Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 12. 06.
Nem kell tartani gyógyszerhiánytól az országban Szentiványi Mátyás szerint - M1 Hiradó
»
2022. 12. 05.
Szabó Bálint: új funkciókat kap, mobilon és külföldön is elérhet? lesz az EESZT - infostart.hu
»
2022. 12. 05.
Szól a vészcseng?, a magyar gyógyszergyártók komoly hiánytól tartanak - index.hu
»
2022. 12. 05.
Szívmelenget? egészségügyi kezdeményezéseket díjaztak - egeszsegkalauz.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár a Kamarába látogatott – beszámoló az elnökség júliusi ülésér?l
2022. július 9.

Az MGYK elnöksége 2022. július 7-én tartotta soron következ? ülését a Kamara budapesti székházában, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökség tagjai végig határozatképes számban voltak jelen. Az ülésen részt vett dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár, valamint dr. El Koulali Zakariás OGYÉI f?igazgató-helyettes, országos tiszti f?gyógyszerész is megtisztelte jelenlétével az összejövetelt.

Az ülés dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, külön üdvözölve dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkárt. Az elnök kiemelte, egy már szinte elfeledett hagyományt élesztenek újra azzal, hogy hivatalban lév? államtitkár látogat a Kamarába. Dr. Szócska Miklós, dr. Zombor Gábor és dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán államtitkárként többször járt a Kamarában és folyamatos volt a munkakapcsolat, de ez a gyakorlat az elmúlt négy évben megszakadt. Így különös várakozással tekint nemcsak a mostani találkozó, hanem az elkövetkez? évek együttm?ködése elé is.  Dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár a Kamarába látogatott – beszámoló az elnökség júliusi ülésér?lEgyben köszönetét fejezte ki az ágazat új vezet?jének a patikanapi részvételéért. Három f? közös feladatot nevesített:

– az elmúlt években elmaradt és hibás döntések felülvizsgálatát, melynek kamarai listája az új egészségügyi vezetés „asztalán van már”,

– a megroppant bizalom helyreállítását, melynek zálogát abban látja, hogy ismét érvényesüljön a korábbi gyakorlat, mely szerint „rólunk nem nélkülünk” születnek a döntések és mindkét fél folyamatosan tájékoztatja a másikat, továbbá

– a stratégiai együttm?ködési megállapodás megújítását. Ez utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy az el?készítése már hónapokkal ezel?tt elkezd?dött és els? eredménye a „Gyógyszerészeti tájékoztató kiadvány 2022” volt, amely a Kormány és a Kamara együttm?ködésének eredményeként márciusban jelent meg. Majd beszámolt arról, hogy az elnökségi ülés el?tt két nappal volt hivatalos megbeszélése a Kamarában Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztossal, ahol a megállapodás el?készítésének operatív részleteir?l is egyeztettek.

Köszönt?jét azzal zárta, hogy „konstruktív partnerek leszünk a gyógyszerellátás ügyében”.

 

Dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár beszámolója

Dr. Takács Péter megköszönve a meghívást kiemelte: „természetes, hogy a szakmai szervezetekkel tartom a kapcsolatot, a belügyminiszter úr is így gondolja”. Az ágazat politikai vezetése fontosnak tartja az él? kapcsolat, ez nélkülözhetetlen a további építkezéshez – hangzott el.

El?adása els? részében az egészségügyi ágazat f? stratégia kérdéseit ismertette. Ezzel kapcsolatban három f? célt emelt ki, amelyeket a szakmai szervezetekkel konzultálva fogalmaztak meg.

Dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár a Kamarába látogatott – beszámoló az elnökség júliusi ülésér?lAz els? az egészségben eltöltött évek számának a növelése. E tekintetben javuló tendencia figyelhet? meg hazánkban, de van még tennivaló, els?sorban a prevenció és az utógondozás területén. Hiányosságként említette, hogy nem teszünk eleget azért, hogy ne kerüljünk be az ellátórendszerbe – erre egyrészt az egyén, másrészt az ellátórendszer se figyel eléggé. A helyzet javítására több már korábban kidolgozott javaslat áll rendelkezésre (megemlítette többek között a Semmelweis-tervet és a svájci modellt, a különböz? TÁMOP és EFOP programokat); ezeket mindenképpen használni szeretné a jöv?ben. Meg kell szüntetni az olyan egyenetlenségeket is, melyekre példaként az infarktusos betegeket említette, ahol az infarktust követ? harminc napos halálozási adatokban az európai élmez?nybe tartozunk, ugyanakkor a 12 hónappal kés?bbi adatok már sokkal rosszabbak. Ez az utógondozás és az adherencia kérdéseit veti fel.

Másodikként az otthonhoz közeli (lakóhelyközeli) ellátások meger?sítését említette, e témára a továbbiakban többször visszautalt, pl. az alapellátási ügyeleti rendszer átszervezési terveivel kapcsolatban is.  

A harmadik cél a reagáló képesség meger?sítése, mert a világ olyan korszakba érkezett, ahol – els?sorban a nagy mobilitás miatt – folyamatos járványveszélynek van kitéve az egész világ. A hazai járványkezelést sikeresnek tartja. Elmondta, hogy a coviddal összefügg? standard többlethalálozási adatokban az unió sikeresebb fels? harmadához tartozunk (és valamennyi visegrádi országénál kedvez?bb adatokkal rendelkezünk) és az oltási rendszerünk is világszínvonalú volt, amelynek szervezésében az OKF? egyik vezet?jeként személyesen is részt vett.

„Ezek a célok, az eszközöket ezeknek kell alárendelni” – folytatta. Ilyen eszköz például a háziorvosi rendszer tervezett átalakítása, vagy a prevenciós szemlélet er?sítése – ez utóbbiban a gyógyszerészeknek is szerepe van. Kitért a hazai gyógyszerszedési szokásokra, amelyek elég „kaotikusak” – a gyógyszerészeknek a háziorvosokkal együtt kulcsszerepük van a helyzet javításában, ahogy az utógondozással is kiemelten kell foglalkozni a továbbiakban. Említette, hogy a gyógyszerhasználati adherencia javítását célzó intézkedésekhez várja az MGYK komplex javaslatait.

A gyógyszerészeti témák kapcsán említette, hogy ezekr?l a kamarai elnökkel már egyeztetett. Els?ként az orvostechnikai eszközök regisztrációját említette, melynek nyitott kérdéseit augusztus 26-ig meg kell oldani. Azt tartja jó megoldásnak, ha el?ször a gyártók és forgalmazók (forgalomba hozók) regisztrálnak és csak azt követ?en a gyógyszertárak. A regisztrációra a „webes” felületet optimális és ezt meg kell tudni valósítani, de átmenetileg excell táblás megoldást is elfogadhatónak tart, feltéve, hogy egységes az adattartalma és a regisztrációt végz? gyógyszertárnak csupán jelölnie kell, hogy mit forgalmaz. Ha ugyanis mindenkinek termékadatokat kellene feltölteni, „egy termék akár kilencféle módon is regisztrálásra kerülne”, ami káoszhoz vezet. A regisztrációs díjjal kapcsolatban is egy egyszeri átalánydíjat tart méltányosnak.  Beszámolt, hogy ezekr?l a kérdésekr?l már beszélt dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI f?igazgatóval és valamennyi érintett bevonásával hamarosan egyeztetést kezdeményez.

Dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár a Kamarába látogatott – beszámoló az elnökség júliusi ülésér?lAz új FoNo-val és a magisztrális díjak rendezésével kapcsolatban elmondta, hogy újraindultak a közigazgatási egyeztetések az EMMI-ben korábban elkészült el?terjesztés bázisán. Ennek részeként kezdeményezte a magisztrális díjak rendezését is.

Említette, hogy az elnökkel a gyógyszerellátás strukturális védelmér?l is egyeztetett és ez az ? álláspontja szerint is fontos kérdés, amit meg kell oldani. Külön is szólt az online gyógyszerforgalmazásról. Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban legfontosabbnak a betegbiztonságot tartja, aminek az egyik garanciája a zárt forgalmazási rend meg?rzése ezen a területen is. Fontos, hogy az online gyógyszerforgalmazás a lakóhelyközeli ellátások er?sítését is szolgálja. Az ezzel kapcsolatos kamarai álláspontot elfogadhatónak tartja, amelyek a kistelepülések gyógyszerellátását is er?síthetik.

A beszámolót követ?en lehet?ség nyílt arra, hogy a részvev?k is tájékoztathassák az államtitkárt a legfontosabb szakmai kérdésekr?l. Ennek keretében dr. Sohajda Attila számolt be a gyógyszertárak gazdasági helyzetér?l, feszít? gondjaikról. Mint mondta, az ágazat gazdasági helyzete 2016-18-ig javult, attól kezdve azonban újabb forrás nem került a rendszerbe, stagnálás és lassú erodálás figyelhet? meg, f?leg a kis vidéki gyógyszertáraknál. Ugyanakkor a hálózatok irányítóinál jelent?s profit jelent meg, ami nem az ágazatot gazdagítja. Szóba került a fiókgyógyszertárak ügye is, amelynél a kamarai hozzászólók a fiókgyógyszertárak „alanyi jogon” történ? támogatását kérték, hogy egyáltalán fennmaradhassanak. Volt szó az ügyeletr?l és az egységes vényíró és expediáló rendszerr?l is. A klinikai gyógyszerészettel kapcsolatban volt, aki a jogi háttér hiányára hívta fel a figyelmet. Dr. Nyíri László TEÉ elnök szerint „a struktúra védelme, a gyógyszertárak gazdasági stabilizálása és az adminisztrációs terhek csökkentése” a gyógyszerészek legfontosabb elvárása.

Az államtitkár távozását követ?en a jegyz?könyvvezet? és a jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása, illetve a napirend elfogadása után az el?z? elnökségi ülés óta történtekr?l szóló szokásos elnöki beszámoló – az id? el?re haladtára tekintettel – elhalasztásra került, így a döntéshozatalt igényl? napirendi pontok következtek.

 

Döntéshozatalt igényl? napirendi pontok

– Küldöttközgy?lés összehívása
Els?ként a küldöttközgy?lés összehívásáról és napirendjér?l döntöttek. Mint ismeretes, a járványügyi veszélyhelyzet alatt a Kamara küldöttközgy?lést nem tarthatott, így a küldöttközgy?lés jogköreit az MGYK elnöksége gyakorolta. Ugyanakkor a szabályozás szerint a veszélyhelyzet megsz?nését követ? 90 napon belül a küldöttközgy?lést össze kell hívni. Emiatt az elnökség 2022. augusztus 27. 10 órára hívja össze a küldöttközgy?lést, melynek helyszíne a Hotel Benczúr, Budapesten. A tervezett napirendi pontok is elfogadásra kerültek.

– MAGYOSZ-MGYK együttm?ködés
A FoNo VIII. hatálybalépéséhez kapcsolódó megoldatlan problémák rendezése érdekében az MGYK és a MAGYOSZ között olyan megállapodás került el?készítésre, hogy kölcsönösen támogatják egymás kezdeményezéseit, és err?l a jogalkotót közös beadványban értesítik. Az elnökség, ismerve a kamarai álláspontot és megismerve a MAGYOSZ szempontjait, felhatalmazta az elnököt a MAGYOSZ-szal közös beadvány aláírására és benyújtására.

– Az MGYK Országos Szervezete egyes pénzügyi szabályzatainak felülvizsgálata
Dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezet? és Bagi Edina könyvel? a törvényi szabályozásnak megfelel?en 2022. május-június hónapban áttekintette az MGYK pénzügyi-gazdálkodási szabályzatait, a hatályos jogszabályokat és eljárásrendeket, és ennek alapján javaslatot tettek ezek módosítására. Dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár a Kamarába látogatott – beszámoló az elnökség júliusi ülésér?lAz elnökség elfogadta a tájékoztatást, és 2022. augusztus 1-i hatállyal módosította az el?terjesztésben foglalt szabályzatokat. E napirendi pontnál vendégként jelen volt Bagi Edina könyvel? és Krémer Éva könyvvizsgáló.

– Kommunikációs koordinátori pályázat kiírása
A kamarai kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében szükségessé vált egy „kommunikációs koordinátori” státusz létrehozása. Err?l korábbi elnökségi üléseken és bizottsági megbeszéléseken is több alkalommal volt egyeztetés. Dr. Hankó ismertette a pályázati kiírás tervezetét. Az elnökség indokoltnak tartotta és támogatta a státusz létrehozását, a pályázati kiírás véglegesítésére napokon belül sor kerül.

– MGYT támogatási kérelem
Az elnökség az MGYT „Végz?s Gyógyszerészhallgatók Évkönyve – 2022” kiadványának támogatására 200 ezer Ft támogatást hagyott jóvá.

– A szolgáltatási díjat kifogásoló nyílt levél utóélete és egyeztetések kezdeményezése
Az elnökség zárt ülésen tárgyalt a Kamara és egyes nagykeresked?k közötti vitás kérdésekr?l és az egyeztetés végén az alábbi határozatot hozta: „A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége július 7-i ülésén megtárgyalta a gyógyszernagykeresked?knek címzett, június 23-án közzétett nyílt levélre kapott, a Hungaropharma Zrt., a Phoenix. Pharma Zrt. és más nagykeresked?k vezet?i által írt reakciókat. Bár a legutóbbi és a korábbi véleménykülönbségek konkrét ügyekhez és történésekhez köthet?ek, az elnökség álláspontja szerint mindegyik vita „mélyén” els?sorban a gyógyszerellátás jöv?jével kapcsolatos markánsan eltér? koncepciók állnak: míg a nagykeresked?k a gyógyszertárak feletti befolyásolás lehet?ségét szeretnék minél jobban kiszélesíteni, a Kamara törekvése a gyógyszerészek és gyógyszertárak szakmai és egzisztenciális önállóságának megteremtésére irányul. Az MGYK – alapszabályának rendelkezései és saját célkit?zései szerint is – alapfeladatának tekinti a zavartalan és minél magasabb színvonalú gyógyszerellátás feltételeinek megteremtését és érdekelt abban, hogy a gyógyszer-nagykereskedelmi és a gyógyszertári tevékenységre felhatalmazottak között gazdasági-pénzügyi és ellátási szempontból is kiegyensúlyozott kapcsolat legyen. Dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár a Kamarába látogatott – beszámoló az elnökség júliusi ülésér?lEzért az elnökség kezdeményezi olyan egyeztetés megszervezését, amelyen a gyógyszer-nagykereskedelem vezet? képvisel?i és az MGYK delegáltjai a vitás kérdésekr?l közvetlenül egyeztethetnek. Az egyeztetés el?készítésére az elnökség felkérte dr. Horváth-Sziklai Attila igazgató urat.”

Ugyanennek a napirendnek a keretei között tárgyalt az elnökség a különböz? gyógyszerészeti szervezetek és az MGYK közötti egyeztetések jöv?jér?l és az alábbi határozatot hozta: „A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége július 7-i ülésén megvitatta az újonnan felállt Kormány egészségpolitikáért felel?s vezet?ivel elindult, valamint a Miniszterelnöki kabinetiroda miniszterelnöki biztosával újraindult egyeztetéseken elhangzottakat, melyek szerint az elkövetkez? id?szakban több területen várható olyan kormányzati intézkedés, amelyekre a Kamara régóta vár, továbbá megkezd?dik a Kormány és a Kamara között 2010 óta folyamatos stratégiai együttm?ködés jelen kormányzati ciklusra történ? megújítása. Erre, valamint az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § h) pontjára tekintettel a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal és a Magángyógyszerészek Országos Szövetségével az aktuális kérdések megvitatására egyeztetést kezdeményez. Az egyeztetés el?készítésére az elnökség felkérte dr. Horváth-Sziklai Attila igazgató urat.”

– Az elnökség zárt ülés keretei között vitatta meg az online gyógyszerforgalmazással kapcsolatos szempontokat.

mgyk.gyh

 

 

 

« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 december»
hkszcspszv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 12. 06.
A XI. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
2022. 08. 29.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 12. 07 szerda