Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2019. 01. 18.
Teszt: multivitaminok C-vitamin tartalma - tudatosvasarlo.hu
»
2019. 01. 18.
Hivatalosan is elkezd?dött az influenzajárvány - m1 - Híradó
»
2019. 01. 17.
A modern gyógyszerekben bíznak, a homeopátiát inkább elutasítják a magyarok - portfolio.hu
»
2019. 01. 17.
DE GYTK: út a biztos életpályához - hirek.unideb.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
2012. 07. 18.
Tájékoztató anyagok a CIG Pannonia (volt MKB) biztosító szerz?déssel kapcsolatban
»
2015. 10. 20.
Az OTP Bank ajánlata MGYK tagok részére
»
2015. 10. 16.
Tájékoztató a Volvo és az MGYK közti megállapodásról
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Beszámoló az elnökség májusi ülésér?l
2018. május 12.

Az MGYK elnöksége 2018. május 10-én tartotta ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az el?z? elnökségi ülés óta történt eseményekr?l adott tájékoztatást. Mint mondta, a legutóbbi elnökségi ülés délutánján az Országos Közegészségügyi Intézetben az 50 és 75 év közöttiek ingyenes vastagbélsz?résével kapcsolatos egyeztetésen vett részt, ahol a gyógyszertárak sz?r?programban való részvételével kapcsolatban már az operatív kérdések is el?kerültek. Beszámoló az elnökség májusi ülésér?lElkezd?dött az egyeztetés a gyógyszertáraknak nyújtható anyagi ellenszolgáltatásról és arról is, hogyan lehet megoldani, hogy azok, akik életkoruk miatt nem vehetnek részt az ingyenes sz?résben, térítés ellenében szervezett keretek között megvásárolhassák a szükséges eszközöket.

„A Kamara továbbképzése a Meditop Gyógyszergyárban megfelel? környezetben, hatékonyan folyt” – folytatta az elnök. Ezt követ?en a CIG Pannónia ajánlatát hozta szóba: dr. Nyíri László, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó vettek részt a biztosító vezet? képvisel?ivel folytatott el?készít? megbeszélésen. A kérdés kés?bb önálló napirendi pontként szerepelt.

A Sanofi megkeresése is szóba került; a cég valproát tartalmú gyógyszerek használatával kapcsolatos új információk gyógyszerészek körében való terjesztését kérte a Kamarától; mivel közérdekr?l van szó, a Kamarai vezet?k „gondolkodás nélkül” igent mondtak a kérésre, amelynek megvalósulása az elkövetkez? hónapokban realizálódhat.

A Kórházszövetség XXX. Kongresszusának els? napján a kerekasztal megbeszélésére dr. Hankó is meghívást kapott, aki a kórházi gyógyszerészetet érint? pozitív változásokról számolt be a hallgatóságnak. El?relépésként említette például a kórházi gyógyszerészek orvosokkal azonos jogállását, a béremelést, a Than Károly ösztöndíjban való részvétel lehet?ségét és azt, hogy az elmúlt években a kórházi gyógyszerészek létszáma dicséretesen növekedett. A kongresszus második napján a kórházi-klinikai gyógyszerészi szekcióban is tartott el?adást; az elhangzott el?adásokkal kapcsolatban elmondta, hogy prof. dr. Botz Lajos, dr. Süle András és a kamara elnökének prezentációja szakmai és szakmapolitikai értelemben is egy irányba mutatott. A honlap fejlesztésével kapcsolatos megbeszélés került a következ?kben említésre – tovább folyik az el?készítés. Az elnök tájékoztatott, hogy április 26-án egy befektet? képvisel?je által kezdeményezett megbeszélésen a gyógyszerkiadó automaták patikai alkalmazásának támogatására kérték a Kamara elnökét.Beszámoló az elnökség májusi ülésér?l Mint az elnökségi ülésen elhangzott, a befektet? képvisel?je szerint az „automata-projekt” korábbi gazdájától átvették az ügyet és több száz automata patikai kihelyezésében érdekeltek. Kezdeményezésük politikai és hatósági támogatásáról is tájékoztatták az elnököt, akinek egyben szakmai és gazdasági együttm?ködést ajánlottak fel.  

A közelg? Patikanap alkalmából Fári István, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Czaun Péter és dr. Hankó Zoltán Tapolcán megtekintették az országos megnyitó helyszíneként szolgáló gyógyszertárat. Egyeztettek a város polgármesterével, a helyi kórház f?igazgatójával, valamit a m?vel?dési ház vezet?jével is az egyes programok sikeres lebonyolítása érdekében.

A küldöttközgy?lés említésével folytatódott a beszámoló. Mint mondta, „mások rendezvényeire tekintettel péntek délutánra szerveztük a küldöttközgy?lést, ráadásul anyák napi ünnepségek és ballagások is voltak aznap délután. És míg általában 50 százalék feletti szokott lenni a részvételi arány, most alig haladta meg a 32 százalékot. A tanulság az, hogy többé nem szabad ilyen péntek délutánra tenni a küldöttközgy?lést. Ezzel együtt konstruktív légkör volt és a küldöttek további támogatásukról biztosították az elnököt és az elnökséget” – hangsúlyozta.  A küldöttközgy?lésen újdonság volt az Etikai Kollégium elnökének a beszámolója. Az etikai kérdések fontossága egyre nagyobb, ezért az elnök javasolta, hogy a továbbiakban ez is legyen állandó napirendi pont a küldöttközgy?léseken. A továbbiakban a budapesti végz?s gyógyszerhallgatóknak tartott utolsó – negyedik – szemináriumi napot említette az elnök, kiemelve az el?z? három sikerességét. Cegléden a tíz éve elhunyt dr. Zalai Károly professzor emlékére emléktáblát avattak, az eseményr?l fia, dr. Zalai Károly számolt be.

Ezt követ?en néhány várható, illetve konkrét id?ponthoz nem köthet? esemény került szóba. Az elnök a közeljöv?ben találkozik dr. Pozsgay Csilla OGYÉI f?igazgatóval, ahol várhatóan több függ?ben lév? kérdést vitatnak meg. Szóba került, hogy a Kamara budapesti szervezete és országos hivatala közösen szervez GDPR fórumot, ahogy a gyógyászati segédeszközök EESZT-be való integrálásával foglalkozó tárgyalások elkezdése is. A május 15-i Pre-patikanapot is szóba hozta az elnök, aminek f? célja az elmúlt év aktivitásának az értékelése. Az e-személyi igazolvány elfogadását jelel? matrica kihelyezését kérte levelében a Belügyminisztérium – derült ki a továbbiakban – a kérés teljesítését az elnökség támogatja. Majd az EESZT hírlevelének a kamarai honlapon történ? megjelenítése került szóba, ami id?közben meg is történt. Ezt követ?en dr. Zalai Károly számolt be a Gyógyszerészi Hírlap szerkesztésének aktuális kérdéseir?l.

Beszámoló az elnökség májusi ülésér?lA tájékoztató végén a gyógyszerkiadó automaták kérdését külön is megvitatta az elnökség és részletes vita után konszenzussal az alábbi határozatot fogadták el: „A Kamara elnöksége – a küldöttközgy?lés egyetértésével – ismételten kinyilvánítja, hogy gyógyszerkiadó automaták gyógyszertári és gyógyszertáron kívüli alkalmazását gyógyszer- és betegbiztonsági megfontolások miatt továbbra is ellenzi. A Kamara elnöksége határozottan tiltakozik, hogy üzleti befektet?k gyógyszerkiadó automaták gyógyszertári kihelyezésének politikai és hatósági támogatásáért lobbiznak a Kamara véleménye ellenére. A Kamara elkötelezett abban, hogy a betegek a gyógyszereiket gyógyszertárban, hozzáért? szakemberrel történ? konzultáció keretei között válthassák ki.”

Ezek után dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-t?l megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról.

A döntéshozatalt igényl? napirendi pontok közül els?ként az Ipari Állandó Bizottság tagjairól és programjáról született döntés a küldöttközgy?lésen bizottsági elnökké választott dr. Bárdos Attila el?terjesztésében. A bizottság változatlan összetételben és változatlan célokkal folytatja a munkáját.

A következ?kben a GDPR-ral kapcsolatos feladatokról egyeztettek és megvitatták a Kamarával szerz?dött alapítvány jelentését. A négy tesztpatika képviseletében dr. Ádám György, dr. Bartus György, dr. Torma Ádám és dr. Vimláti Gábor  számolt be a teszt folyamatáról és eredményér?l. Az elnökség a jelentést és a beszámolókat elfogadta, majd felhatalmazta dr. Bartus Györgyöt, hogy a vitában elhangzottakra tekintettel véglegesítsék a jelentést. Az elnökség kéri, hogy hétvégéig záruljon le a projekt el?készítése, hogy a május 15-i fórum id?pontjára már elérhet? legyen az egyes patikák GDPR-nek való megfelelését ellen?rz? tesztfelület.

Az Elkülönített Alaphoz érkezett kérelmekkel foglalkoztak a továbbiakban, dr. Brzanóczy Ferenc el?terjesztésében. A TEÉ támogatására és a Felügyel? Bizottság jelentésére alapozva a Vas, illetve Zala megyéb?l érkezett kérelmet az elnökség befogadta, a budapesti kérelemr?l – a szabályzat értelmében, az FB elutasító döntésére tekintettel – az elnökség nem szavazott. Az elnök kérésére az a döntés született, hogy a Területi Elnökök Értekezlete és a Felügyel? Bizottság egyeztessen a kialakult véleménykülönbséggel kapcsolatban.

Az etikai határozatok közzétételér?l is döntés született: az anonimizált másodfokú határozatok közlése elindul. A CIG Pannónia biztosító ajánlata volt a következ? napirendi pont – a részletek kidolgozására további tárgyalásokra van szükség, az egyeztetésre az elnökség dr. Sohajda Attilát, dr. Nyiri Lászlót és dr. Bartus Györgyöt kérte fel. a Végezetül a Patikanappal kapcsolatos operatív teend?ket beszélték meg.

mgyk.gyh

 

« Vissza
Betegsarok
2019. 01. 15.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 12.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
2015. 11. 17.
Egészséges életkezdet - Vitaminpótlás várandósság el?tt, alatt és szoptatás idején I.
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2019 január»
hkszcspszv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 01. 14.
A VIII. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
2018. 04. 06.
Az MGYK X. Vándorgy?lésér?l
»
2017. 12. 04.
A VII. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
2013. 10. 01.
Elnökségi Tájékoztató (2/2013.) - MEGFONTOLÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK A GYÓGYSZERTÁRAK MARKETING TEVÉKENYSÉGÉHEZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 01. 05.
A COPD-s betegek rehabilitációja
»
2019. 01. 04.
Otthon szerzett pneumónia
»
2018. 11. 15.
A dohányzásról való leszoktatás kérdései
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Impresszum, jogi nyilatkozat  -  Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!  -  Webmaster
Utolsó módosítás: 2019. 01. 19 szombat