Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2023. 10. 04.
Interjú Vizi E. Szilveszter farmakológussal - M5 Libretto
»
2023. 10. 04.
Új lendületet kap a farmakológiai kutatás, gyógyszerfejlesztés és oktatás az egyetemen - semmelweis.hu
»
2023. 10. 04.
Rekordszámú pályam? érkezett az Örkény Színház és az Egis novellapályázatára - pharmaonline.hu
»
2023. 10. 03.
Karikó Katalin Nobel-díjas!
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu
2014. február 17.

Péntek délutántól vasárnap délutánig tartott és eredményes munkát végzett a Kamara Vándorgy?lése Sümegen a Hotel Kapitányban.

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Mint ismert, a vándorgy?léseket néhány évvel ezel?tt azzal a céllal kezdte szervezni a kamara, hogy ennek révén egy-egy régió egészségügyi és gyógyszerellátásával, valamint kamarai m?ködésével közelebbr?l megismerkedhessenek a kamara országos és a területi szervezeteket irányító vezet?i, továbbá aktuális szakmapolitikai témákban problémafelvetésekre, konzultációkra és m?helymunkára legyen lehet?ség. A vándorgy?lés nyilvános, ahol tisztséget nem visel? kamarai tagok is részt vehetnek.

Az idei vándorgy?lés f? célja az elmúlt években bekövetkezett változások elemzése és a jöv? feladatainak a kijelölése, egyfajta jöv?kép megalkotása volt.

 

Regionális egyeztetések péntek délután

A sümegi vár tövében lév? Hotel Kapitány nyújtott lehet?séget arra, hogy Veszprém, Somogy, Zala és Baranya megye jellemz?ivel közelebbr?l megismerkedhessünk. Pénteken délután el?ször dr. Andrásofszky Enik? Veszprém megyei tiszti f?orvos el?adásban mutatta be a megye egészségügyi jellemz?it, majd dr. Czaun Péter Veszprém megyei, dr. Gara István Somogy megyei és dr. Gergye Miklós Zala megyei kamarai elnök, valamint Baranya megye képviseletében dr. Beke Jen?né dr. Blumm Zsuzsanna elnökségi tag egy-egy önálló el?adásban adott tájékoztatást a gyógyszerellátás helyi jellemz?ir?l és a kamara m?ködésér?l. Mindegyik el?adást élénk és tartalmas konzultáció követte. A tiszti f?orvos asszonnyal folytatott konzultáció során el?térbe kerültek az ügyeletszervezéssel és a közigazgatási hivatallal való együttm?ködéssel kapcsolatos tapasztalatok, valamint az orvosi és a gyógyszerészi tevékenység harmonizálása az egészségfejlesztési programokban. 

A Kamara Veszprém megyei elnöke a tagság kamarai aktivitásának a növekedésér?l számolt be és arról, hogy mindezt milyen módon érték el. Az utóbbi években a megyében emelkedett a pályakezd? gyógyszerészek száma. A Somogy megyei elnök beszámolójában a vidéki gyógyszerellátás nehézségeir?l beszélt els?sorban. A problémákat tágabb kontextusban elemezte és rámutatott, hogy a vidéki életfeltételek romlása a múlt század ötvenes éveiben kezd?dött ? elrontott politikai döntések következtében. Ebb?l adódóan a mára felhalmozódott problémák rendezése messze túlmutat a gyógyszerészet keretein. Dr. Gergye Miklós els?sorban azt emelte ki, hogy a megyében kiemelked?en nagy az egészen apró falvak részaránya és ez a gyógyszertári struktúrán is meglátszik. Felhívta a figyelmet, hogy a kis alapterület? gyógyszertárakban a raktározási problémák megoldásában is segíthet az automata-rendszerek telepítése. A Baranya megyei helyzetet ismertet? el?adásában dr. Beke Jen?né dr. Blumm Zsuzsanna elnökségi tag szóba hozta, hogy a megye lakossága az átlagosnál kisebb bevételekkel rendelkezik, emiatt az egyéb termékek forgalmazásában rejl? lehet?ségek korlátozottak. Ez egyben a Baranya megyei gyógyszertárak mozgásterét is nagymértékben sz?kíti és minden olyan intézkedésnek fokozottan ki vannak téve, amelyek a terhek növelésével járnak. A térséget bemutató el?adások és az azokat követ? konzultációk nemcsak a problémák feltárásában, hanem a másik ?jó gyakorlatának? a megismerésében is sokat segítettek. 

 

Szombat délel?tt dr. Szócska Miklós államtitkárral

A szombat délel?tti program els? pontjaként dr. Horváth Zsolt volt miniszteri biztosnak köszönte meg a Kamara a gyógyszerészi tulajdonosi program érdekében kifejtett tevékenységét, majd dr. Hankó Zoltán elnök értékelte a ?Mit kíván a magyar gyógyszerész? c. dokumentum alapján az elmúlt négy évben történteket a gyógyszerellátó struktúra, a tulajdonosi program, a gazdasági kérdések, a kompetencia-változások, valamint a köztestületi m?ködés szempontjából. Összegz? megállapítása szerint a jelenlegi modell gazdaságilag racionálisabb, szakmailag biztonságosabb és etikailag érzékenyebb az el?z?nél, érdemes tehát arra, hogy megvédjük és fejlesszük.

A szombat délel?tti programban tartott el?adást dr. Szócska Miklós egészségügyért felel?s államtitkár.

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

El?ször az egészségügy rendszerét ér? nagy kihívásokról beszélt, így arról, hogy a jöv?ben szolidaritáselv? Nemzeti Egészségügyi Szolgálatként vagy üzleti alapon menedzselhet?, az elektronikus lehet?ségeket be tudjuk-e építeni az egészségügy irányításának rendszerébe, illetve a képz?d? hatalmas adatbázis védelmét tudjuk-e biztosítani. A gyógyszerellátással kapcsolatban kifejtette, hogy a szükséglet-alapú gyógyszerellátás modelljét jónak tartja, a Debrecenben négy évvel ezel?tt megfogalmazott kamarai dokumentum ?úgy jó, ahogy van?, és ennek a megvalósulásáért a kamarával közösen sokat tettek az elmúlt években. Felhívta a figyelmet, hogy a piaci alkalmazkodásra is fordítsanak a gyógyszertárak figyelmet és vegyenek részt a népegészségügyi programokban. Az el?adást követ? fórumbeszélgetésben szóba került az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos információ-hiány és az egységes interakciós adatbázis szükségessége, valamint az ?emberszabású? ügyintézés igénye a hatósági munkában. A pénztárgépekkel kapcsolatban kifejtette: valamennyi gyógyszertár id?ben megrendelte a NAV-elvárásokhoz szükséges fejlesztéseket, így a késedelem ellenére nem érheti ?ket sem az állami támogatás igénylésekor, sem az esetleges NAV ellen?rzések során hátrányos intézkedés. Az államtitkár személyesen is követi az eseményeket.

 

Strukturális és gazdaságossági kérdések a gyógyszerpiac szerepl?ivel

A délel?tti plenáris el?adásokat követ?en négy egymást követ? szekcióban folytatódott a munka.

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

A gyógyszerellátás struktúrájával, a támogatáspolitikával és a gyógyszerellátás m?ködési feltételeivel kapcsolatban dr. Ilku Lívia (igazgató, MAGYOSZ), dr. Jakab Zoltán (elnök, Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete), dr. Küttel Sándor (elnök, Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége) és dr. Sohajda Attila (alelnök, MGYK) fejtette ki a gondolatait. A Magyosz igazgatója a vaklicit ?komfortosabbá? tételét javasolta, az innovatívok elnöke pedig a gyógyszerben megtestesül? érték elismertetése érdekében célszer? lépéseket javasolt. A nagykereskedelem képvisel?je a kinnlev?ség jelenleg csökken? tendenciája ellenére a tendencia megfordulásának kockázatára figyelmeztetett. Javasolta, hogy a megtakarítások teljes összegét forgassák vissza az ágazatba és kezdeményezte a tranzakciós adó alóli mentességet. Dr. Sohajda Attila tk. a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás felülvizsgálatát, az ügyeleti szabályozás újraszabályozását és finanszírozását, a gyártói különadók csökkentését valamint a generikus kompenzáció és a szolgáltatási díj értékállóságát vetette fel. A vitaindítókat követ? diszkusszióban számos ? pl. a likviditást javítani szándékozó ? felvetés hangzott el.

