Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2018. 12. 14.
Szigorították a homeopátiás szerek kiadását- magyarhirlap.hu
»
2018. 12. 13.
Kiosztották az egészségértés pályázat díjait - portfolio.hu
»
2018. 12. 13.
Szigorodnak a homeopátiás szerekre vonatkozó szabályok - weborvos.hu
»
2018. 12. 12.
Találkozón az örökifjú gyógyszerészek - feol.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
2012. 07. 18.
Tájékoztató anyagok a CIG Pannonia (volt MKB) biztosító szerz?déssel kapcsolatban
»
2015. 10. 20.
Az OTP Bank ajánlata MGYK tagok részére
»
2015. 10. 16.
Tájékoztató a Volvo és az MGYK közti megállapodásról
»
2014. 07. 17.
Tájékoztató a MOL és a Kamara között kötött megállapodásról
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Értékes diploma, sokszín? hivatás – Év végi „Borító gondolatok” a Gyógyszerészi Hírlap megújításáról
2017. december 28.

Borító gondolat 2017:

Értékes diploma – sokszín? hivatás

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújításának szerves része a címoldal újrapozícionálása, ahol 2017-ben már nem a Kamara aktivitását állítottuk a középpontba, hanem a gyógyszerészek tevékenységének tematikus megjelenítésére törekedtünk.

A döntés elvi indoka az volt, hogy a rendszerváltás befejezését követ?en (ahol a strukturális átalakítás, az elismert gyógyszerészi kompetenciák helyreállítása és a gazdasági válságból való kilábalás a Kamara f? szakmapolitikai célkit?zései közé tartozott) a gyógyszerész szakmai felkészültsége, szolgáltatásainak fejlesztése és hivatástudatának er?sítése lehet az egyik f? szakmapolitikai törekvés. A gyógyszerészi diploma és a gyógyszerészi hivatás középpontba állítása er?sítheti az önértékelésünket, hivatásunk iránti elkötelezettségünket, szolgáltatás-orientált szemléletünket és közösségi köt?désünket is.

2017-ben ennek a gondolatkörnek a bemutatását kezdtük meg az „Értékes diploma, sokszín? hivatás” mottó mentén (a januári lapszám vezércikkének is ez volt a címe). A gyógyszerészi diploma számos területen feljogosítja a birtokosát tevékenységre, vélemény-alkotásra. A bemutatás szándékával kiválasztott f?bb feladatkörök a következ?k voltak:

-  a közforgalomban az expediáló, a vezet? és a magisztrális gyógyszerkészít?,

-  az intézeti gyógyszerellátásban a vezet? és betegágy mellett szolgáló,

-  az iparban a termel?, a kutató és a marketinges,

-  a nagykereskedelemben a min?ségbiztosító,

-  az oktatásban az oktató,

-  a hatóságnál az ellen?rz? és

-  az államigazgatásban a jogalkotó.

A Gyógyszerészi Hírlap borítóján az adott területen dolgozó egy-egy kollégánk fényképe szerepelt a bemutatni szándékozott tevékenységi területen feladatának végzése közben, a vezércikkhez kapcsolódóan pedig minden hónapban „Borító gondolat” címmel az adott területhez kapcsolódó legfontosabb ismereteket összegeztük.

A sorozatot befejezve érdemes lehet az egyes hónapokban megjelentetett ismertet?ket csokorba gy?jteni és így tárni az érdekl?d? olvasó elé. A fotókat Kovács Róbert és dr. Nagy Vilmos, a borítótervet Oláh Csaba készítette.

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújulásáról – Év végi „Borító gondolatok”2017. január: A gyógyszeralkalmazás szakért?je

A gyógyszerész személye a garancia a gyógyszerekkel és a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos elvárások teljesüléséhez: ? a gyógyszer és a gyógyszeralkalmazás szakért?je, a gyógyszerbiztonság legf?bb ?re. A gyógyszerhasználattal kapcsolatos döntésekben segítenie kell az orvost és a beteget is. Fel kell ismernie a gyógyszeres kezelés (vagy a kezelés elmaradásának) kockázatait, és meg kell akadályoznia a hibás gyógyszerhasználat miatt bekövetkez? egészségkárosodásokat. A gyógyszerbiztonsági validálás mellett az új és újabb gyógyszerformák megjelenése, az öngyógyítás és öngyógyszerelés el?térbe kerülése, az adherencia iránti igény er?södése egyaránt fontos feladatot jelent. A beteg a szakértelmünkbe vetett bizalommal fordul a gyógyszerészhez. Ez a bizalom pedig tökéletes szakismeretet, folyamatos továbbképzést és lelkiismeretes feladatvégzést követel meg. (A borító fotó a budapesti Erzsébet gyógyszertárban készült, a képen Torma Ádámné dr. gyógyszerész)

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújulásáról – Év végi „Borító gondolatok”2017. február: A gyógyszer készít?je

A gyógyszertári gyógyszerkészítés kizárólagos gyógyszerészi kompetencia, a patikák megjelenése óta elválaszthatatlan része a gyógyszerészi tevékenységnek. Komoly anyagismeretet, analitikai, technológiai és farmakológiai tudást, precizitást és kreativitást igényel. A statisztikák alapján visszaszorulóban van, de ma is nélkülözhetetlen része a betegellátásnak: évente több millió magisztrális vény készül a patikákban. Helyzetét nemcsak az igények, hanem a feltételek is meghatározzák. A hatóanyagok hozzáférhet?sége, az alapanyagok elérhet?sége, az eszközök beszerezhet?sége és a tevékenység rentabilitása ma egyaránt korlátot képeznek, de mindezek a feltételek az új FoNo megjelenésével kedvez?en változhatnak. A patikai gyógyszerkészítés a gyógyszerészet kultúrájának része, amelynek védelme és fejlesztése nemcsak a gyógyszerészek érdeke. És az is tény, hogy az élet egyéb területein az egyedi (kézm?ves) termékek reneszánszát éljük. Rajtunk is múlik, hogy a magizásnak milyen lesz a jöv?je. (A borító fotó a dabasi Arany Kígyó gyógyszertárban készült, a képen Molnárné dr. Pásztor Gréta gyógyszerész.)

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújulásáról – Év végi „Borító gondolatok”2017. március: A vállalkozás vezet?je

A gyógyszerésznek egyszerre kell a gyógyszer- és gyógyszeralkalmazás szakért?jének, a népegészségügyi programokban részt vev?, valamint a gyógyszertári vállalkozást felel?sen vezet?, illetve abban felel?sséggel közrem?köd? szakembernek lennie. Ez utóbbi feladatának ellátásához ma már minden feltétel biztosított: a szakmai el?írások teljesítéséhez a megfelel? jogköröket a gyógyszerész menedzsment jogai garantálják [Gyftv 73. § (1) bekezdés], a vállalkozásban pedig a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítja a gyógyszerészek többségi szavazati arányát. Így 2017. január 1-t?l a felel?sségünkkel arányos jogok biztosítottak. A vállalkozásvezetéshez ezen túl megfelel? ismeretekkel, képességekkel és készségekkel is rendelkeznünk kell. A vezet? nemcsak a vállalkozás jogszer? m?ködéséért felel, hanem az er?forrásokkal való hatékony gazdálkodás is a feladatai közé tartozik. Er?források alatt pedig nemcsak a pénzt és a t?két kell értenünk, hanem mindazokat a javakat (tudást, munkatársakat, jó hírnevet stb.) és eszközöket, amelyek a gyógyszertár és a vállalkozás m?ködéséhez szükségesek. A vezetési ismeretek megszerezhet?k, a készségek elsajátíthatók. Rajtunk múlik, hogy vállalkozásaink sikeresen m?ködjenek. (A borító fotó a budaörsi Szivárvány gyógyszertárban készült, a képen Vidáné dr. Puszta Ildikó személyi jogos gyógyszerész.)

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújulásáról – Év végi „Borító gondolatok”2017. április: A gyógyító team tagja

A kórházi gyógyszerészet szerepe a gyógyítás világában mindig is vitathatatlan volt, a tradicionális feladatok mellett azonban a fókusza egyre inkább a közvetlen betegellátás felé fordul. A klinikai gyógyszerészek közvetlenül a betegágy mellett gyakorolják hivatásukat. Részt vesznek az osztályos viziteken, konzultálnak az egészségügyi ellátórendszer szerepl?ivel, a gyógyszeralkalmazás szakért?iként segítik a gyógyszeres terápiák kialakítását, valamint közvetlenül a betegek felé irányuló tanácsadási, gondozási feladatokat is ellátnak. Mindez a betegbiztonság el?mozdításán túl a páciensek egészségtudatos életvitelének kialakítását, tájékozott gyógyszerhasználatát, terápiás együttm?ködését és életmin?ségének javítását is segíti. A gyógyszerészek feladat- és felel?sségi köre így egyre kiterjedtebb a gyógyszeres terápiák eredményességéért, megfelel? szakmai együttm?ködésben a kezel?orvosokkal és a betegekkel. Közös munkánk eredményeként pedig a jól ismert javallat már a kórházi betegágynál is érvényessé válhat: kérdezze meg kezel?orvosát és klinikai gyógyszerészét! (A borító fotó a Péterffy S. utcai Kórházban készült, a képen dr. Süle András intézetvezet? f?gyógyszerész.)

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújulásáról – Év végi „Borító gondolatok”2017. május: A klinikai gyógyszerész

Hivatásunk egyik leggyorsabban fejl?d? és legnagyobb hatású területe a fekv?beteg gyógyszerellátás rendszerén belül a betegágy melletti gyógyszerészi szerepvállalás. Ennek a filozófiája – a klinikai gyógyszerészet részeként, amely az egyszer? gyógyszeradagolás irányából a kezel?orvosokkal és betegekkel együttm?ködésben kivitelezett terápiamenedzsment felé fordult – kifejezetten a betegre fókuszál. Az emelt szint? gyógyszerészi gondozás ezen formája jelent?sen javíthatja a gyógyszeres terápiák eredményességét, visszaszoríthatja a gyógyszerelési hibákat és a farmakoterápiához kapcsolódó költségeket. Az ily módon növekv? felel?sség egyre több lehet?séget szolgáltat arra, hogy hivatásunk kompetenciáinak célszer? b?vítésére összpontosíthassunk. Szakmai önkormányzatiságunk kulcskérdés e tekintetben, hiszen azt, hogy merre is fejl?dik valójában a (kórházi) gyógyszerészi hivatás, leginkább az határozza meg, hogy mi gyógyszerészek milyen jöv?t álmodunk neki. (A borító fotó a Péterffy S. utcai Kórházban készült, a képen dr. Keller Nóra klinikai gyógyszerész.)

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújulásáról – Év végi „Borító gondolatok”2017. június: A min?ségbiztosító

A min?ségbiztosító gyógyszerész a gyógyszer-nagykereskedelemben egy olyan sokrét? tudással rendelkez? „felel?s személy”, akinek napi feladata a gyógyszerek min?ségének megóvása egészen a gyógyszertárig, azaz a terméket felhasználó betegig. A min?ségbiztosítás azt jelenti, hogy a teljes tevékenység során, minden folyamatban fenn kell tartani azokat a követelményrendszereket, amelyekkel garantálható a termék megfelel?sége és min?ségének megtartása. A min?ségbiztosító felel?ssége egy olyan rendszer kialakítása és m?ködtetése, amely alkalmas a biztonságos gyógyszerellátási lánc fenntartására, a hamis gyógyszerek legális ellátási láncba való bejutásának megakadályozására. A min?ségbiztosító min?síti a beszállítókat, ? hagyja jóvá a szállítási feltételrendszert, ? engedélyezi a tárolás és raktározás megfelel? feltételeinek kialakítását, felel?s a dolgozók oktatásáért, a folyamatban fontos kulcsberendezések validáltságáért, a panaszok kivizsgálásáért és az önellen?rzés folyamatosságáért. Természetesen mindezek napra kész dokumentálása is az ? felel?ssége. Sokrét? ismeretanyagra van szüksége és elengedhetetlen a kapcsolódó szakterületekkel való együttm?ködése. Rendszeres képzéseken kell részt vennie, hogy a napi munkájában megfelel?en kamatoztathassa a kémiai, hatástani, szállítási és logisztikai, valamint informatikai ismereteit. (A borító fotó a Hungaropharma Zrt.-benkészült,a képen dr. Kiss Ferencné min?ségbiztosítási igazgató.)

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújulásáról – Év végi „Borító gondolatok”2017. július: A termelésirányító

A gyógyszerész a gyógyszeriparban is keresett szakember, felkészültsége és szemlélete alkalmassá teszi arra, hogy az ipari és az egészségügyi szempontokat egyszerre legyen képes figyelembe venni. Jó, ha a termelésirányító gyógyszerész egyben gyógyszertechnológus szakgyógyszerész, aki jelent?s gépészeti ismeretekkel rendelkezik, tisztában van a GMP szabályaival, az ISO rendelkezéseivel, a vállalatirányítási rendszer használatával és embereket tud irányítani, ellen?rizni és motiválni a mindennapi munkájukban. Kapcsolatot kell tartania a partnerekkel, ismernie kell a cég min?ségbiztosítási rendszerét, a felhasználásra kerül? anyagokat és azok min?ségi követelményeit, valamint képesnek kell lenni a technológiai és m?szaki problémák elhárítására. El?nyös, ha a technológiai sorok tervezésében és összeállításában is részt tud venni. (A borító fotó a Meditop Kft-ben készült, a képen dr. Bárdos Attila termelési igazgató.)

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújulásáról – Év végi „Borító gondolatok”2017. augusztus: A gyógyszerkutató

A gyógyszerészképzés mind a felkészültséget, mind a szemléletet illet?en alkalmas arra, hogy a gyógyszerész, diplomájával a kezében, a kutatásban találja meg választott hivatásának értékét és szépségét. Nemcsak az akadémiai szektorban, hanem a különféle gyógyszeripari cégeknél is számos lehet?ség van a kutatói státuszba kerülésre. A gyógyszerészek szinte mindenhol keresett és elismert szakemberek. Bár a szintetikus kutatásokban a gyógyszerészek részvétele ma már mérsékeltebb, az analitikában, a farmakológiában, a gyógynövény-kutatásban, a különböz? technológiai területeken vagy éppen a klinikai vizsgálatoknál számos lehet?ségük adódik. Tény, hogy a gyógyszerészi diploma sokoldalú feladatvégzésre tesz alkalmassá, ahhoz azonban, hogy eredményes kutatóvá váljék a gyógyszerész, választott szakterületén élethosszig tartó tanulásra, elmélyült és alapos ismeretszerzésre, valamint az új iránti állandó nyitottságra van szükség. A precizitás, a kreativitás és a lényeglátó képesség elengedhetetlen alapkövetelmény. (A borító fotó a Richter G. Nyrt-ben készült, a képen dr. Kapás Margit osztályvezet?.)

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújulásáról – Év végi „Borító gondolatok”2017. szeptember: A marketinges

Sok gyógyszerész találta meg a hivatását a különböz? marketing munkakörökben a gyógyszergyáraknál, külföldi cégek képviseletein és a nagykereskedelemben is. Ehhez a gyógyszerészeti ismeretein túl szüksége van marketing ismeretekre is, melyekre többnyire egy második diploma megszerzése útján tesz szert. A gyógyszermarketinggel foglalkozók feladata sokrét?. Ezek közül néhányat kiemelve: termékarculat/terméküzenetek kialakítása, a gyógyszerpiac követése, elemzések készítése, versenytársak aktivitásának követése, forgalom tervezése, kommunikációs eszközök/promóciós aktivitások megtervezése. Tevékenységük során fontos cél, hogy megkülönböztessék cégüket / terméküket a versenytársaktól, különleges eszközökkel és szolgáltatásokkal kit?njenek versenytársaik közül. De a legfontosabb feladatuk, hogy naprakész információ átadással, etikus kommunikációval, modern eszközökkel segítsék az orvost és a gyakorló gyógyszerészt mindennapi munkájában, ezzel is a betegek érdekeit szolgálva. (A borító fotó az Egis Zrt-ben készült, a fotón dr. Székelyné dr. Szabó Ilona f?osztályvezet?.)

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújulásáról – Év végi „Borító gondolatok”2017. október: Az oktató

A legjobb képesség? gyógyszerészek számára nyitva áll a lehet?ség, hogy pályájukat egyetemi oktatóként folytassák. Ma már négy gyógyszerészképz? helyen, Budapesten, Szegeden, Debrecenben és Pécsett vehetnek részt a gyógyszerészek graduális és posztgraduális képzésében, de a diploma számos egyéb egyetemen is alkalmassá teszi ?ket a fels?oktatásban való részvételre. Számukra adott az egyetemi ranglétrán való el?re jutás és lehet?ségük van arra is, hogy ne csak intézetükön belül, hanem az egyetemi intézetek kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatai révén különböz? kutatási projektekben is részt vehessenek. Munkájuk soha nem válhat rutinná, mert a gyógyszerészet oly gyorsan fejl?dik, hogy saját magukat is állandóan képezni kell. Oktató kollégáink szem el?tt tartják, hogy a gyógyszerészet emberközpontú hivatás és a lexikális tudás közvetítése mellett fontos a hallgatók szintetikus gondolkodásra való ösztönzése is. Ma már nemcsak az információ befogadására, hanem kritikus értékelésére, értelmezésére és továbbadására is meg kell tanítaniuk a leend? gyógyszerészeket. Fontos, hogy értékrendi kérdésekben is id?tálló alapokat tudjanak a hallgatóknak átadni. Eminens cél, hogy minél több gyógyszerész egyetemi oktató vegyen részt a gyógyszerészképzésben és jogos elvárás, hogy legyen elkötelezett a gyógyszerészi hivatás, valamint a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságának meger?sítése mellett. Ahhoz, hogy a legkiválóbbak kerüljenek ilyen pozíciókba fontos, hogy az oktatói tevékenység presztízse növekedjék és megfelel? anyagi feltételek között folytathassák hivatásukat. (A borító fotó a Semmelweis Egyetemen készült, a képen dr. Tábi Tamás PhD egyetemi adjunktus.)

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújulásáról – Év végi „Borító gondolatok”2017. november: A hatóság képvisel?je

A 20. század els? harmadában, a világon az els?k között Magyarországon született döntés arról, hogy a gyógyszerész gyógyszertári tevékenységének hatósági ellen?rzését gyógyszerész végzettség? szakemberek végezzék. Ez az elv – rövid id?szakot leszámítva – azóta is érvényesül; ezt a feladatot ma tiszti gyógyszerészek látják el. Azonban a gyógyszerész szaktudására és holisztikus szemléletére nem csak ezen a hatósági területen van szükség. A gyógyszerek forgalomba hozatalát megel?z? munkában éppúgy részt vehetnek, mint a gyógyszergyártás és forgalmazás engedélyezésében és ellen?rzésében, vagy éppen a gyógyszerek analitikai vizsgálatában, függetlenül attól, hogy humán vagy állatgyógyászati célú gyógyszerekr?l van szó. A hatósági tevékenységhez sok esetben igazgatási funkciók is társulnak. Mindezeken túl a gyógyszerészre szükség lehet a fogyasztóvédelemnél vagy akár az élelmiszerlánc hatósági ellen?rzésében is. A hatósági munkához – az adott szakterületre vonatkozó alapos felkészültség mellett – szükség van jogi és igazgatási ismeretekre, valamint elhivatottságra. Fontos továbbá, hogy a hatósági gyógyszerész integritásának megtartásával legyen képes korrekt kapcsolatok kialakítására a feladatköréhez tartozó cégekkel és személyekkel. (A borító fotó az OGYÉI-ben készült, a képen dr. Gara Annamária az OGYÉI Gyógyszer-engedélyezési f?osztály vezet?je.)

 

A Gyógyszerészi Hírlap megújulásáról – Év végi „Borító gondolatok”2017. december: Gyógyszerész az államigazgatásban

Az államigazgatásban is szükség van a jól felkészült, sokoldalú, hivatásuk és a közjó iránt elkötelezett gyógyszerészekre. A minisztériumok els?dleges feladata a jogalkotás illetve a jogszabályok el?készítése, de az államigazgatás más területein is hasznosak lehetnek a gyógyszerészek. Azok számára, akik érdekl?dnek a gyógyszerellátást, a gyógyszer-engedélyezést, a gyógyszertámogatást, a gyógyszerpiac felügyeletét, röviden a gyógyszerügyeket érint? szabályozások nemzeti és nemzetközi keretrendszerei iránt, az államigazgatásban való elhelyezkedés lehet?séget nyújt arra, hogy a gyógyszerügyi rendszer teljes spektrumával megismerkedjenek  és e szabályozók  változtatására irányuló jogalkotási folyamatban részt vegyenek. Munkájuk magába foglalja  a szakmai partnerekkel való egyeztetéseket, a felmerül? kérdésekre a megoldások keresését és ezek hatásvizsgálatát is. Együtt kell m?ködniük más szakterületen dolgozókkal, így pl. jogászokkal, közgazdászokkal, orvosokkal, mérnökökkel és – természetesen – a szakterület politikai irányításáért felel?sökkel is. A tudás és a kompetenciák folyamatos  b?vítésére irányuló nyitottság, a precizitás, a kommunikációs készség és az alkalmazkodó képesség  alap-elvárás, az idegen nyelvet beszél? szakembereknek  pedig lehet?ségük van bekapcsolódni a különböz? külföldi szervezetekkel a gyógyszerügyekben kialakult kapcsolatok mentén keletkez? feladatok megoldásába is. (A borító fotó az Egészségügyért Felel?s Államtitkárságon készült, a képen dr. Horváth Beatrix a Gyógyszerészeti és Orvostechnikai F?osztály vezet?je.)

 

Budapest, 2017. december 28.

Dr. Hankó Zoltán
elnök

« Vissza
Betegsarok
2018. 10. 10.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 12.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
2015. 11. 17.
Egészséges életkezdet - Vitaminpótlás várandósság el?tt, alatt és szoptatás idején I.
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2018 december»
hkszcspszv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2018. 04. 06.
Az MGYK X. Vándorgy?lésér?l
»
2017. 12. 04.
A VII. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
2017. 04. 10.
Beszámolók az MGYK IX. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
2013. 10. 01.
Elnökségi Tájékoztató (2/2013.) - MEGFONTOLÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK A GYÓGYSZERTÁRAK MARKETING TEVÉKENYSÉGÉHEZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2018. 11. 15.
A dohányzásról való leszoktatás kérdései
»
2018. 10. 12.
Inhalációs eszközhasználat
»
2018. 10. 12.
A légúti infekciók prevenciója
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Impresszum, jogi nyilatkozat  -  Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!  -  Webmaster
Utolsó módosítás: 2018. 12. 15 szombat