Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. augusztus 24.
Felhívás
Utolsó módosítás: 2019. január 16.

Kedves Gyógyszerész Asszony, tisztelt Gyógyszerész Úr!

A Kamara „Jövőképében” és „Cselekvési programjában” részletesen foglalkozunk a „normakövetés” fontosságával, azaz azzal, hogy a gyógyszerészek a mindennapi tevékenységük során igyekezzenek betartani a különböző jogszabályi, szakmai és etikai előírásokat. A normakövetés az élet minden területén fontos, azonban a szabályozott piaci körülmények között működő, önmagukat hivatásként definiáló foglalkozások gyakorlói esetén ez hatványozottan igaz.

Ahhoz, hogy a „normakövetés normája” a mindennapok során érvényesülhessen, nem elég a gyógyszerészek elkötelezettsége. Ehhez a beteg-, a gyógyszer- és az ellátásbiztonságot, a gyógyszertári szolgáltatások minőségét és a költséghatékonyságot egyaránt figyelembe vevő, egymással harmóniában lévő és betartható szabályokra van szükség a jogszabályok, a szakmai szabályok és az etikai normák területén egyaránt.

A Kamara elnöksége és a Területi Elnökök Értekezlete augusztus 23-i közös értekezletén konszenzussal döntött arról, hogy kérjük meg a Kamara tagjait, jelezzék, hogy melyek azok az előírások, amelyek betarthatatlanok, más előírásokkal nincsenek harmóniában vagy már fölöslegessé váltak. A kérés egyaránt vonatkozik a közforgalmú és intézeti gyógyszerellátásra, a gyógyszertárak működtetésével, építészeti és tárgyi feltételeivel, a gyógyszertári szakmai tevékenységekkel (pl. expediálás, magisztrális gyógyszerkészítés, logisztika, adminisztráció, elszámolás) kapcsolatos előírásokra.

A javaslatok összegyűjtését és rendszerezését követően az indokolt és szükséges módosítások kezdeményezésével szeretnének a kamarai testületek hozzájárulni a normakövetés normájának minél teljesebb körű érvényesüléséhez és a kamarai programokban rögzített célok eléréséhez.

Javaslataikat 2018. szeptember 15-ig várjuk e-mailen, nevük és elérhetőségük megadásával az alábbi email címen:

normakovetes@mgyk.hu

 

Budapest, 2018. augusztus 24.

Dr. Hankó Zoltán
elnök

      

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA