Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 05. 13.
A következ? influenzaszezon sokkal keményebb lehet, mint az eddigiek - infostart.hu
»
2021. 05. 12.
Rekordot döntött márciusban a gyógyszerköltés - vg.hu
»
2021. 05. 11.
Hatalmas forrás az egészségügynek - magyarnemzet.hu
»
2021. 05. 10.
Magyar Gyógyszer Védjegy - Patika magazin
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 07. 21.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex - frissítve 2020. 07. 21.
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Beszámoló az elnökség márciusi ülésér?l
2021. március 20.

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2021. március 18-án videokonferencia keretében tartotta soron következ? ülését. Az online összejövetelbe bekapcsolódott dr. El Koulali Zakariás országos tiszti f?gyógyszerész is. Az ülés mindvégig határozatképes volt.

A jegyz?könyvvezet? és jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása, majd a napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán elnök el?ször az el?z? elnökségi ülés óta történtekr?l adott tájékoztatást, majd azokat a folyamatban lév? kamarai munkákat, projekteket ismertette, amelyeket a korábbi elnökségi ülés(ek)en indítottak el. Röviden ismertette, hogy végrehajtásuk milyen fázisban van – a témák közül több önálló napirendi pontként is szerepelt a továbbiakban.

 

Az el?z? elnökségi ülés óta történtekr?l

Kormányzati egyeztetések

 Dr. Csiki László helyettes államtitkár EMMI-t?l való távozása után a kamarai elnök írásban kérte prof. dr. Kásler Miklós emberi er?források miniszterét új kapcsolattartó kijelölésére. A miniszter március 10-én dr. Tóth László helyettes államtitkárt jelölte ki erre a feladatra, aki azokban a napokban foglalta el hivatalát az Egészségügyért Felel?s Államtitkárságon.

– Az elnökségi ülést megel?z? napon volt a kamarai elnök els? egyeztetése dr. Tóth László helyettes államtitkárral. A megbeszélésre Balajti László miniszteri kabinetf?nök vezetésével került sor, amelyen részt vett még dr. Boér Gábor helyettes államtitkár, dr. Mészáros Gábor kabinetf?nök-helyettes és dr. Meszéna Balázs, Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi kapcsolatokért felel?s miniszterelnöki megbízott kabinetének vezet?je is. „Komoly egyeztetésen vagyunk túl, ahol sok függ?ben lév? téma került terítékre. Talán most megnyílhat az út a restanciák lépésr?l lépésre történ? felszámolására, és remény lehet a korábbi id?szakokhoz hasonló együttm?ködésre” – mondta az elnök.

– Úgyszintén az elnökségi ülést megel?z? napon volt egyeztetése az elnöknek a HM helyettes államtitkárával, dr. Boér Gáborral az EMMI helyettes államtitkárával és dr. Meszéna Balázzsal, amelyen a HM állományában korábban szolgált, most már nyugdíjas katonák gyógyszerhez jutásának feltételeir?l tárgyaltak. A megbeszélés egy tavaly novemberi egyeztetés folytatásaként került összehívásra.

– A Nemzetbiztonsági Védelmi Szolgálat Egészségügyi Szolgáltatók Védelmi F?osztály két ezredese kért találkozót a kamarai elnökt?l és dr. Horváth-Sziklai Attilától. A F?osztály idén került felállításra és tevékenységük középpontjába az egészségügyi dolgozók integritásának figyelemmel kísérése és biztosítása tartozik. Különös gondossággal kívánják figyelni a hálapénz tiltásához kapcsolódó folyamatokat. Az elnök beszámolt, hogy jelezték: sem a kórházakban, sem a közforgalomban dolgozó gyógyszerészek integritását a hálapénz nem fenyegeti, ugyanakkor más integritással kapcsolatos kihívásokkal a gyógyszerészeknek is számolniuk kell. A megbeszélésen megállapodás született az együttm?ködés kereteir?l.

– Az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság elkészítette a következ? hét évre szóló ágazati stratégia tervezetét, amelyet videokonferencia keretei között mutattak be és írásos változatát a Kamara is megkapta. Az elnök kérte, hogy az elnökségi tagok az „Egészséges Magyarország 2021−2027” cím? tervezettel kapcsolatban határid?n belül küldjék meg a véleményüket.

– Az elnök részletesen beszámolt a gyógyszertári dolgozók oltakozásával kapcsolatos egyeztetéseir?l és arról, hogy milyen módon sikerült megszervezni a „pótregisztrációt”. Beszámoló az elnökség márciusi ülésér?lEbben komoly szerepe volt dr. György István területi közigazgatásért felel?s államtitkárnak, akivel minden részletr?l meg tudott egyezni, és akit?l a Kamara komoly segítséget kapott. Az elnök tájékoztatott, hogy 2100-nál többen regisztráltak március 10. és 12. között, akiknek az adatait a Miniszterelnökség közrem?ködésével eljuttatták a megyei kormányhivatalokhoz, s onnan továbbították az oltási helyekre. Az ülés id?pontjáig már több megyében elindult az operatív szervezés, Budapesten és Pest megyében pedig a részleteket is tisztázták. E szerint március 22-én (hétf?n) indul és hétvégéig be is fejez?dik a kb. 800 budapesti és Pest megyei gyógyszertári szakember oltása a János kórházban. A pontos id?pontokra szervezés a két területi szervezet elnökének a feladata. Az elnök elmondta, hogy dr. Szócska Gábor (a János kórházban történ? oltakozások felel?se) jelezte, hogy a soron kívüli regisztrációra való jogosultság az oltakozó személy felel?ssége. Végül a meglep?en nagy számú regisztrációval kapcsolatban az elnök megjegyezte: „Vajon ?k hol voltak a januári kampányoltáskor?”

– A favipiravirt lakossági járóbeteg-ellátás keretei között is rendelhet? gyógyszerré nyilvánították. Az ezzel kapcsolatos egyeztetésekr?l és szakmai kérdésekr?l tájékoztatott az elnök. Elmondta, hogy november óta – amikor a favipiravir hatósági engedélyezése lezárult – minden tárgyaláson jelezte, hogy a favipiravir közforgalmú gyógyszertárakban történ? elérhet?vé tételével egyetért. A favipiravir ugyanis alkalmas lehet arra, hogy a betegség els? – még enyhe tüneteket mutató – szakaszában elkezdve az alkalmazását, megakadályozza a tünetek súlyosbodását és ezáltal elkerülhet?vé válhat a kórházi kezelés, valamint a fatális kimenetel. Ez össztársadalmi érdek.

Tekintettel arra, hogy a gyógyszertárakban elérhet?vé tett favipiravir az állami készlet része, amit a kormány vásárolt meg a gyártóktól, a kormány döntése szerint ezt nem eladja a betegeknek, hanem biztosítja a hozzájutás lehet?ségét. Emiatt a favipiravir 0 Ft értéken kerül a nagykeresked?höz, ahonnan szintén 0 Ft értéken (árrés nélkül) jut el a patikákba. Az elnök az Egészségügyért Felel?s Államtitkársággal abban állapodott meg, hogy erre tekintettel a gyógyszertárakban is árrés felszámítása nélkül történik meg a favipiravir expediálása a betegeknek. Ezt méltányos megoldásnak tartja és bízik abban, hogy a gyógyszertárak tevékenységének kompenzálására a járvány elmúltával lehet?ség nyílik.

Elmondta, hogy nem értett egyet azzal az eljárásrenddel, mely szerint az orvosi diagnózist és felírást követ?en a gyógyszer kiváltásához kapcsolódó beteg-beleegyez? nyilatkozatot a betegnek vagy a hozzátartozójának kell eljuttatni az orvoshoz, mert bizonytalan, hogy elviszi-e, másfel?l az eljárás a beteg vagy hozzátartozója fölösleges utaztatását okozza. Err?l nem tudta meggy?zni a döntéshozókat. Ugyanakkor az off label alkalmazásra és a gyógyszer használatának kockázataira tekintettel a beleegyez? nyilatkozatot indokoltnak tartja és a tartalmával is egyetért.

Kamarai egyeztetések, események

– A kamarai elnök, dr. Bartus György alelnök és dr. Horváth-Sziklai Attila dr. Hetényi Lászlóval, az MGYK Budapesti Szervezete elnökével egyeztetett arról, hogy a veszélyhelyzet id?szakában milyen típusú online rendezvényeket lehet szervezni, és a klasszikusan küldöttgy?lési kompetenciába tartozó testületi döntéseket milyen módon lehet meghozni. Az elmúlt hetekben több területi szervezetnél is felmerültek hasonló szervezési kérdések, ezért a területi szervezeteknek ismételten megküldték a veszélyhelyzet alatti kamarai testületi eljárásrendr?l rendelkez? dokumentumot.

