Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2019. 02. 15.
A patika világa gyerekszemmel - Kelet-Magyarország
»
2019. 02. 14.
A gyógyszertárak szakmai létszáma és a munkaer?hiány - hgysz.hu
»
2019. 02. 14.
Informatikai hiba...
»
2019. 02. 12.
Kérdések és válaszok – Az Európai Bizottság megkönnyíti a polgároknak, hogy más EU-országokban is biztonságosan hozzáférjenek egészségügyi adataikhoz - hirlevel.egov.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
2012. 07. 18.
Tájékoztató anyagok a CIG Pannonia (volt MKB) biztosító szerz?déssel kapcsolatban
»
2015. 10. 20.
Az OTP Bank ajánlata MGYK tagok részére
»
2015. 10. 16.
Tájékoztató a Volvo és az MGYK közti megállapodásról
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A Kamaráról
Közérdek? adatokOrszágos ElnökségOrszágos HivatalFelügyel? Bizottság
Országos tagozatokEtikai BizottságEtikai KollégiumTerületi (Megyei) Szervezetek
Meghívók az MGYK küldöttgy?léseireMEGHÍVÓK az MGYK Országos Elnökségének ÜléseireAz MGYK Országos Elnökségének határozataiAz MGYK Küldöttközgy?lésének határozatai

Általános közzétételi lista (pdf):

Közzétételi lista - 2018. 10. 02.

 

A Kamara Országos Szervezete Organogramja:

A kamara szervezeti struktúrája (pdf):

 

A kamara története[1]

A Magyar Gyógyszerészi Kamara 1989 nyarán alakult a gyógyszerésztársadalom önkéntes elhatározásával azért, hogy ?rólunk ne nélkülünk? szülessenek döntések. Az egyesülési jogról szóló törvény alapján, az els? adandó alkalommal létrehozott szakmai érdekvédelmi szervezet a gyógyszerészet szakmai, erkölcsi és anyagi rehabilitációját t?zte ki célul és közel ötezer f?s önkéntes tagságával hamarosan a magyar gyógyszerészet legnagyobb taglétszámú szervezetévé vált. A kamara részt vett a gyógyszerészet rendszerváltó törvényeinek az el?készítésében, szorgalmazta a gyógyszertárak privatizációját és etikai normákat állított a gyakorló gyógyszerészeknek.

A kamara köztestületként 1994-ben nyert elismerést, amikor az Országgy?lés törvényt alkotott a ?Magyar Gyógyszerész Kamaráról? (1994. évi LI. törvény). A törvény rögzítette a kamara szervezetének és m?ködésének legfontosabb paramétereit, nevesítette szakmai érdekvédelmi jogköreit, elismerte a gyógyszerészek jogát a szakmai önkormányzat m?ködtetésére, felhatalmazta a kamarát a hivatásetikai szabályozás megalkotására és a szakmai/etikai normák betartatása érdekében valamennyi gyógyszerésznek el?írta a kötelez? kamarai tagságot. A kamara köztestületként vett részt a gyógyszertárak privatizációjának lebonyolításában, az új gyógyszertárak létesítési eljárásaiban és a személyes gyógyszertár-m?ködtetési jog (személyi jog) adományozásban. Résztvev?je volt a jogszabály-alkotásnak és kapcsolatot tartott az önkormányzatokkal a települések egészségügyi ellátásának gyógyszerellátással összefügg? kérdéseiben. Megalkotta a gyógyszerészi hivatás etikai kódexét és ?rködött a gyógyszerellátás szakmai/etikai normáinak betartásáért. Figyelemmel kísérte a gyógyszerellátás gazdasági feltételrendszerének alakulását és napirenden tartotta a gyógyszertárak m?köd?képességének biztosítását. Ebben az id?ben ? a nyugdíjasokkal együtt ? taglétszáma elérte a 8200 f?t.

A gyógyszerellátás liberalizálásával párhuzamosan a szocialista-szabad demokrata többség? Országgy?lés 2006-ban ? az orvosi kamaráról és egészségügyi szakdolgozói kamaráról szóló törvénnyel együtt ? hatálytalanította a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. sz. törvényt és új jogszabályt alkotott az ?egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról? (2006. évi XCVII. tv). Ez a törvény együtt szabályozza az orvosi és a szakdolgozói kamara m?ködését a gyógyszerészi kamaráéval. Az új szabályozás kiüresítette a kamara köztestületi jogköreit. Megszüntette a kötelez? kamarai tagságot, elvette a kamara hatósági jogköreit és visszavonta a kamara gyógyszertár-létesítésben és ?m?ködtetésben, valamint személyi jog adományozásban korábban betöltött feladatkörét. Párhuzamos etikai szabályozást hozott létre a nem kamarai tagok szakmai/etikai tevékenységének szabályozására és ellen?rzésére, a kamarai tagokra érvényes etikai kódex újra-alkotása során pedig a GVH el?írásait kötelez?en figyelembe kellett venni. Ezt követ?en a kamara a szakmai jogszabályok megalkotásában a véleményezési jogával rendszeresen élt, azonban az álláspontját gyakran figyelmen kívül hagyták. A kamara tudatos ellehetetlenítése és a gyógyszerpiaci liberalizáció zavartalanságának kormányzati igénye közötti összefüggést nem volt nehéz felismerni: a liberalizált rendszer az új t?ketulajdonosok minél gyorsabb és olcsóbb piacra lépését szolgálta. A lakossági gyógyszerellátás liberalizációját követ?en néhány éven belül súlyos gazdasági, szakmai és morális válság alakult ki. Joggal fogalmazódott meg tehát újra a gyógyszerészek régi elvárása, hogy ?rólunk ne nélkülünk? döntsenek, és a liberalizáció következményeinek ismeretében a kamara ismét célként fogalmazta meg a gyógyszerészek szakmai, erkölcsi és gazdasági rehabilitációjának igényét. Ennek elérésére konkrét célként a patikaliberalizáció leállítását, a gyógyszertárak gazdasági m?köd?képességének biztosítását, a gyógyszerészi kompetenciák helyreállítását és fejlesztését, valamint a kamara köztestületiségét jelölte meg. A kamarai jogkörök megvonása, a liberalizációval járó nehézségek és a gazdasági válság ellenére a kamara önkéntes tagjainak a száma 2010 elején is elérte a 4500 f?t.

A 2010-es kormányváltást követ?en az új kormányzat szakított el?dje politikájával és ? egy átmeneti patikalétesítési moratóriumot követ?en, a kamarával együttm?ködve ? korrigálta a lakossági gyógyszerellátás szabályozását. Ennek eredményeként a gyógyszertárak létesítésének szabályozásában újra érvényesül a szükségleti elv, a gyógyszertárak m?ködtetésében a személyes felel?sség elve, 2017. január 1-ig pedig minden gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaságban többségi gyógyszerészi tulajdont kell biztosítani. Az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény átfogó módosításával pedig sikerült helyreállítani a kamara köztestületiségét: az új kamarai szabályozás értelmében ismét kötelez? a kamarai tagság az egészségügyi szolgáltatóknál m?köd? gyógyszerészeknek, és a kamara megkapta a felhatalmazást egy egységes szakmai-etikai szabályzat (kódex) létrehozására is. A kamarai törvény módosítása 2011. április 1-jét?l hatályos.

A kamara tagjaival az Országos Hivatal közrem?ködésével és megyei szervezetein keresztül aktív kapcsolatot tart. Konferenciákat és továbbképzéseket szervez, az aktuális szakmapolitikai problémák feltárására és megoldására miniszimpóziumokat tart. Tagjainak 1989-t?l megjelenteti havi folyóiratát, a Gyógyszerészi Hírlapot, és 2009-t?l minden héten elektronikus Hírlevélben tájékoztatja tagjait a gyógyszerészetet érint? aktuális hírekr?l és a tevékenységér?l. A kamara honlapot is m?ködtet, melynek zárt részét csak tagjai számára teszi elérhet?vé. A kamara m?ködésével, szervezeteivel és testületeivel kapcsolatos információk honlapunkon elérhet?k és folyamatosan frissítésre kerülnek.

A kamara a közpolitika kormányzati, hatósági és önkormányzati irányítóival szoros munkakapcsolatot ápol. Politikai pártoktól független, de valamennyi politikai er?vel együttm?ködésre kész az egészségügy és a gyógyszerellátás zavartalan m?ködési feltételeinek biztosításáért.

A kamara szorosan együttm?ködik az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákkal, együttm?ködésre törekszik valamennyi gyógyszerészi szakmai-tudományos és érdekvédelmi szervezettel és él? kapcsolatot tart fenn a gyógyszerészképz? egyetemekkel. A kamara alapító tagja a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének és a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztalnak. Állandó meghívottja az Egészségügyi Ágazati Érdekegyeztet? Tanácsnak és mindhárom gyógyszerészi szakmai kollégiumnak. Részt vesz a Nemzeti Egészségügyi Tanács munkájában és tagot delegál az OEP gyógyszerbefogadásokat elbíráló bizottságába. Egyik alapítója a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságnak. A kamara széleskör? kapcsolatokat ápol nemzetközi gyógyszerészeti szervezetekkel (pl. PGEU) és a környez? országok gyógyszerészkamaráival.

A kamara többségi tulajdonosa a Galenus Kft.-nek, mely ? többek között ? megjelenteti a Patika Magazin c. havi magazint, melyhez a patikákban a betegek ? a gyógyszerészeknek köszönhet?en ? ingyenesen juthatnak hozzá.

A kamara a jogszabályokat, szakmai el?írásokat és etikai normákat m?ködése során betartja és ezt a tagjaitól is elvárja. Elkötelezett a biztonságos, min?ségi és költséghatékony gyógyszerellátás mellett. Fontosnak tartja a betegek jogos érdekeinek érvényesülését. Fontos célunk, hogy az Európai Közösség Bíróságának gyógyszerészettel kapcsolatos 2009. május 19-i határozataiban és a 2011. január 1-én életbe lépett hazai szabályozásban megfogalmazott elvek érvényesítésére a gyógyszerellátás mindennapjaiban minél teljesebb kör?en kerüljön sor. Alapvet? célkit?zéseinket a kamara alapszabályának Célok és feladatok c. fejezete foglalja össze.

Álláspontunk szerint a gyógyszerellátás biztonságának, min?ségének és hatékonyságának legf?bb garanciája a jól felkészült és a hivatásetikai szabályokat a munkájában érvényesít?, szakmailag és egzisztenciálisan független gyógyszerész. Ezért is fontos a gyógyszerészekkel szemben támasztott társadalmi elvárások érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtése és a jogos elvárásokhoz szükséges gyógyszerészi kompetenciák garanciális érvényesítése. A kamara törekvése, hogy köztestületi jogosítványait visszakapva a gyógyszerészek önkormányzataként m?ködhessen, szakmai érdekképviseleti munkáját a betegérdekek figyelembe vételével végezze és a gyógyszerészi tevékenység etikai ?re legyen.

 

A kamara eddigi elnökei:

1989-1990: Prof. dr. Vincze Zoltán

1990-1998: Dr. Szabó Sándor

1998-2006: Hávelné dr. Szatmári Katalin

2006-2011: Dr. Horváth Tamás

2011- : Dr. Hankó Zoltán

(hankó)

[1] Megújítva: 2015. december 29.

Betegsarok
2019. 02. 06.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 12.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
2015. 11. 17.
Egészséges életkezdet - Vitaminpótlás várandósság el?tt, alatt és szoptatás idején I.
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2019 február»
hkszcspszv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 01. 14.
A VIII. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
2018. 04. 06.
Az MGYK X. Vándorgy?lésér?l
»
2017. 12. 04.
A VII. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
2013. 10. 01.
Elnökségi Tájékoztató (2/2013.) - MEGFONTOLÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK A GYÓGYSZERTÁRAK MARKETING TEVÉKENYSÉGÉHEZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 02. 12.
A COPD és a kardiovaszkuláris társbetegségek
»
2019. 01. 05.
A COPD-s betegek rehabilitációja
»
2019. 01. 04.
Otthon szerzett pneumónia
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Impresszum, jogi nyilatkozat  -  Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!  -  Webmaster
Utolsó módosítás: 2019. 02. 16 szombat