Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2017. november 20.
Nem csak kötelező feladat –A GYKTN elé

Nem csak kötelező feladat –A GYKTN eléA Gyógyszerész Köztestületi Napok programtervéből tudható, hogy a Belső Minőségügyi Kézikönyv harmadik kiadása is szerepel az előadások témái között. A kiadványról dr. Brezanóczy Ferenccel, az MGYK Szakmai Munkabizottságának vezetőjével beszélgettünk.

 

– Miért volt szükség a minőségügyi kézikönyv létrehozása? Mikor jelent meg az első kiadás?

– Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 121. § (1) előírta: „Minden egészségügyi szolgáltató biztosítja a belső minőségügyi rendszer működését”. Ebben a §-ban részletesen megfogalmazta azt is, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni a rendszernek. A 2012-ben módosított 2006. évi XCVIII. Gyftv 2. § (3) kimondta, hogy „A gyógyszertár egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmény”, ezért minden gyógyszertárnak meg kell felelnie az előírásnak. Ezt felismerve a Kamara célul tűzte ki, hogy elkészít egy minden gyógyszertár számára felhasználható olyan minőségbiztosítási rendszermintát, amelyben – az adott gyógyszertárra való adaptálás után – meg tud felelni az elvárásnak. A cél az volt, hogy a gyógyszertárban folyó minden tevékenység minőségbiztosításához szükséges információkat összegyűjtse, rendszerezze. A törvényi, rendeleti és egyéb szabályzók (mint például az OGYI módszertani levél) megnevezésével, elérhetőségének megadásával, a gyógyszertárban folyó munkák folyamatain keresztül készült el az első kiadás „Minőségügyi Kézikönyv” néven 2013 áprilisában.

Mi tette szükségessé a második kiadást?

– A bekövetkező változások és a szakmai elvárások következtében 2013-ban vált időszerűvé a kézikönyv felülvizsgálata. Felmerült annak az igénye is, hogy az ott leírtak megfelelő adaptálása után az ellenőrző egészségügyi hatóság is elfogadja azt vitás kérdésekben. Ezért született meg 2015 júliusában a már „Belső Minőségügyi Kézikönyv”-ként (BMKK) ismert második kiadás, amely az OGYÉI tiszti gyógyszerészeivel egyeztetetve készült el a céloknak megfelelően.

– Vitás kérdésekben mennyire tekinthető iránymutató dokumentumnak? Ha ez alapján készíti el a gyógyszertár a saját belső minőségügyi rendszerét, azt elfogadja a hatóság?

– Fontos, hogy a BMKK-t a gyógyszertárak feltöltsék, az adottságainak megfelelően módosítsák – a felesleges részeket vegyék ki, a speciális eljárásaikat, leírásaikat dokumentálják, a szervezet működését megfelelően feltérképezzék, az ellenőrző tevékenységet beépítsék. A 2015. évi egyeztetésen az OGYÉI tiszti gyógyszerész képviselői a kézikönyvet áttekintették, a hiányosságokra felhívták a figyelmünket és a szükséges javítások után azt „etalonként” elfogadták. Tapasztalatom szerint az ellenőrzéskor valóban használható a BMKK-ban definiált egyedi megoldás. Hogy ez mennyire általános, arra kevés visszajelzésünk van, ahogy arra is, hány gyógyszertár végezte már el a teljes adaptálást.

– Miben szorult felülvizsgálatra, kiegészítésre, pontosításra ez a kiadás, illetve milyen újdonságok vannak a harmadikban?

– A gyógyszertárban folyó szinte minden tevékenység törvényileg vagy rendeletileg szabályozott, így számos fejezet a rendelkezések változásai miatt folyamatos felülvizsgálatra szorul. Ennek következtében szükségessé vált a BMKK ismételt áttekintése, felülvizsgálata és frissítése. A kérdés jelenleg az, hogy a módosítások milyen módon kerüljenek bele a harmadik kiadásba. Ugyanis azon gyógyszertárak, amelyek már valamelyik kiadás feldolgozását megkezdték vagy befejezték, nem mindegy, hogy milyen formában jutnak hozzá. Fontos, hogy a hivatkozások, oldalszámok, mellékletek sorrendjeiben a változások követhetők legyenek. A napjainkban bevezetésre kerülő e-recept, az EESZT kezelése pedig új feladatokat hozott magával, ezeknek is be kell kerülniük az új kiadásba.

– Hogyan állnak ezzel a munkával? Mikorra várható a megjelenése?

– Jelenleg az elvégzendő feladatok feltérképezése, az információk gyűjtése, a módosítások átvezetése folyik. Az új fejezetek a megjelenő rendeletek alakulásának függvényében kerülhetnek kialakításra. Ahogy említettem, az e-recept bevezetése új helyzetet hozott, és az ezzel kapcsolatos jogi előírások, technikai lehetőségek és szakmai elvárások még mozgásban vannak. Bár azt szerettük volna, hogy a Gyógyszerész Köztestületi Napokra elkészüljünk vele, emiatt ez most nem reális célkitűzés. Jó lenne, ha a harmadik kiadás is megélne pár évet, így a változások függvényében lesz célszerű azt véglegesítenünk. Ráadásul ismételten ígéretet kaptunk, hogy az OGYÉI tiszti gyógyszerészi kar közreműködésével lehetőségünk lesz közösen áttekintenünk. Úgy gondolom, hogy reálisan 2018 elején érhetjük el, hogy nyugodt szívvel tudjuk a tagság rendelkezésére bocsájtani.

– A GYKTN program előzeteséből tudható, hogy előadást fog tartania Belső Minőségügyi Kézikönyv III. kiadásával kapcsolatban…

– Fontosnak tartom, hogy a tagság minél szélesebb körben ismerje meg, értse meg, hogy a BMKK milyen segítséget és milyen biztonságot nyújt a mindennapi gyakorlatban. Igaz, hogy a törvény szerint kötelező volt létrehozni, de ha már kötelező, akkor legyen haszna is. Miután a második kiadás is 93 oldal (mellékletek nélkül, és ez a harmadikkal sem fog csökkenni), ezért az adaptálás nem kis munka. Ezt a munkát a kollégák sok időráfordítással, bizonyos nehézségek árán tudják elvégezni. Ha sikerül megértetni, hogy az egyes fejezetek alapos átgondolásával, átdolgozásával, a felmerülő kérdéses helyzetekhez való egyértelmű iránymutatások beépítésével, ellenőrzésével, biztonságot és nyugodt munkahelyi légkört lehet kialakítani, akkor egyértelművé válik, hogy a kézikönyv hasznos, sokat segíthet, és nem csak egy kötelezően elvégzett feladat eredménye.

Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan rendszert sikerüljön létrehoznunk, amelyikben az adott gyógyszertárat érintő változások, módosítások könnyen feltárhatók és kezelhetők legyenek. Éppen ezért cél, hogy a GYKTN-on minél több információt gyűjtsünk be a felhasználók részéről. Jó lenne, ha több észrevétel, javaslat születhetne meg, ami iránytű lehet az előttünk álló munkához.

B. Zs.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél