Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2014. szeptember 8.
Mráz Ágoston volt a Táltosképző vendége - mgyk.hu
Utolsó módosítás: 2019. január 16.

Mráz Ágoston volt a Táltosképző vendége - mgyk.huSzeptember 5-én folytatódott a Táltosképző programja, melyben ez alkalommal Mráz Ágoston Sámuel politológus, a Nézőpont Intézet vezetője volt a fiatalok vendége.

A „Táltosképző” programsorozatában első alkalommal a Kamara céljainak, eredményeinek és törekvéseinek megbeszélésére került sor, majd sikerült bepillantani a közigazgatási munka rejtelmeibe (dr. Jávor András volt közigazgatási államtitkár segítségével), azt követően pedig a parlament jogalkotási folyamatába (dr. Kovács József az Egészségügyi Bizottság volt elnöke, a Népjóléti Bizottság jelenlegi alelnöke előadásához kapcsolódóan). A rövid nyári szünetet követően szeptember 5-én Mráz Ágoston Sámuel politológus, a 2006-ban alapított Nézőpont Intézet vezetője volt a Táltosképző vendége.

Mráz Ágostontól az előkészítő megbeszéléseken azt kértük, hogy mondja el,

- hogyan használja a politológia ismeretanyagát a nagypolitika és az egyes szakpolitikák,

- hogyan látja az egészségügy és ezen belül a gyógyszerellátás helyzetét,

- milyennek látja a politológus a gyógyszerészeket és

- mit tartana célszerűnek a szakmai érdekvédelmi és önkormányzati munkánkban.

Vendégünk meghívását nemcsak a politológusi szemléletmód megismerésének vágya indokolta, hanem az is, hogy az elmúlt években rendszeres konzultációs kapcsolatot ápolt az egészség- és gyógyszerpolitika irányítóival, így tehát sok információval rendelkezik. Vendégünktől őszinte, köntörfalazás nélküli beszélgetést kértünk.

Mráz Ágoston volt a Táltosképző vendége - mgyk.hu

Mráz Ágoston vitaindító előadásában kifejtette, hogy a tapasztalatok alapján Magyarországon a választók kétharmada érzelmi alapon dönt, de a társadalmi státusz ugyanilyen arányban játszik szerepet a pártválasztásban. A választók pártorientáltságát Európa szinte összes országánál erősebben befolyásolják a családi hagyományok. A politikai logika érdekek mentén alakul, ahol ugyan vannak, akik „szent missziónak” tekintik a tevékenységüket, azonban a politikai szereplők általános célja a hatalomra kerülés és a megszerzett hatalom megtartása.  Aki ezt a politikai logikát nem érti meg, nem lehet jó politikus még akkor sem, ha egyébként saját szakterületét képes jól átlátni és irányítani. Ugyanakkor a hatalom igénylése nem ördögtől való, ha felhatalmazásként tekintünk rá. A politika világában a politológus műhelyek adat- és gondolkodó központként működnek, amelyek a politikusok számára tanácsokat is adnak.

Mráz Ágoston volt a Táltosképző vendége - mgyk.hu

Mráz Ágoston szerint az elmúlt négy évben az egészségügy háttérbe szorult, a költségvetési megszorítások érintették az egészségügyet és ezen belül a gyógyszerügyet is. Ugyanakkor Szócska Miklós volt államtitkár teljesítményét nagyra tartja, mert az ágazati békét sikerült fenntartania és a rezidensek pacifikálását is megoldotta. Az ismert politológus arra számít, hogy a következő négy évben sem kerül előtérbe az egészségügy, ugyanis a „költségvetési források végesek”. Így valószínűleg az ágazati béke fenntartása lesz az elsődleges politikai célja a jelenlegi kormányzati ciklus egészségpolitikai vezetőinek is. Szakpolitikai szempontból a „kis lépések” politikája várható, ahol azonban „jó kompromisszumok köthetők”. Ez a helyzet szerinte a köztestületnek kedvezhet.

Mráz Ágoston volt a Táltosképző vendége - mgyk.hu    Mráz Ágoston volt a Táltosképző vendége - mgyk.hu

A gyógyszerészek és a Kamara szerepe elsősorban nem a létszámunk, hanem a multiplikatív hatás miatt fontos a politikának: sok emberrel van kapcsolatunk, évente 60 millió gyógyszerész-beteg találkozás zajlik. A Kamarát hatékonynak tartja és a tevékenységéről pozitív a véleménye. Kiemelte, hogy a miniszterelnöki találkozók jelentős presztízsnövelő erőt hordoznak, a szakpolitikai változások előkészítésében és lebonyolításában pedig a kormány és a kamara szorosan együttműködött. Ezt elősegítette, hogy hasonló a „nemzeti víziónk” és közös cél a középosztály megerősítése, amelynek a gyógyszerészek is tagjai. A Kamara építkezése szempontjából nehézséget okozhat, hogy Magyarországon – és így a gyógyszerészek között is – hagyományosan erős az individualizmus és a sok „potyautas” sem segíti az építkezést. Ugyanakkor a fiatalok bevonását a köztestületi munkába kifejezetten előnyösnek tartja.

Mráz Ágoston volt a Táltosképző vendége - mgyk.hu

A vitaindítót követő beszélgetésben kérdésként szóba került pl., hogy a hatalom megtartásának alá lehet-e rendelni egy meghirdetett programot. A válasz szerint a programtól való jelentős eltérés nyilván a társadalmi támogatás elvesztésével járna, azonban a programnak mindig flexibilisnek kell lennie, hogy a hatalom megtartása érdekében a teendők súlyozása és időbeli átcsoportosítása megtörténhessen. Mráz Ágoston a jelenlegi helyzettel kapcsolatban kifejtette, hogy több nagy célt fogalmazott meg a magyar politika. Folyik a nemzeti függetlenség megerősítése, az államépítés, a nemzetépítés és a társadalom újraszervezése. A gazdaság újraszervezése során a magyar tulajdon megerősítése fontos cél. A gyógyszerészek ezeknek a folyamatoknak a haszonélvezői lehetnek, ehhez ugyanakkor a célokban való egyetértést tudatosítani kell.

A vendég távozását követően hosszan tartott az elhangzottak értékelése, elemzése. Különösen hangsúlyosan került elő az erkölcs és a hatalom viszonya, valamint azok a felvetések, amelyek az elhangzottak alapján a kamarának a közeljövőben feladatot jelenthetnek. Egyöntetű volt a résztvevők véleménye: sok ismeretet nyújtott, hasznos volt és élvezetes a Mráz Ágostonnal folytatott beszélgetés. A soron következő alkalomra várhatóan október első péntekjén délelőtt kerül sor.

 

mgyk.hu

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA