Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2023. 02. 04.
Kérdezze gyógyszerészét! - A Szabad Föld interjúja Hankó Zoltánnal
»
2023. 02. 03.
Már nem Szabó Bálint az ESZFK ügyvezet?je – Frissítve! - medicalonline.hu
»
2023. 02. 03.
Az ellátási lánc bármely pontján fény derülhet a gyógyszerhamisításra - pharmaonline.hu
»
2023. 02. 03.
B?nszervezet uralta a gyógyászati segédeszközök piacát - magyarnemzet.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Mit kíván a magyar beteg a gyógyszertárban? – a Patikanap szakmai konferenciájáról
2022. június 14.

A június 10-i Patikanapon a kecskeméti Hunyadi János Gyógyszertárban tartott ünnepi megnyitó után szakmai konferenciára került sor, ahol a címben megfogalmazott kérdésre keresték a választ – több oldalról is megközelítve.

Az Országos Patikanap szakmai rendezvényének a kecskeméti Gáspár András Technikum adott otthont az ünnepi megnyitót követ?en. A „Mit kíván a magyar beteg a gyógyszertárban?” mottójú rendezvényen az országos elnökség és a Területi Elnökök Értekezletének tagjai, a helyi és a környez? megyékb?l érkez? gyógyszerészek és számos érdekl?d? vett részt. A szakmai program moderátora dr. Horváth-Sziklai Attila volt.

A konferencia el?adói – betegegyesületek együttm?ködési fórumának vezet?je, cukorbeteg-egyesületek szövetségének elnöke, beteg szervezet vezet?je, közvélemény-kutató, gyógyszerészek és kamarai vezet?k – a mottóban megfogalmazott kérdést több oldalról is körbejárták. A cél az volt, hogy közös szakmai álláspontot alakítsanak ki arra, hogyan csökkenthet?k a gyógyszertárak és a gyógyszerészek munkája révén radikálisan az elégtelen vagy hibás gyógyszerválasztás és gyógyszerhasználat, valamint az egészségm?veltség hiányosságai miatt bekövetkez? egészségkárosodások. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy az állam és a betegek gyógyszerekre és egészségügyi ellátásokra fordított kiadásai csökkenjenek. De arra is választ kerestek, hogy a betegigények kielégítésére mennyire állnak készen a gyógyszerészek, és miként segítheti ezt a tevékenységet a gyógyszerellátás struktúrája.

 

Dr. Pogány Gábor elnök, Nemzeti Betegfórum

Mit kíván a beteg a gyógyszertárban? – tette fel a kérdést az els? el?adó, dr. Pogány Gábor (elnök, Nemzeti Betegfórum) is, e mondat egyben el?adásának címe is volt. Válaszában elmondta, hogy ugyanazok az igények, mint bárhol máshol: gyorsan, jót, olcsón. Ne legyen hiánycikk, ne kelljen helyettesít? generikumot kapnia betegnek, a patikus pedig kérdés esetén tudjon segíteni. Mit kíván a magyar beteg a gyógyszertárban? – a Patikanap szakmai konferenciájárólAz említettek részletezése során kitért a gyógyszerészi gondozásra, aminek a kiszélesítését fontosnak tartja – ehhez viszont elengedhetetlen a patikusok kompetenciahatárainak kiszélesítése. Szükségesnek tartotta továbbá egy netes adatbázis létrehozását az orvosok számára a hiánycikkekkel kapcsolatban. A gyógyászati segédeszköz használatára történ? betanítás, az egészséges életmódot hirdet? kampányok, az OTC gyógyszerekkel kapcsolatos kommunikáció támogatása – jó lenne, ha ezek mind a gyógyszerészi gondozás feladatkörébe tartoznának. Segíteni az étrend-kiegészít? választásában, betegtájékoztató kiadványokat adni a betegeknek – sorolta tovább azokat a lehet?ségeket, amelyek a gyógyszerészi gondozás keretében sokat segítenének a betegeknek.  

Nemcsak arra kereste a választ, hogy mit tehet a gyógyszerész, hanem kitért a betegek együttm?ködésére is, hangsúlyozva az edukáció fontosságát. Azt, hogy mennyire elengedhetetlen az együttm?ködés, egy korábbi IQVIA felmérés alapján mutatta be, ahol a terápia hatástalanságának legf?bb okait vizsgálták. Legf?bb okként a terápiah?ség, az adherencia hiányát említette. Kiemelte: az adherencia nem cél, hanem eszköz. Példával támasztotta alá, hogy a változó adherencia hogyan befolyásolja a hatásosságot és a biztonságot. Mindezekb?l következik, hogy biztatni kell a beteget arra, hogy merjenek kérdezni. „Csak legyen rá id?! De a gyógyszertárban még mindig több id? van rá, mint az orvosnál” – hangzott el. Egy felmérésben vizsgálták az egészségértéssel, tudatossággal kapcsolatos kérdéseket is. E tekintetben a hazai adatok nem rosszabbak az európai átlagnál, de gondok azért b?ven vannak. Hangsúlyozta a helyzet javítása szempontjából az életmódváltás szükségességét – ebben a betegszervezeteknek lehet szerepük.

Dr. Pogány Gábor el?adása után dr. Hankó Zoltán elmondta, hogy a betegszervezetek jelent?s részét tömörít? egyesülettel korábban már volt szerz?déses kapcsolata a kamarának, azonban a COVID-járvány az együttm?ködést blokkolta, Közös cél, hogy az együttm?ködést intézményesített keretek között megújítsák – ezt a célt szolgálta dr. Pogány Gábor meghívása is.

 

Kicsi Dóra közgazdász piackutató – NMS Hungary

Kicsi Dóra (piackutató, Magyarország NMS Hungary Kft.) következett ez után, aki „A gyógyszertárak szabályozásával, tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatos lakossági felmérés eredményei” címmel ismertette a kamarai felkérésre végzett kutatás eredményét. Miután bemutatta a felmérés módszertanát, elmondta, a lakossági attitüd vizsgálat mellett céljuk volt a patikalátogatási szokások és preferenciák felmérése is. Mit kíván a magyar beteg a gyógyszertárban? – a Patikanap szakmai konferenciájárólAz 1000 f? részvételével végzett, online, önkitölt?s kérd?ívet olyan 18 éven felüliek töltötték ki, akik a gyógyszervásárlásban „döntéshozók”, és az utóbbi egy évben legalább kétszer voltak gyógyszertárban. Kutatásuk három f? területre terjedt ki: (1) patikával szembeni elvárások (2) a patikus szerepe és a (3) szabályozás és patikai szolgáltatások.

A patikával szemben általános elvárásként legtöbben a kiszolgálás megfelel? színvonalát fogalmazták meg (mind szakmai, mind nem-szakmai szempontból), emellett a megfelel? és elérhet? kínálat, azaz a vásárolni tervezett készítmények elérhet?sége meghatározó jelent?ség?. Rákérdeztek arra is, hogy véleményük szerint milyen az ideális patika. A válaszadók szerint a legfontosabb jellemz?i a vásárolni tervezett készítmény rendelkezésre állása, a kiszolgálás szakmai min?sége, valamint a kedvez? árszínvonal. Egy „tipikus mai gyógyszertár”jellemzésére is kérték a válaszadókat, akiknek a többsége szerint ez inkább kereskedelmi egység jelleggel bír, és kevésbé egészségügyi szolgáltató intézmény. Ideális esetben az elvárások szerint az egészségügyi szolgáltató intézmény irányába való eltolódás indokolt lenne.

A patikusok szerepével kapcsolatban a vásárlók kisebb hányada preferálja, hogy kizárólag gyógyszerész végzettség? szakember szolgálja ki. Ugyanakkor proaktív információátadást várnak el a gyógyszerek hatóanyagát, illetve azok egymást befolyásoló hatását illet?en. Panaszok esetén inkább problémáik patikai megoldását és vény nélküli készítmény ajánlását igénylik, mintsem orvoshoz irányítást.

A szabályozás és patikai szolgáltatások kérdésköre szempontjából a túlnyomó többség szükségesnek tartja, hogy a gyógyszerek vásárlásához felkészült szakember segítsége elérhet? legyen. A patikai egészségügyi szolgáltatások iránti igény meghatározó. A papír alapú recepthez a többség nem ragaszkodik. Az állandó gyógyszert szed?k fele tapasztalt már nehézséget a szokásos recept felíratásakor az orvos elérhet?ségének nehézkessége miatt. A túlnyomó többség (több mint 80%) igényli, hogy közvetlenül a patikából szerezhesse be a rendszeresen használt gyógyszereket anélkül, hogy az orvossal fel kelljen íratnia. A kutatásban vizsgált szakmai jelleg? szolgáltatások közül az egyszer?bb sz?r?vizsgálatok iránt a legnagyobb a nyitottság – hangzott el.

Összegzésként a második el?adó is feltette a kérdést: Mit vár el a beteg? A válaszokból kiderül, hogy els?sorban megbízható szakértelmet: a patikus legyen kell?en felkészült szakember, akinek a véleményére bátran hagyatkozhatnak. Elvárják a proaktív információátadást, mindenekel?tt a gyógyszerek hatóanyagáról, illetve a potenciális interakciókról. Egészségügyi panaszok esetén inkább vény nélküli készítmény ajánlását, mintsem orvoshoz irányítást és/vagy életmód-tanácsokat igényelnek. A szakértelem mellett az udvarias kiszolgálás áll a második helyen, harmadikként pedig az állandó, megfelel? készletszintet várják, tehát a keresett készítmények rendelkezésre állását: legyen elérhet?, amire szükség van, ne kelljen kés?bb visszamenni vagy más patikába is elmenni.

Az el?adást követ?en többen hozzászóltak az elhangzottakhoz. A diszkusszió során kiderült: több kérdésben másként értelmezik az eredményeket a közvéleménykutató céggel szemben a gyógyszerészek. A kamarai elnök elmondta, hogy sok olyan hasznos megállapítása van a felmérésnek, amelynek a további mélyelemzése indokolt – ezért is kértek fel egy küls? céget a közvéleménykutatásra – és azért, hogy mindenki profitáljon a közvéleménykutatás eredményeib?l, a céggel a Kamara az elemz? munkát tovább folytatja.

 

Dr. Füzesi Brigitta – CEOSZ elnök

A konferenciának a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége (CEOSZ) elnöke is meghívott el?adója volt, jelezve, hogy nem „általában a betegr?l” tanácskoznak. Dr. Füzesi Brigitta arról adott tájékoztatást, hogy „Mit várnak a cukorbetegek a gyógyszerészt?l?”. Miután bemutatta a Szövetséget, kiemelte, hogy nagyon jó az együttm?ködés a kormánnyal, de kapcsolatot alakítottak ki az MGYK-val is. A cukorbetegek számának ismertetése utánbemutatta mindazokat a feltételeket, amelyek a betegség jó menedzseléséhez szükségesek. Említést tett egy felmérésr?l, ami az orvosok szerepét vizsgálta a diabéteszes betegek ellátásában.Mit kíván a magyar beteg a gyógyszertárban? – a Patikanap szakmai konferenciájáról Az eredmény: a cukorbetegek nagyon bíznak az orvosokban, de a kezelésükben az orvosok súlya csökken, csökken? bizalom tapasztalható a betegek részér?l.Vizsgálták azt is, hogy a betegek mennyire értik az orvos által elmondottakat. E szerint a betegeknek, saját bevallásuk szerint, 35 %-a érti csak az orvos által mondottakat. Azt is vizsgálták, mit várnak a cukorbetegek a gyógyszerészt?l?  Sorolta az elvárásokat: például figyelem, érdekl?dés, költséghatékony terápia, gyógyszerészeti ellátás, egészségügyi tanácsok, gyógyszerbiztonság… Ezek teljesítése során hosszú távú, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat alakítható ki a beteg és a gyógyszerész között. Ezen el?nyök „lojális betegekhez, lojális vásárlókhoz” vezetnek.

A cukorbetegek patikai gondozáshoz való hozzáállásával kapcsolatban kiemelte a betegedukációt. Kérte, hogy a gyógyszerészek kérdezzenek a betegt?l, mert a beteg nem mer kérdezni. Felhívta a figyelmet a cukorbetegség genetikai hátterére – e kérdéssel sehol sem foglalkoznak. A patikusokra nagy szerep hátul a családi háttér feltérképezésében. Az új cukorbetegek számára készült készülékek ajánlása, étkezési tanácsok, kiadványok, sz?r?vizsgálatokra szóló buzdítás – mind-mind a gyógyszerészi gondozás témakörébe tartozik. Végezetül a szervezet eddigi eredményeir?l és további terveir?l számolt be.

 

Dr. Somogyi Orsolya és Dr. Ambrus Réka – MGYK

„A konzultatív expediálás megvalósulása a betegek szemszögéb?l” cím? el?adás hangzott el ez után dr. Somogyi Orsolya (MGYK) el?adásában, aki a dr. Ambrus Rékával a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre közösen késztett felmérésük eredményeit mutatta be. Mit kíván a magyar beteg a gyógyszertárban? – a Patikanap szakmai konferenciájárólBevezet?jében kitért a 2018-19-ben indult Komplex gyógyszertári adherencia-fejlesztési programra, ennek állomásaira, eredményeire. „Most jutottunk el addig, hogy megnézzük, mindez hogyan valósult meg a gyakorlatban” – mondta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a konzultatív expediálás jogszabályi kötelezettség is.

A felmérésben célul t?zték ki, hogy képet kapjanak a gyógyszeralkalmazási szokásokról, arról, honnan szerzik az információkat, milyen min?ség? információkat kapnak az expediálás során a betegek, és maguk a betegek milyen gyógyszerelési problémákkal találkoznak.

A felmérésb?l a konzultatív expediálás fejlesztéséhez szükséges fontos következtetéseket tudtak levonni. Egyrészt kiemelked? a gyógyszertárak és így a gyógyszerészek kommunikációs szerepe az egészségügyi információs aszimmetria csökkentésében! Ezt egyértelm?en alátámasztják az interjús betegek és az online kitölt?k által adott válaszok, amelyek szerint az orvosi találkozásokat követ?en nagy arányban maradnak bennük kérdések és általában a gyógyszertárakban kielégít? válaszokat kapnak. E mellett azt találták, hogy szükség van az egységes módszertanú konzultatív expediálás fejlesztésére (pl. IT támogatás) és a speciális gyógyszerészi tanácsadás fókuszpontjainak definiálására.  Fontos megállapítás, hogy az orvos felkeresése el?tti gyógyszerészi tanácsadás szükségességét egyértelm?en er?síteni kell a betegek és a társadalom körében! Sokan informálódnak ugyanis egyéb felületekr?l is (pl. OTC-k kapcsán) és meglehet?sen sokan önállóan döntenek a vény nélküli készítmények kiválasztásáról. A tanácsadáshoz fontos a személyes gyógyszerész-beteg kapcsolatok kialakítása, illetve a személyes megjelenés a közforgalmú gyógyszertárakban.A negyedik megállapításuk az volt, hogy a gyógyszerelési problémák meglehet?sen nagyarányú el?fordulása miatt érdemes nagy hangsúlyt fektetni ezek kisz?résére egységes gyógyszerészi módszertan és eljárásrend segítségével.

 

Dr. Horváth-Sziklai Attila – MGYK

Dr. Horváth-Sziklai Attila (hivatalvezet?, MGYK) következett ez után a „Mit tud nyújtani a gyógyszerész a betegeinek?” cím? el?adásával.  A „mit tud nyújtani a gyógyszertár” kérdés helyett helyesebb azt kérdenünk, hogy „mit tud nyújtani a gyógyszerész?” – kezdte mondandóját. Ennek alátámasztására idézte a jól ismert adatokat: naponta 160 ezer betegtalálkozás történik, ami évi 60 milliót jelent. Mindez 2300 ponton, ahol el?zetes bejelentkezés nélkül, ingyen találkozhatnak a betegek az egyetemi végzettség? egészségügyi szakemberrel! Ezt vajon használjuk? Vagy mi magunk kihasználjuk? Mit kíván a magyar beteg a gyógyszertárban? – a Patikanap szakmai konferenciájárólAz egészségpolitika kihasználja? – tette fel a kérdéseket és kereste rájuk a választ a továbbiakban.

Az egészségügyi ellátás része a kórházi, a szakorvosi és a háziorvosi ellátás. És a gyógyszerészi? E gondolattal vezette be, hogy külön orvosi és gyógyszerészi szakmai utak vannak, a fejlesztésük is külön utakon jár. Nincsen integrált szakmai irányelv, nincs egyértelm?en meghatározva, hogy mik azok a piros zászlók, amelyek jelzik a beteg kezelésének egyes szintjeit. Noha a lényeg, hogy a betegnek mindenhol ugyanazt a standard kezelést kell kapnia. Ez vajon megvalósul? – kérdezte.

Kitért a kognitív és a disztributív tevékenységekre, amelyeket az ellátás során figyelembe kell venni: míg az el?z? az egészségügyi szükséglet kielégítését jelenti, az utóbbi a vásárlói igény kielégítését.

A továbbiakban a gyógyszerészi gondozás európai helyzetét mutatta be a kognitív szolgáltatások területén. 21 alapszolgáltatás definiálható, ezek területi eloszlása több kérdést is felvet. Ahol nagy hagyománya van ennek, az angolszász országokban, Portugáliában, Hollandiában, a 21-b?l általában 18 valósul meg, hazánkban azonban ez a szám 5. Vajon mi ennek az oka? – kérdezte, majd a továbbiakban azt elemezte, hogy mi a gátja a kognitív szolgáltatások nagyobb elterjedésének. Sorolta a lehetséges gátakat – er?források, attit?d, képzés, képesség –, amelyekr?l megállapította, hogy valójában ezeknek nincs nagyobb szerepük. Alapvet? gátként a környezetet, pontosabban a szabályozási környezetet említette. Hiányzó módszertani levél, hiányzószakmai irányelvek és a hiányzó vagy nem elegend? jogszabályok jelentik a legnagyobb gátat – állapította meg.

 

Dr. Hankó Zoltán – MGYK

Az utolsó el?adó dr. Hankó Zoltán (elnök, MGYK): „Mire lehet képes a gyógyszerellátás rendszere a betegek elvárásainak teljesítéséért?” cím? munkájával, arra kereste a választ, hogy mit kell tenniük azért, hogy a gyógyszerellátással kapcsolatos társadalmi igényeknek eleget tudjanak tenni. Mit kíván a magyar beteg a gyógyszertárban? – a Patikanap szakmai konferenciájárólFontosnak tartotta kiemeli, hogy különbség van a beteg „érdeke” és a betegek „objektív érdeke” között. A Kamarának a betegek objektív érdeket kell figyelembe venni.

Azoknak a strukturális szempontoknak az ismertetésével folytatta, amelyek fontosak, hogy ezeket a betegigényeket ki tudják elégíteni. Megemlítette azokat az alapelveket, amelyeket figyelembe kell venni: a gyógyszerészi szolgáltatások bizalmi jellegét, a betegjogok érvényesítést, valamint hogy a gyógyszerellátás szervezése és m?ködtetése során törekedni kell a (költség)hatékonyság és a takarékosság érvényesítésére. Kitért a gyógyszerellátás társadalompolitikai céljaira is, ezek teljesítéséhez a gyógyszerellátással, a gyógyszertárral és a gyógyszerésszel szemben is vannak elvárások. A logisztikai, a gyógyszerpolitikai és a szakmapolitikai célok ismertetése után a strukturális rendszerváltással folytatta: a 2010-2017 közötti folyamatban ugyan a gazdasági, szakmai és morális válság kezelése volt a deklarált feladat, azonban ennek célja olyan struktúra kialakítása volt, amely alkalmas lehet a társadalom- és gyógyszerpolitikai célok érvényesítésén keresztül az objektív betegérdekek érvényesítésére a gyógyszerellátásban.

El?adása második részében a szakmai rendszerváltás témáját járta körbe. Emlékeztetett a gyógyszergazdaságossági törvényben foglaltakra, miszerint a gyógyszertárnak egészségügyi – tehát nem kereskedelmi – feladatai vannak. Szót ejtett agyógyszeralkalmazási adherencia jelent?ségér?l és fejlesztési lehet?ségeir?l is. „Mi kell ahhoz, hogy az adherencia-programot eredményesen véghez tudjuk vinni? – tette fel a kérdést. Ezek ismertetése után, az el?adás harmadik részében rátért a gyógyszertári szolgáltatásokra.

Melyek azok a szolgáltatások, amelyekre figyelemmel kell lennünk az elkövetkez? id?szak során? – kezdte a mondandóját. A továbbiakban részletesen ismertette az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókat. A gyógyszerbiztonsági validálással kapcsolatos tudnivalók után a Biztonságos étrend-kiegészít? program került szóba, amelynek elindítása az említett törvényi el?írásokból következik. Céljuk, hogy minden gyógyszertár kapcsolódjon be a programba – hívta fel a figyelmet. A vis maior helyzetek kezelésével elmondta, hogy a felmérések szerint is igény van rá. A gyógyszerészi gondozási programok és a gyógyszerhasználati adherencia-fejlesztéssel kapcsolatos kérdések folyamatosan napirenden vannak. A népegészségügyi programokba való bekapcsolódást továbbra is folytatni szeretnék. A gyógyszerészek vakcinációban való részvételének lehet?ségével jelenleg is foglalkoznak. Az online gyógyszerforgalmazással és a házhoz szállítással kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az offline és az online gyógyszerforgalmazás szabályozásának azonos filozófia mentén kell haladnia. A csomagküldés megtiltásra került, az új szabályozás a következ? hónapok feladata lesz – hangzott el.

 

***

Az el?adások elhangzása után lehet?ség nyílt a feltett kérdések megvitatására.; a lehet?séggel – az id? el?re haladottsága ellenére – többen éltek.

Az elnök elmondta: a patikanapi ünnepséget és a konferenciát az újrakezdés és a megújulás jegyében szervezték: újrakezdik a COVID-járvány el?tt kialakított programokat és együttm?ködéseket az orvosok és a betegek szervezeteivel, ugyanakkor ezen a területen a járvány tapasztalatait felhasználva a kamarai tevékenység megújítása is indokolt: a gyógyszertári szolgáltatások fejlesztését illet?en els?dlegesen az objektív betegérdekek érvényesülésére kell koncentrálni.

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos

 

 

« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2023 február»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 12. 06.
A XI. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
2022. 08. 29.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2023. 02. 04 szombat