Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2019. 01. 23.
Hamarosan m?ködésbe lép Magyarországon az Európai Gyógyszerazonosítási Rendszer - Kossuth Rádió
»
2019. 01. 23.
Nyílt napon ismerkedhettek a középiskolás diákok a Gyógyszerésztudományi Karral – Semmelweis Hírek
»
2019. 01. 22.
A min?ségi gyógyítást is támogatja az EESZT - pharmaonline.hu
»
2019. 01. 22.
Többet költöttünk gyógyszerekre - vg.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
2012. 07. 18.
Tájékoztató anyagok a CIG Pannonia (volt MKB) biztosító szerz?déssel kapcsolatban
»
2015. 10. 20.
Az OTP Bank ajánlata MGYK tagok részére
»
2015. 10. 16.
Tájékoztató a Volvo és az MGYK közti megállapodásról
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Esetismertetés – 2018. október
2018. október 24.

A törvény szövedéke…

2010 óta többször tettünk közzé esetismertetést. Mindegyik alkalommal valamilyen általunk anomáliának tartott esetet ismertettünk, amellyel célunk a normarendezés és a normakövetés el?segítése volt. Ez most, a XV. alkalommal sincs másként.

Egyik területi szervezetünk többszöri eredménytelen felszólítás után, tagdíjhátralékának rendezetlensége miatt, tavaly októberben – az alapszabályi rendelkezéseknek megfelel?en – határozatban állapította meg az egyik személyi jogos gyógyszerész kamarai tagságának megsz?nését. A határozatot az érintett kollégának postázta, aki a postázást követ?en két héttel (de az irat átvételének hivatalos visszaigazolását megel?z?en két nappal) hátralékának egy részét törlesztette, ugyanakkor a döntést tudomásul vette: nem kereste a Kamarát, nem fellebbezett és bírósághoz sem fordult. A nyilvántartásból való törlésre a határozat joger?ssé válását követ?en került sor. A területi szervezet ezt követ?en újra levélben kereste a kapcsolatot a helyzet rendezésére, de a kolléga a Kamara ismételt megkeresésére sem reagált.

A területi szervezet az utolsó, válasz nélkül hagyott levél postázását követ?en egy hónappal bejelentést tett az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központnál (ENKK, jelenlegi neve: Emberi Er?forrás Fejlesztési F?igazgatóság - EEFF) és egyben kérte az OGYÉI felé is az intézkedést. Öt és fél hónappal kés?bb kaptak választ, amelyben az ENKK képvisel?je közölte: a tagnyilvántartásból való törlést dokumentálták, azonban az OGYÉI-nek – erre vonatkozó kötelezettségük hiányában – nem küldtek átiratot. Ezt követ?en néhány nappal (ekkor már 2018. júliust írunk!) a területi szervezet bejelentést tett a hatóság területileg illetékes vezet?jénél, hogy az illet? kolléga tagsági viszonya megsz?nt és a tagnyilvántartásból még 2017-ben törölték.

A hatóságnál történt bejelentést követ?en 2 hónappal (már szeptember elején) a tagnyilvántartásból törölt kolléga kérte a területi szervezetet, hogy szüntesse meg „a személyi jog megszüntetése céljából indult eljárást” és jelezte, hogy rendezni szeretné a tartozását. Egy héten belül megkapta a választ, hogy nem a „személyi jog megszüntetése céljából indult” vele szemben eljárás, hanem a tagsági viszonya sz?nt meg tavaly októberben, így ismételt tagfelvételi eljárást kell indítani. A tisztázást követ?en a tagfelvételi eljárás elindult és szeptember 20-án a tagsági viszony rendezése megtörtént.

A történethez még annyi tartozik, hogy a Kamara bejelentésére indult hatósági eljárást lezáró, szeptember 12-én kiadott végzés szerint a kolléga pár nappal korábban a hatóságnál bejelentette, hogy személyes gyógyszertár-vezetési kötelezettségének az elkövetkez? 60 napon belül eleget tenni nem tud, ezért a bejelentést?l kezd?d?en felel?s vezet?t alkalmaz. Az eljárást lezáró végzés pedig csupán úgy fogalmaz: „a közforgalmú gyógyszertár vezetésére vonatkozó személyi feltételek vizsgálata tárgyában indult (…) eljárást megszüntetem”.  

Félreértés ne essék, nem kívánom, még utólag sem, a kolléga hatósági szankcionálását, vagy a gyógyszertárral szembeni hatósági eljárást, és még akkor sem, ha szemlátomást negligálta a Kamarával való kapcsolatát, azonban néhány részletet nem árt tisztázni.

     1. Az Alapszabály III. fejezet 10.1 pontja szerint „A kamarai tagdíjat nem az Alapszabályban és a küldöttközgy?lés vonatkozó határozatában foglaltak szerint fizet?k tagsági jogviszonya – a területi szervezet elnöksége által, a tagdíjfizetési határid? eredménytelen elteltének könyvelését követ? 15 napon belül a tag részére megküldött írásbeli felszólítás, és az újabb 15 napos póthatárid? t?zését és annak eredménytelen könyvelését követ?en – megsz?nik.” Tehát nem az illetékes kamarai testület „zárja ki” a tagot, hanem a tagsági viszonya a szabályzat erejénél fogva sz?nik meg, amit a testület „csupán” megállapít és err?l az érintett gyógyszerészt tájékoztatja.

      2. Az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. tv. (Ekt) 14/A § szerint az az orvos, gyógyszerész egészségügyi szakdolgozó, aki nem tagja a szakmája szerinti szakmai kamarának, „egészségügyi” tevékenységet nem folytathat. A gyógyszerészkamarai Alapszabály III. fejezet 1. pontja pedig úgy rendelkezik, hogy „Gyógyszerészi tevékenységet – jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett – (néhány kivételt?l eltekintve – szerk.) csak az végezhet, aki tagja a Kamarának.” Az a gyógyszerész tehát, aki nem tagja a Kamarának, sem közforgalmú, sem intézeti gyógyszertárban gyógyszerészként nem dolgozhat. Így értelemszer?en nem lehet sem felel?s vezet?, sem személyi jogos gyógyszerész: az egészségügyi tevékenység végzésének joga a törvény (és az alapszabály) erejénél fogva szintén automatikusan megsz?nik.

Kérdés tehát, hogy a kolléga tagnyilvántartásból történt törlését?l a tagsági viszony rendezéséig milyen megfontolás alapján folytatott gyógyszerészi tevékenységet és mi alapján gondolhatta, hogy jogszer?en vezeti személyi joggal a gyógyszertárát. Úgyszintén kérdés persze, hogy kamarai tagság megsz?nésével párhuzamosan, az egészségügyi tevékenység végzésének tilalmát ki kell-e valakinek mondani, illetve kell-e az érintettel közölni, és ha igen, kinek. A fentiek alapján úgy t?nik, hogy az EEFF-nek nem, és – feltételezve a hatóság szakszer? eljárását – lehet, hogy ezt a kötelezettséget a hatóság sem tekinti magára nézvést kötelez?nek.

Ha ez így van, és az ilyen helyzetbe kerül? kolléga – tudatosan vagy nem, de minden bizonnyal jogszabálysért? módon – tovább dolgozik, akár szeretjük a kifejezést akár nem, zugpatikussá válik. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy van olyan hivatás, ahol a Btk az ilyen zugtevékenységet szabadságvesztéssel honorálja.) Azt a kérdést pedig már fel sem akarom tenni, hogy egy zugpatikus által m?ködtetett gyógyszertár minek min?sül.  

 

Budapest, 2018. október 24.

Dr. Hankó Zoltán

 

« Vissza
Betegsarok
2019. 01. 23.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 12.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
2015. 11. 17.
Egészséges életkezdet - Vitaminpótlás várandósság el?tt, alatt és szoptatás idején I.
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2019 január»
hkszcspszv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 01. 14.
A VIII. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
2018. 04. 06.
Az MGYK X. Vándorgy?lésér?l
»
2017. 12. 04.
A VII. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
2013. 10. 01.
Elnökségi Tájékoztató (2/2013.) - MEGFONTOLÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK A GYÓGYSZERTÁRAK MARKETING TEVÉKENYSÉGÉHEZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 01. 05.
A COPD-s betegek rehabilitációja
»
2019. 01. 04.
Otthon szerzett pneumónia
»
2018. 11. 15.
A dohányzásról való leszoktatás kérdései
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Impresszum, jogi nyilatkozat  -  Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!  -  Webmaster
Utolsó módosítás: 2019. 01. 23 szerda