Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2017. január 04.
Tájékoztató a 2017. évi adóváltozásokról – II. rész

2016. december 12-én elfogadásra került az egységes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvény. Az I. részben (Tájékoztató a 2017. évi adóváltozásokról – honlapon közzétéve 2016. december 17.) leírtakon kívül az alábbi módosítások lépnek hatályba.

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. sz. törvény

Egységessé válik az ingatlan, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem megállapítása. A szabály: bármely ingatlan, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem a szerzés évét követő ötödik évtől adómentessé válik.

Egyes meghatározott juttatások

A juttatás értékének 1,18 szerese után 15% SZJA és 22% EHO adófizetési kötelezettség keletkezik. A közteher így a 2016. évi 49,98%-ról 2017-re 43,66%-ra csökken. A reprezentáció, üzleti ajándék után fizetendő közteher mértéke szintén 43,66 %.

Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (1996. évi LXXXI. törvény)

A társasági adó mértéke egységesen a pozitív adóalap 9%-a.

1998. évi LXVI. sz. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

A 27%-os kulcs 2017. január 1-től 22%-ra, 2018. évtől 20%-ra csökken.

2011. évi CLVI. sz. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

A szociális hozzájárulási adó mértéke 22%-ra csökken a 2016. évi 27%-ról, 2018. január 1-től 20%-ra mérséklődik.

2012. évi CXLVII. sz. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról

A kisvállalati adó 2017-ben az eddigi 16%-ról 14%-ra, 2018. évre 13%-ra csökken. A törvénymódosítással egyidejűleg az előleg mértéke is 14%-ra csökken.

 

Budapest, 2017. január 3.

Dr. Elmerné Bagi Edina

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA