori címet, 1985-ben pedig kandidátusi fokozatot szerzett. 1976-tól másfél évig ösztöndíjas kutatóként, 1985-től öt féléven keresztül főállású oktatóként a Münsteri Egyetemen dolgozott. Az itt szerzett tapasztalatokat a Kar Tantervi és Oktatásfejlesztési Bizottságának elnökeként a gyógyszerészoktatás megreformálásában kamatoztatta.

1990-től két cikluson keresztül a kar dékánhelyettese volt, továbbá tagja az Egyetemi Tanácsnak és később a Szenátusnak. 1993-tól a leendő uniós tagság képzésünkre kiható követelményeivel foglalkozott. Ehhez személyes tapasztalatokat a münsteri évek alatt gyűjtött, de a heidelbergi, freiburgi és lausannei egyetemek képzését is tanulmányozta.

Németországi tapasztalati és hazai elismertsége nyomán felkérést kapott az Európai Gyógyszerkönyv hazai megfelelőjének, a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvnek a szerkesztésében való közreműködésre a Kémiai Albizottság tagjaként. Szintén szerkesztője és társszerzője volt a gyógyszerészi kémia tárgy oktatásában alapműnek számító, 1990-ig négy kiadást megért tankönyvnek.

Oktatási tevékenységének elismeréseként „Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója” elismerésben részesült. A gyógyszerész szakmai közéletben két cikluson keresztül az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztályának titkára, majd 2001-től a társaság szenátora volt. A szakosztály a gyógyszeranalitika területén kifejtett munkásságáért Schulek Elemér Emlékéremmel (1990), az MGYT a gyógyszerésztudományok területén végzett munkájáért Szebellédy-éremmel tüntette ki (2006).

Dr. Horváth Péter igazgató, Gyógyszerészi Kémiai Intézet

(semmelweis.hu)

 

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA