Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. május 31.
Kamarai egyeztetés a GDPR-ról
Utolsó módosítás: 2019. január 16.

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) bevezetésével kapcsolatos operatív feladatok egyeztetésének és az elvárások harmonizált végrehajtásának érdekében május 30-án a Kamarában egyeztetésre került sor a Gyógyszertári Rendszergazdák Szövetsége (továbbiakban Szövetség) képviselői és tagvállalatai, a gyógyszertárak GDPR kötelezettségeinek teljesítését elősegítő módszertant megalkotó és a gyógyszerészek rendelkezésére bocsátó Augmented Standard Institute Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) és a Kamara (továbbiakban: Kamara) képviselői között.

A megbeszélésen megállapodás született, hogy a Szövetség, az Alapítvány és a Kamara közös beadványban fordul a Hatósághoz, melyben a gyógyszerellátással kapcsolatos, jogszabályi kötelezésen alapuló adatkezelési és adatfeldolgozási folyamatokban érintett egyes állami és hatósági szereplőkkel történő kapcsolattartás részleteinek tisztázását kéri.

A megkeresés nem érinti a gyógyszertáraknak a Kamara közreműködésével, az Alapítvány részéről felkínált ellenőrző módszertan validitását, annak minden pontja továbbra is változatlanul érvényes.

A fentiekre is tekintettel az Alapítvány és a Kamara továbbra is kéri és javasolja a gyógyszerészeknek, hogy a GDPR-ral és a közreadott módszertannal kapcsolatos bármely kérdésben továbbra is forduljanak a módszertanban megadott elérhetőségen az Alapítvány munkatársaihoz, illetve a Kamara vezetőihez.

Budapest, 2018. május 30.

Dr. Hankó Zoltán
elnök

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA