Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2017. június 18.
Gyógyszerhulladékok gyógyszertári kezelése
Utolsó módosítás: 2017. június 18.

 A Magyar Közlöny 2017. június 12-ei, 88. számában megjelent a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet. A rendelet előírásait 2017. augusztus 11-től kell alkalmazni. Ettől az időponttól hatályát veszti a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet, amelynek alapján ma is zajlik a lakossági gyógyszerhulladékok gyógyszertári begyűjtése és megsemmisítése.

Az új rendelet lényegében hasonlatos a korábbi szabályozáshoz, de a gyógyszertárak napi tevékenységének tekintetében három lényegi módosítást tartalmaz. A szabályokat 2017. augusztus 11-től kezdődően kell alkalmazni.

- A 2. § (1) bekezdésének 4. pontja kettébontja a gyógyszerhulladék fogalmát szúró és nem szúró hulladékokra:

„2. § (1) 4. gyógyszerhulladék:

a) a lakosságnál, valamint gyógyszertárban, gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzletben képződő, lejárt felhasználhatósági idejű vagy más okból fel nem használt vagy fel nem használható gyógyszerből származó hulladék a fogyasztói csomagolással együtt, valamint

b) a lakosságnál képződő hulladékká vált injekciós tű, injekciós fecskendő, tűvel ellátott injekciós fecskendő, infúziós szerelék”.

Ezzel megteremtette az eltérő szabályozás meghatározásának alpjait.

-  A 3. § (3) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a gyógyszertárban elhelyezett gyűjtőedényekben injekciós tűk és fecskendők, valamint tűvel egybeépített gyógyszerek hulladékai nem helyezhetők el.

„3. § (3) A gyógyszertárban, valamint a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató üzletben kialakított speciális gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedényben a 2. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontja szerinti gyógyszerhulladékot elhelyezni nem lehet.

A rendelkezés ezzel megteremti annak jogalapját, hogy az ilyen típusú hulladékok gyógyszertári gyűjtése visszautasítható legyen.

- A rendelet 9. § szerint a hulladékká vált injekciós tűt, injekciós fecskendőt, tűvel ellátott injekciós fecskendőt, infúziós szereléket a járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál kihelyezett gyűjtőkben kell elhelyezni. Az intézmények ezen szolgáltatást önként vállalt kötelezettségként, minden beteg által hozzáférhető módon, megfelelően, jogszabályban meghatározott feltételek szerint biztosítottan nyújthatják. Ennek előkészítésére és megvalósítására, az egészségügyi intézményeknek a hatályba lépést követően további 18 hónapot biztosít a rendelet.

Összegezve

- a gyógyszertári gyógyszerhulladék gyűjtő edényekben, 2017. augusztus 12-től, minden szúró gyógyszerhulladék elhelyezése tilalmazott,

- ugyan ezen időpontot követően, bármely hulladék injekciós tű, kizárólag az erre lehetőséget adó egészségügyi intézménynek, a lakosság számára elérhető módon telepített gyűjtőjében helyezhető el.

 

Budapest, 2017. június 13.

Dr. Bartus György

 

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA