Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2020. 07. 13.
Megrostálta a homeopátiás készítmények piacát az új szabályozás - infostart.hu
»
2020. 07. 10.
Nagyon jó hírek érkeztek a magyar fejlesztés? koronavírus elleni szerr?l - novekedes.hu
»
2020. 07. 10.
„Ne nevezzük gyógyszernek a homeopátiás szereket” - Pesti Hírlap
»
2020. 07. 09.
103 gyógyszerészdoktor vehette át diplomáját – Semmelweis Hírek
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 08. 27.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Beszámoló a Területi Elnökök Értekezletér?l
2020. május 20.

Beszámoló a Területi Elnökök Értekezletér?lA Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) 2020. május 19-én videokonferencia keretében tartotta soron következ? ülését dr. Nyíri László, a TEÉ elnöke vezetésével, amelyen részt vett dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke is. A grémium a határozatképességet az ülés végéig megtartotta.

A napirend elfogadása után els?ként a TEÉ ügyrendjének a megvitatása került sorra. Ahogy azt dr. Hankó Zoltán elmondta, az ügyrend kidolgozásának f? célja a TEÉ m?ködésének stabilizálása és a Kamara többi testületének m?ködési szabályzataihoz igazítása mellett a TEÉ hatáskörének meger?sítése és tisztázása –. A kiegészítéseket és módosításokat egyhangúlag elfogadták.

A továbbiakban dr. Gutay Tibor, az országos Felügyel? Bizottság (FB) elnöke kért szót, aki a területi FB elnökök tevékenységével kapcsolatban osztotta meg gondolatait. A területi szervezetek egységes m?ködése érdekében kérte az elnökök segítségét. Terveik szerint a vándorgy?lésen foglalkoztak volna a kérdéssel, ez azonban kimaradt, de a feladat továbbra is el?ttük áll, ezért kérte, hogy a területi szervezetek FB elnökei küldjék meg neki a m?ködésük tapasztalatait és estleges kérdéseiket az említett cél érdekében.

Elnöki tájékoztató

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán tájékoztatójával folytatódott. A kamarai elnök három f? téma köré csoportosította mondandóját: (1) 2019-es mérlegbeszámoló, (2) 2020-as költségvetési tervezet, (3) koronavírus-járvány intézkedései, hatásai, illetve az ezzel kapcsolatos teend?k.

A 2019-es mérlegbeszámolót (és elfogadásának a veszélyhelyzettel kapcsolatos változásait) dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette, aki elmondta, hogy az MGYK likviditása és pénzeszközei folyamatosan n?nek. 2018-ra sikerült a 2007-es mutatókra szert tenni.

A 2019-es mérlegbeszámolóval, illetve a 2020-as tervezettel kapcsolatban a kamarai elnök ismertette a tartalékok felhasználásának lehet?ségeit. Több célt is említett, amelyekr?l kérte a területi elnökökkel közös gondolkodást. A cél az, hogy olyan projekteket lehessen elindítani, amelyek segítik a kamara stratégiai céljainak megvalósítását és a gyógyszerészet helyzetének folyamatos er?sítését. A stratégiai irányokról az egészségügyi veszélyhelyzetet követ? els? küldöttközgy?lésen szeretne beszámolni, de ehhez az elnökökkel való el?zetes egyetértésre szükség van.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekkel, teend?ket vitatták meg ezt követ?en. Miután az elnök röviden utalt a Kamara honlapján és Facebook-oldalán folyamatosan megjelent tájékoztatókra, els?ként a kiskereskedelmi különadó kérdése került szóba, ami szakmapolitikailag nagyon érzékeny kérdés”. Ismertette az ezzel kapcsolatos levelezéseket, történéseket, a különböz? kormányzati szerepl?kkel történt személyes kapcsolatfelvételeket. Mint mondta, a különadó gyógyszertárakat sújtó mértéke nem jelent?s, de túl azon, hogy a gyógyszerellátás nem kereskedelem, hanem egészségügyi szolgáltatás, vállalhatatlannak tartja egy egészségügyi veszélyhelyzet idején egészségügyi szolgáltatóra kiskereskedelmi különadó kivetését, ráadásul olyan szolgáltatóval szemben, amely – egyedüliként – a lakosság számára a járvány idején is folyamatosan elérhet?. Az elnök beszámolt a miniszterelnök által az egészségügyi dolgozóknak megígért rendkívüli juttatásról is, amelynek – a korábbi információival szemben – a gyógyszerészek nem szükségszer?en lesznek kedvezményezettjei. Ezt követ?en a gyógyszer-expediálás, gyógyszerfelírás rendjének megváltoztatására tértek át. Sorra vették a TAJ-szám bemondása alapján történ? expediálás okozta problémákat, majd konszenzussal arra jutottak, hogy minél hamarabb sz?njön meg a jelenlegi rendszer. A továbbiakban az egészségügy átszervezésével kapcsolatos, médiában is terjed? elképzelések, lehet?ségek gyógyszerészi vonatkozásai kerültek szóba, majd dr. Hankó tájékoztatott a Kamara Facebook-oldalának elindulásáról.

EGIS-díjak

A következ? napirendi pontban az EGIS-díjakkal kapcsolatos gyakorlati kérdések kerültek szóba. A felmerült javaslatok megbeszélése után a TEÉ tagjai egyetértettek abban, hogy a szabályzat módosításával az asszisztensek díjára pályázók mutassák be szakmai tevékenységüket egy max. 6500 karakteres pályázat keretében. Egyetértés volt abban is, hogy a felterjesztést beadó gyógyszerészkamarai szervezetek saját el?terjesztésük elbírálásában ne vehessenek részt. Ezt az elfogadott ügyrend is így szabályozza.

Asszisztensképzés

A továbbiakban dr. Hankó tájékoztatott az asszisztensképzés reformjáról. „A Kamara pár hónapon belül elkészíti az asszisztensek foglalkoztatásról az országos felmérést” – ismertette a Kamara korábbi vállalását. Az Államtitkárság már várja a választ ebben a kérdésben, ezért a TEÉ elfogadta, hogy május 28-ig minden szervezetnél jelöljenek ki egy felel?st, aki az adott térségben a gy?jt?munkát elvégzi.

Ifjúsági Állandó Bizottság el?készítése

Dr. Szilvay András, az ifjúsági munkabizottság vezet?jének bemutatkozása után visszatekintettek a korábbi Integrációs Bizottság tevékenységére, különös tekintettel a Táltosképz?re. Egyeztettek az új bizottság feladatairól, céljairól, valamint a delegáltak névsorára is kitértek. A bizottsággal való kapcsolattartásra minden területi szervezet fiatal kolléga delegálásáról gondoskodik május 28-ig.

A 2020. évi Patikanap elhalasztása

A TEÉ egyhangúlag elfogadta, hogy a COVID-19 járvány miatt elhalasztott Patikanap országos megnyitója szeptember 16-án kerüljön megrendezésre. Az id?pontot a soron következ? elnökségi ülés elé terjesztik.

Egyebek

Végezetül szót ejtettek egy Vas megyéb?l érkezett fogyasztóvédelmi ellen?rzéssel kapcsolatos levélr?l. Egy gyógyszerész sérelmezte a járványid?szakban történt fogyasztóvédelmi ellen?rzés során, hogy az ellen?rök kifogásolták, hogy nem volt elérhet? a betegek számára tájékoztató rendszer, melyb?l árinformációkat tudhatnának meg.

mgyk.gyh

 

« Vissza
Betegsarok
2020. 05. 12.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2020 július»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2019. 12. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2020. 07. 13 hétfő