Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. január 10.
Minimálbér, bérminimum, elvárt béremelés 2012. - MGYK

A munkáltatók alapvető kötelmeit a 2012. évi bérek tekintetében – január 01.-től hatályosan – két kormányrendelet határozza meg. Rendelkezéseiket tehát a január havi bér számfejtése során már alkalmazni kell. A 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (R1.) a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (R2).) a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről rendelkezik.

Ez az áttekintő ismertetés természetesen nem vállalkozhat az összes részelt- és kivétel szabály ismertetésére, nem helyettesíti a jogszabály megismerését, tájékoztató és figyelem felhívási célzattal készült.


1.  Minimálbér és bérminimum

 

Havi bér

Ft/hó

Heti bér

Ft/hét

Napi bér

Ft/nap

Órabér

Ft/óra

Minimálbér 298/2011. (XII.22.)
Korm.r. 2. § (1) bek.

93.000

21.400

4.280

535

Garantált bérminimum  298/2011. (XII.22.)
Korm.r. 2. § (2) bek.

108.000

24.850

4.970

621

- A teljes munkaidőben foglalkozatott munkavállalónak a R1. 2. § (1) bekezdése alapján a táblázatban szereplő összegnél alacsonyabb bruttó bér nem állapítható meg.

- A R1. 2. § (2) bekezdése azokat a munkaköröket határozza meg ahol, teljes munkaidőben történő foglalkozatás esetén, a táblázat szerinti garantált bérminimumnál kisebb bruttó bér nem fizethető.

„2. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. január 1-jétől…”

Ebből két dolog is következik:

a) annak eldöntésében, hogy munkavállaló minimálbérre, vagy a garantált bérminimumra jogosult, nem kizárólag iskolai végzettsége, hanem a betöltött munkakör is meghatározó,

b) a gyógyszertárban munkát vállaló asszisztensek, szakasszisztensek (természetesen a gyógyszerészek is) bruttó munkabére nem lehet kevesebb ennél az összegnél.

- Részmunkaidős foglalkozatás esetén időarányos bért kell alkalmazni.

 

2. Az elvárt béremelés

- A R2. hatálya – annak 1. § (1) bekezdése alapján – a költségvetési szervek és az egyházi fenntartású intézmények kivételével minden munkáltatóra kiterjed.

- Az elvárt emelésre vonatkozó főszabályt a 2. § (1) bekezdése az alábbi módon definiálja:

„2. § (1) A munkavállalók munkabére nettó értékének megőrzéséhez szükséges 2012. évi munkabéremelés elvárt mértékét az 1. melléklet tartalmazza. 2011-ben - a (2) bekezdés szerint számított - átlagos havi 216 805 forint feletti munkabér esetén nincs elvárt munkabéremelés. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben 2012. január 1-jei hatállyal megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum elérését biztosító munkabéremelés az elvárt munkabéremelésbe beszámít.”.

- Az elvárt béremelés alapját képező átlagbér megállapításánál a R2. 2. § (2) és (3) bekezdés szabályai az irányadóak.

„2. § (2) Az (1) bekezdés szerinti munkabéremelés elvárt mértékének kiszámításánál a munkavállaló 2011. évi munkabérén személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak (a továbbiakban együtt: rendszeres bér) az alábbi időszakra vonatkozó egész havi átlagát kell érteni:

a) a személyi alapbér 2011. október 31-ét megelőző, legutóbbi tárgyévi változásának időpontjától 2011. december 31-ig terjedő időszak;

b) ha a személyi alapbér legutóbb 2011. október 31-ét követően változott, akkor a 2011. november 1-jét megelőző, legutóbbi tárgyévi változás időpontjától - annak hiányában 2011. január 1-jétől - a 2011. október 31-ét követő változás időpontjáig terjedő időszak;

c) ha a személyi alapbér 2011-ben nem változott, akkor a 2011. január 1-je és december 31-e közötti időszak;

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a munkaviszony létesítésének időpontja és 2011. december 31-e közötti időszak.

(3) A munkavállaló 2011. évi munkabére (2) bekezdés szerinti egész havi átlagát a munkavállaló munkarend szerinti munkanapjai figyelembevételével kell meghatározni.”

- A tényleges béremelés a 3. § és az 1. számú melléklet szerint:

3. § (1) A munkáltató a 2012. évi elvárt munkabéremelésnek akkor tesz eleget, ha a munkavállaló 2. § (2) bekezdés szerinti 2011. évi személyi alapbérét 2012-ben

a) az 1. melléklet 1. pontja szerinti esetben az ott szereplő mértékkel;

b) az 1. melléklet 2. pontja szerinti esetben a (2) vagy a (3) bekezdésben foglalt számítás eredményeként adódó összeggel megemeli.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt személyi alapbéremelést úgy kell meghatározni, hogy az 1. melléklet 2. pontjában szereplő táblázat második oszlopának a munkavállaló 2. § (2) bekezdés szerinti 2011. évi rendszeres bérének megfelelő során szereplő összegét szorozni kell a 2. § (2) bekezdés szerinti személyi alapbér és rendszeres bér hányadosával.

(3) A munkáltató választása szerint a munkabéremelést a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően úgy is végrehajthatja, hogy a munkavállaló 2. § (2) bekezdés szerinti 2011. évi személyi alapbérét az 1. melléklet 2. pontjában szereplő táblázat második oszlopának a 2011. évi személyi alapbérnek megfelelő sorában szereplő összeggel megemeli.

(4) A munkáltató a (2) és a (3) bekezdésben foglalt módszerek közül valamennyi munkavállalójára vonatkozóan egységesen választhat, és ezt a választását később nem változtathatja meg.


1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 2012. évi munkabéremelés elvárt mértéke

1. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. évi havi munkabér 26%-a, ha a 2011. évi munkabér nem haladja meg az 59 600 forint/hó összeget.

2. Az elvárt munkabéremelés mértéke, ha a 2011. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 forint/hó összeget, de nem haladja meg
a 216 805 forint/hó
összeget:

2011. évi munkabér (Ft/hó)

 2012. évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó)

 59 601-62 500

 15 500

 62 501-66 500

 15 300

 66 501-70 400

 15 100

 70 401-74 400

 14 900

 74 401-80 300

 14 700

 80 301-86 200

 14 400

 86 201-92 100

 14 100

 92 101-98 100

 13 800

 98101-104 000

 13 500

 104001-109 900

 13 200

 109901-115 800

 12 900

 115801-121 700

 12 600

 121701-129 600

 12 300

 129601-137 500

 11 900

 137501-147 400

 11 500

 147401-157 200

 11 000

 157201-167 100

 10 500

 167101-177 000

 10 000

 177001-181 500

 9 500

 181501-183 300

 9 000

 183301-185 100

 8 500

 185101-186 800

 8 000

 186801-188 600

 7 500

 188601-190 400

 7 000

 190401-192 100

 6 500

 192101-193 900

 6 000

 193901-195 700

 5 500

 195701-197 400

 5 000

 197401-199 600

 4 500

 199601-201 700

 4 000

 201701-203 900

 3 500

 203901-206 000

 3 000

 206001-208 200

 2 500

 208201-210 300

 2 000

 210301-212 500

 1 500

 212501-214 600

 1 000

 214601-216 805

 500

 

2012. január 9.

dr. Bartus György
alelnök

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél