Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2019. 01. 18.
Teszt: multivitaminok C-vitamin tartalma - tudatosvasarlo.hu
»
2019. 01. 18.
Hivatalosan is elkezd?dött az influenzajárvány - m1 - Híradó
»
2019. 01. 17.
A modern gyógyszerekben bíznak, a homeopátiát inkább elutasítják a magyarok - portfolio.hu
»
2019. 01. 17.
DE GYTK: út a biztos életpályához - hirek.unideb.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
2012. 07. 18.
Tájékoztató anyagok a CIG Pannonia (volt MKB) biztosító szerz?déssel kapcsolatban
»
2015. 10. 20.
Az OTP Bank ajánlata MGYK tagok részére
»
2015. 10. 16.
Tájékoztató a Volvo és az MGYK közti megállapodásról
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A cél a népegészségügyi mozgósítás – a patikanapi megnyitóról
2018. június 9.

Az egészségpolitika, a közigazgatás és a társszervezetek országos és megyei képvisel?i jelenlétében került megrendezésre a XV. Országos Patikanap központi rendezvénye június 6-án Tapolcán. Az ünnepélyes megnyitónak a Stark Patika adott otthont, az orvos-gyógyszerész találkozóra a Tamási Áron M?vel?dési Központban került sor.

A megnyitó ünnepség a házigazda, dr. Stark Borbála személyi jogos gyógyszerész köszönt? szavaival vette kezdetét. Beszédében visszatekintett a gyógyszerészet elmúlt évtizedeire, mint mondotta, sok minden változott az  utóbbi években, egy valami kivételével: mindig is a betegek szolgálata volt az els?dleges cél. A házigazda, aki egyben a moderátor szerepét is betöltötte, ezt követ?en felkérte Fenyvesi Zoltánt, a térség országgy?lési képvisel?jét köszönt?je megtartására.

A cél a népegészségügyi mozgósítás – a patikanapi megnyitórólA képvisel? emlékeztetett arra, hogy mára átalakult a patikusok, illetve a patikanapok filozófiája: míg korábban els?sorban gyógyszerek vásárlása miatt tértek be az emberek a gyógyszertárba, ma nemcsak ezért, hanem a betegségek megel?zésért, az egészségük meg?rzéséért is. Mára ugyanis a patikákban a népegészségügyi mozgósítás is középpontba került. Felhívta a figyelmet arra is, hogy immár nemcsak egy napos, hanem egy éves programokról van szó. Kitért a Kamara és a Kormányzat együttm?ködésének fontosságára, létrejöttének kialakulására, majd annak a reményének adott hangot, hogy az együttm?ködés hatása a gyógyszerészek mindennapjaiban is tapasztalható lesz.

Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere következett ez után, aki miután köszönetet mondott azért, hogy Tapolcára esett a választás, feltette a kérdést: A gyógyszerészek munkáját az ellátás vagy a szolgáltatás körébe kell sorolnunk? „Nehéz a patikusok dolga, e kett? között kell tevékenykedniük” – hangsúlyozta. Kitért a náluk felhalmozott tudásanyagra, valamint arra a fontos szerepre is, hogy a betegek nem egyszer az egészségügyi rendszeren belül t?lük kapják az els?dleges információkat. Szót ejtett az egészségügyi szakemberek „szürkeállomány exportjáról” is, ami reményei szerint változni fog.

Korozs Lajos országgy?lési képvisel?, a Népjóléti Bizottság elnöke beszédében a Kamarával történ? együttm?ködésre helyezte a hangsúlyt. Erre két lehet?séget lát. Egyrészt a közeljöv?ben benyújtott költségvetési tervezetet, amivel a Népjóléti Bizottság is foglalkozik. Arra kérte a szakma képvisel?it, hogy lobbizzanak együtt annak érdekében, hogy olyan számok szerepeljenek benne, ami a társadalom nagy többségének kivívja az elégedettségét. A cél a népegészségügyi mozgósítás – a patikanapi megnyitórólA másik – és mint szociológus mondta ezt – a gyógyszerek befogadásának a kérdése. Kiemelt feladatának tarja ezt, és kérte a szakmát, hogy gyorsítsák fel az innovatív gyógyszerek befogadását.

A továbbiakban prof. dr. Kovács Gábor, a Magyar Pulmonológiai Társaság elnöke köszöntötte a részvev?ket. Örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a Patikanapon, illetve a hozzá kapcsolt szakmai programban a légz?szervi betegségeket választották, hiszen 1 millió ember szenved hazánkban ezekt?l a betegségekt?l. „Mit tehetnek érdekükben közösen az orvosok és gyógyszerészek? – tette fel a kérdést, majd részletezte az együttm?ködés lehet?ségeit. Ezek közül kiemelte az eredményes terápia érdekében végzett tájékoztatást, tanácsadást, ami közös felel?ssége az orvosoknak és a gyógyszerészeknek. Végezetül reményének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a gyógyszerészek és a tüd?gyógyászok együtt tudnak m?ködni a betegek érdekében.

A regionális tiszti f?gyógyszerész, dr. Horváth-Hutás Tamás következett ez után, aki hangsúlyozta, hogy a gyógyszerészek munkája a bizalomból táplálkozik. „A patikusok az érdekl?d? szemek el?l elzárva tevékenykednek, ezt a bizalmat er?síti a Patikanap is”. Kitért az állam, illetve a hatóság feladatára is, kiemelve az engedélyez?, felügyel? szerepét, amelyek fenntartják a bizalom lehet?ségét. A szakmai segít? tevékenységükr?l is szólt, ami hozzájárulhat a beteg-gyógyszerész-állam közti bizalmi háromszög létrejöttéhez.

A cél a népegészségügyi mozgósítás – a patikanapi megnyitórólDr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke volt a következ? el?adó, aki a gyógyszerészek megkérd?jelezhetetlen szerepét hangsúlyozta betegek gyógyulása  érdekében. Kitért a WHO 1997-es jelentésében szerepl? „Hétcsillagos gyógyszerész” fogalomra is. Az ott szerepl? elvárások azonban ma már nem azok, hanem a valóság – hangsúlyozta, amit a patikanapok is igazolnak. El?adásában futurisztikus elképzelésének is hangot adott dr. Meskó Bertalan egyik írása alapján. A jöv?ben az els?dleges cél az egészségmeg?rzés lesz, amiben kiemelt szerepet kapnak a gyógyszerészek.

Prof. dr. Szök? Éva, az MGYT elnöke köszönt?jében a gyógyszerészi tevékenység b?vülésére, ezen belül a prevencióban való részvételre helyezte a hangsúlyt. „A Patikanap is erre hívja fel a figyelmet” – emelte ki, hiszen a patika olyan egészségügyi hely, ahol problémáikkal a betegségek kialakulása el?tt is van kihez fordulniuk az embereknek. Erre f?leg a fiatalok figyelmét kell felhívni – emelte ki. Szót ejtett arról is, hogy a szakmai szervezetek többféle módon is segítséget nyújtanak a gyógyszerészeknek ahhoz, hogy megfelel? felkészültséggel vegyenek részt a népegészségügyi programokban.

A sort dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke zárta, aki el?ször két olyan meghívott vendég írásos köszönt?jét olvasta fel, akik hivatalos elfoglaltságuk miatt nem tudtak jelen lenni. Els?ként Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott sorai következtek, aki a Kormány és a Kamara együttm?ködésének történetére tekintett vissza. Mint írta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyógyszerészek, illetve a Kamara és a polgári kormány együttm?köd? partnerek legyenek, és hogy a gyógyszertárak a magyar patikusok tulajdonában maradjanak. Ezt követ?en a kamarai elnök dr. Pozsgay Csilla üdvözl? levelét olvasta fel. Az OGYÉI f?igazgatója kiemelte, hogy a hatóság ellen?rz? tevékenységének jó az iránya és szót ejtett a gyógyszerészek jogkövet? munkásságának fontosságáról. Kiemelte, azellen?rzések célja a lakosság minél magasabb szint? gyógyszerellátása – ennek szellemében fejlesztik a tevékenységüket. Végezetül dr. Hankó Zoltán saját gondolatait is megosztotta a hallgatósággal. A strukturális rendszerváltás befejez?dött – mondta, majd a kamarai testületek által elfogadott Jöv?kép és cselekvési program cím? dokumentumból idézett egy mondatot, ami a Patikanapok céljára is rámutat: „A gyógyszertárak népegészségügyi feladatainak ellátásáért a patikanapokhoz kapcsolódóan a Kamara az MGYT-vel együtt m?ködve minden évben új programot indít a népegészségügyi mozgósítás és a racionális gyógyszerhasználat érdekében”.

A cél a népegészségügyi mozgósítás – a patikanapi megnyitórólA rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Stark Ervinné, Rig Lajos országgy?lési képvisel?, Dr. Czaun Péter az MGYK Veszprém Megyei Szervezete elnöke és dr. Alfási Tünde a szervezet alelnöke, Dr. Lang Zsuzsanna a tapolcai Deák Jen? Kórház f?igazgatója, Dr. Lestyán János a MOK Veszprém megyei elnöke, Kurucz Katalin a MESZK Veszprém megyei elnöke, Dankovics Gergely programigazgató az egészséges Magyarországért sz?r?program és a sz?r?busz képviseletében, Fári István a  Galenus Kft. ügyvezet? igatgatója, dr. Horváth-Sziklai Attila a Kamara igazgatója, több orvos és gyógyszerész, valamint sok helyi érdekl?d?. 

A gyógyszertár el?tt már a megnyitó megkezdése el?tt a „Magyarország átfogó egészségvédelmi sz?r?programja” címet visel? program sz?r?busza állt a nagyközönség szolgálatára, az érdekl?d?knek ingyen nyílt lehet?ségük a legfontosabb élettani paramétereik ellen?rzésére.

A megnyitót követ?en orvos-gyógyszerésztalálkozó keretében szakmai konferenciára került sor, amelyet az MGYK a Magyar Pulmonológiai Társasággal és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal közösen szervezett. (Az err?l szóló beszámolónkat hamarosan olvashatják.)

mgyk.gyh

 

« Vissza
Betegsarok
2019. 01. 15.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 12.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
2015. 11. 17.
Egészséges életkezdet - Vitaminpótlás várandósság el?tt, alatt és szoptatás idején I.
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2019 január»
hkszcspszv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 01. 14.
A VIII. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
2018. 04. 06.
Az MGYK X. Vándorgy?lésér?l
»
2017. 12. 04.
A VII. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
2013. 10. 01.
Elnökségi Tájékoztató (2/2013.) - MEGFONTOLÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK A GYÓGYSZERTÁRAK MARKETING TEVÉKENYSÉGÉHEZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 01. 05.
A COPD-s betegek rehabilitációja
»
2019. 01. 04.
Otthon szerzett pneumónia
»
2018. 11. 15.
A dohányzásról való leszoktatás kérdései
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Impresszum, jogi nyilatkozat  -  Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!  -  Webmaster
Utolsó módosítás: 2019. 01. 19 szombat