– Dr. Várnagyi Gergely vette át az MGYK Gy?r-Moson-Sopron Megyei Szervezete vezetését, akivel dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila folytatott operatív megbeszélést. A témák között szerepelt a többi szervezettel és az országos elnökséggel történ? kapcsolattartás és együttm?ködés kérdése.

– Korábbi megállapodásnak megfelel?en a Gyógyszerészi Gondozásért Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységének végelszámolással történ? megszüntetésér?l döntött a három alapító szervezet (MGYK, MGYT és MOSZ).

– A Galenus Kft. taggy?lésén elfogadták a 2020. évi mérlegbeszámolót, valamint az elnökség el?z? ülésen született ajánlásának megfelel?en a következ? id?szakra a felügyel? bizottság tagjává megválasztották dr. Bartus Györgyöt, dr. Kántor Attilát és dr. Szekfü Gábort.  

– Dr. Sohajda Attila, dr. Somogyi Orsolya és dr. Hankó Zoltán el?adást tartott a Semmelweis Egyetem által szervezett kötelez? szinten tartó továbbképzésen. Pécsett és Budapesten dr. Hankó Zoltán, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Torma Ádám és dr. Sohajda Attila tartott el?adást a szakképzésben, Budapesten pedig a záróvizsgára készül? hallgatóknak szervezett „szemináriumi napon” dr. Torma Ádám, dr. Sohajda Attila és dr. Hankó tartott el?adást és konzultációt.

– Miután február 12-én és 19-én megjelentek azok a kormányrendeletek, amelyek a 2000 f?nél kisebb lakosságszámú településeken m?köd? „kisboltoknak” pályázati lehet?séget biztosítanak szolgáltatásaik b?vítésére, s ezek között gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek forgalmazására, az ezzel kapcsolatos tájékoztató minden kamarai felületen közzétételre került. A rendeletr?l dr. Hankó és dr. Nyíri László a leginkább érintett 10 megye vezet?ivel online megbeszélést folytatott. „A konstruktív egyeztetésen több olyan szempont is felmerült, amelyet a módszertani ajánlásban célszer? szerepeltetni” – hangzott el. Dr. Nyíri az elnöki tájékoztatót kiegészítve elmondta, hogy vannak ugyan félelmek, de az együttm?ködési szándék megvan. Említette, hogy a plusz terhek miatt plusz anyagi forrásra is szükség lenne.

– Dr. Hankó és a CO-OP Hungary Zrt. gazdasági igazgatója Vasvári Csaba a „kisboltos” rendelettel kapcsolatos tudnivalókat több egyeztetésen is megbeszélték. Minden bolt külön hozza meg a döntést – tájékoztatott az elnök. A több kisboltot összefogó Kerekes Kft. kereskedelmi igazgatója, Novák Zsolt szintén egyeztetett a kamarai elnökkel a rendeletr?l.

Egyéb egyeztetések

– Dr. Feller Antal, a Gyógyszer-Nagykeresked?k Szövetségének új elnöke és Kaló Tamás, a Szövetség új alelnöke bemutatkozó egyeztetésen vettek részt az MGYK hivatalában. Az MGYK részér?l dr. Torma Ádám, dr. Sohajda Attila és a kamarai elnök folytatott megbeszélést. „Kulturált hangvétel? találkozó volt és els?sorban olyan témák kerültek szóba, amelyekr?l konfliktus nélkül lehet beszélni. Kölcsönös a szándék, hogy az eddiginél intenzívebb kapcsolattartás alakuljon ki közöttünk, els?sorban a közösen vállalható témákban” – hangsúlyozta dr. Torma.

–  A Co-VIT étrend-kiegészít? készítmény patikai promóciójával kapcsolatban a kamarai elnök dr. Greskovits Dáviddal és dr. Ács Zoltánnal, a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. ügyvezet? igazgatóival tárgyalt. „Szíven ütöttek a készítménnyel kapcsolatos gyógyszerészi reakciók, felt?n? volt néhány gyógyszerésznél a kett?s mérce” – mondta az elnök. Dr. Ács Zoltán, mint a MEDITOP egyik vezet?je megosztotta a részvev?kkel a Co-VIT létrehozásának körülményeit, hangsúlyozva, hogy az Operatív Törzs kezdeményezésére kezdték el a fejlesztést. Céljuk volt egy jó és olcsó termékkel eljutni a tömegekhez. Bejelentette, hogy a termék nevét megváltoztatják, és ezentúl Com-Vit néven fogják forgalmazni.

  Dr. Zlinszky Jánossal, a HGYSZ új elnökével és dr. Korodi Karolina alelnökkel – kezdeményezésükre – dr. Hankó, dr. Torma Ádám és dr. Horváth-Sziklai Attila megbeszélést folytatott az MGYK hivatalában. A HGYSZ vezet?i szerint a gyógyszertárak fennmaradása érdekében a drogériákkal kell felvenni a versenyt, valamint a franchise-rendszerekr?l is pozitívan nyilatkoztak. A kamarai elnök elmondta, hogy az MGYK más filozófiát követ: a többségi gyógyszerészi tulajdont, valamint a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságát kiemelt jelent?ség?nek tartja. A szabadverseny a kicsik halálával járhat – emelte ki az elnök és a jelenleg egyre dominánsabb reklámgyakorlat a gyógyszereket közönséges árucikké silányítja.

– Ásványi Tibor, a MAGYOSZ Kis- és Középvállalati Bizottság elnöke és a kamarai elnök a FoNo VIII. kapcsán folytatott megbeszélést. Az új FoNo megjelenése az eddigi galenikum-törzskönyvek módosítását, illetve új törzskönyvek készítését igényli, aminek id?- és forrásigénye jelent?s. Dr. Hankó ígéretet tett arra, hogy az államigazgatási egyeztetésen a galenusi termékek gyártóinak a problémáit is képviselni fogja az MGYK, mert közös érdek, hogy az átállás zökken?mentes legyen.

Konkrét id?ponthoz nem köthet? események

 Dr. Sz?cs Attila, az OGYÉI f?igazgató-helyettese 2021. március 1-t?l megvált pozíciójától. Dr. Hankó köszönetét fejezte ki az eddigi együttm?ködésért. Mint mondta, egy konstruktív gondolkodású vezet?t ismerhetett meg dr. Sz?cs Attila személyében, akivel mindig protokoll-mentesen tudtak egyeztetni és minden körülmények között a segít? készség és megoldás keresés volt rá jellemz?.

– Az elnök március 15-én a Kamara honlapján közzétette a „Mit kíván a magyar gyógyszerész?” cím? dokumentumot, amit tizenegy évvel ezel?tt azon a napon adtak át a politikai pártok képvisel?inek. Az elnök elmondta, hogy ez volt az alapja a Kormány és az MGYK közötti stratégiai együttm?ködési megállapodásnak. A 12 pont háttértanulmánya beépült a 2010-ben hatalomra került kormány programjába és az képezte éveken át a strukturális rendszerváltás alapját.

– A március 15-i tüntetésekkel kapcsolatban ismét felmerült annak a már közismertté vált gyógyszerésznek a tevékenysége, akinek a koronavírussal kapcsolatos szabálysért? megnyilvánulásai miatt a kamarai tagságát és ezzel a gyógyszerészi tevékenységét az illetékes etikai bizottság felfüggesztette. Dr. Hankó arról tájékoztatott, hogy a továbbiakban személyesen kezeli az ügyet, tekintettel arra, hogy az etikai bizottság döntését követ?en az adott személy közszerepléseiben változás nem történt.

– A Magyar Gyógyszer Védjegy programmal kapcsolatban a MAGYOSZ és az MGYK elnöke által jegyzett levélben kaptak értesítést a rendszergazdák. Ebben közösen kérték a rendszergazdák támogató együttm?ködését.

– Az aktív TAJ-számmal nem rendelkez?k patikai jogviszony-ellen?rzése is szóba került: a NEAK hivatalos álláspontja szerint erre a gyógyszertári tevékenységnek nem kell kitérnie.

– Az elnök beszámolt, hogy több gyógyszertár szabálytalan csomagküldési gyakorlatával kapcsolatban folytat vizsgálatot az OGYÉI. Az egyik ügyben már pénzbüntetés kiszabására is sor került. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás vitájába az országos tiszti f?gyógyszerész is bekapcsolódott, aki kérdésre válaszolva elmondta, hogy az olyan esetekben, amikor felmerül a gyanúja, hogy a szabálytalan csomagküldésen felül a betegek személyes és egészségügyi adatainak kezelése nem szabályszer?, az OGYÉI a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH-hoz) fordul, amikor pedig a vényíró orvos és a gyógyszertár együttm?ködése kapcsán a beteg szabad egészségügyi szolgáltató választási jogának a sérülése valószín?síthet?, a Kormányhivatal egészségügyi szakigazgatási szervét is megkeresik. Így a gyanú beigazolódása esetén az érintetteknek nemcsak az OGYÉI, hanem a társhatóságok eljárására is számítani kell.

 

Döntéshozatalt igényl? napirendi pontok

– FoNo VIII. bevezetéséhez kapcsolódó intézkedések
A FoNo VIII.-at hatályba léptet? rendelet megjelenése a közeli jöv?ben várható. Ezért az elnökség már korábbi ülésein is foglalkozott az új FoNo bevezetését megel?z?en indokoltnak tartott intézkedésekkel és kérte ezeket az EMMI-t?l, a NEAK-tól és az OGYÉI-t?l is. Ennek a munkának a részeként folyik egyeztetés az OGYÉI-vel arról, hogy a gyógyszertárakba beszállított alapanyagok jelenlegi patikai azonossági és min?ségi vizsgálatai helyett egyszer?bb eljárásrend legyen bevezethet?. A megállapodás reális közelségbe került. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az el?terjesztésben foglaltakat és felhatalmazta a vezet?ket arra, hogy a galenusi gyártók szempontjait is figyelembe véve folytassák az egyeztetéseket.  

– Beszámoló a „kisboltos” rendelethez kapcsolódó egyeztetésekr?l
Az elnök és a TEÉ elnöke beszámoltak a „kisboltos” rendeletek megjelenése óta történtekr?l és ismertették a Kamara módszertani ajánlásának tervezett szempontjait. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót és felhatalmazta az elnököt arra, hogy a soron következ? napokban az illetékes kormányzati vezet?knek a kamarai ajánlásokat ismertesse.

– Tagdíjrendszer felülvizsgálata
Az elnök beszámolt a területi szervezetekt?l érkezett javaslatokról és részletesen ismertette az el?z? elnökségi ülés óta ebben a témában történt egyeztetéseket. Ezt követ?en valamennyi elnökségi tag egyenként elmondta a saját maga által fontosnak tartott szempontokat. A különböz? javaslatok alapján már konszenzus körvonalazódik a legkisebb forgalmú gyógyszertárak személyi jogos gyógyszerészi tagdíjsávjának a korrekciójáról. Többen felvetették, hogy valamennyi területi szervezetre vonatkozóan elemezni kell a m?köd?képesség alsó határát, mert a javaslatok szinte kivétel nélkül az össz-kamarai költségvetés módosítására koncentrálnak. Úgyszintén indokolt a kamarai feladatlista számba vétele is, mert az ehhez szükséges fedezetet is biztosítani kell. Miután a tagdíjrendszer felülvizsgálatával kapcsolatban minden elnökségi tag elmondta a véleményét, az elnök felkérte dr. Nyíri Lászlót, a Területi Elnökök Értekezletének elnökét, hogy hívja össze a területi elnököket, és az elnökségi üléshez hasonlóan vitassák meg a kérdést.

– Kamarai kommunikációs stratégia
Az elnökség megtárgyalta a kamarai kommunikáció újrapozícionálásáról szóló el?terjesztést. A vitában elhangzottak figyelemvételével támogatja, hogy a Kommunikációs Munkabizottság megtartása mellett az egyes kommunikációs felületek gondozására „albizottságok” jöjjenek létre. Felkérték az elnököt, hogy az albizottságok összetételére és tevékenységére vonatkozó szervezési munkákat folytassa le. Továbbá az elnökség egyetért abban, hogy újra kell gondolni a Kamara kommunikációs stratégiáját, melyhez szükséges az ilyen célra szakosodott szakemberek, szervezetek segítségét kérni. Az elnökség felhatalmazta az elnököt az ezzel kapcsolatos tárgyalások megkezdésére.

– A gyógyszerészek továbbképzésének új struktúrája
Az elnökség immár harmadik egymást követ? alkalommal foglalkozott a továbbképzés rendszerének átalakítására irányuló kamarai koncepció kialakításával. Az el?terjesztés megvitatását követ?en a javaslatot az elnökség alkalmasnak találta arra, hogy a négy képz?hely és az MGYT vezet?ivel történ? további egyeztetések elindulhassanak.

– Tavaszi rendezvények
Az elnökség a jelenlegi járványhelyzetre tekintettel az április 10-re szervezett egész napos szakmai rendezvényt nem tartja megtarthatónak, ugyanakkor a tervezett témák feldolgozását – egy kés?bbi id?pontban – továbbra is szükségesnek tartja.

« Vissza
Betegsarok
2020. 12. 22.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 május»
hkszcspszv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 05. 13 csütörtök