 

Együttm?ködési megállapodás a Kamara és az MGYT között ? a gyógyszerészi kompetenciák fejlesztése

Rövid ebédszünet után került sor az MGYT és a Kamara közötti együttm?ködési megállapodás aláírására, melynek f? célja a gyógyszerészi kompetencia-fejlesztésben való tevékenység összehangolása.

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Az MGYT részér?l prof. dr. Szök? Éva elnök, a Kamara részér?l dr. Hankó Zoltán elnök írta alá a megállapodást. Ezt követ?en prof. dr. Szök? Éva MGYT elnök a képzés, továbbképzés, szakképzés rendszerét mutatta be. A graduális képzés utolsó nagyobb reformjára 1987-ben került sor, ennek ellenére az azóta bekövetkezett változásokat követve számos új elem beépült a képzés rendszerébe. Minden szakterület igényeit igyekeznek figyelembe venni. A gyógyszerésznek a gyógyszer mellett a gyógyszeralkalmazás szakért?jévé kell válni, akinek a kezében van a gyógyszertár üzemeltetésének feladata is. A szakképzéssel kapcsolatban elmondta, hogy az egyetemek az elméletben ?er?sek?, ugyanakkor itt már a gyakorlati ismeretek átadása az els?dleges. Az új kihívások új tárgyak felvételét és a gyakorlati ismeretek új típusú oktatását igénylik. Prof. dr. Soós Gyöngyvér (Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság elnöke) a gyógyszerészi gondozás mint meghatározó gyógyszerészi kompetencia fejlesztésének irányait mutatta be. A TÁMOP keretei között lehet?ség nyílt 15 gyógyszerészi gondozási protokoll megalkotására, ennek gyakorlati bevezetését megel?z?en 50 gyógyszertárban kell pilot jelleg? vizsgálatot végezni. A délutáni vitaindító el?adások sorát dr. Trócsányi Sára az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ Dokumentációs f?osztályának vezet?je folytatta, aki bemutatta az újraszervezett betegjogi struktúrát és felhívta a figyelmet a gyógyszertárak fontos betegjogi szerepére. Ennek érdekében a közeljöv?ben továbbképzések szervezése kezd?dhet. Különösen fontosnak nevezte a magánszféra védelméhez f?z?d? betegjogi elvárásokat. A közeljöv?ben valamennyi gyógyszertár megkapja a területi betegjogi képvisel? nevét és elérhet?ségét.

 

A gyógyszertár-m?ködtetés kérdései

A vasárnap délel?tti els? szekció a gyógyszertárak m?ködtetésével foglalkozott.

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu  Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Els?ként prof. dr. Paál Tamás (az OGYI nyugalmazott f?igazgatója) a gyógyszertári min?ségbiztosítással kapcsolatos feladatokról beszélt. A gyógyszerellátás szabályozott terület, ahol a standardok szerepe megkérd?jelezhet?. A kamara bels? min?ségügyi kézikönyvének használatát minden gyógyszertárban indokoltnak tartja és a gyógyszertárakban a min?ségbiztosító státuszok bevezetése is célszer? lenne. A megfelel? szemlélet elsajátításához célzott továbbképzésekre is szükség van. Dr. Brezanóczy Ferenc (Pest megyei kamarai elnök) a kistelepülések gyógyszerellátásával kapcsolatban a mozgó fiókgyógyszertárakkal kapcsolatos tapasztalatok ismeretében új megközelítés fontosságát hangsúlyozta. A szociális otthonok gyógyszerellátásának gyakorlata jelenleg több szempontból is aggályos, akárcsak az ügyeletek rendje. Dr. Fodor András a profilrendelet, a gyógyszertárak tárgyi feltételeit, az expediálás és a magisztrális gyógyszerkészítés problémáit gy?jtötte csokorba. Dr. Nyiri László a nagykeresked?-választás szempontjait tekintette át. Kifejtette: nem jó az a gyakorlat, amelyben az engedmény mértéke alapvet?en a forgalom nagyságától függ. Felvetette a taxa-ár lehet?ségét és kifejtette: fontos a nagykeresked?kkel való együttm?ködés, de a gyógyszertárak gazdasági függetlenségét tovább kell növelni. Hajagosné dr. Hümpfner Rózsa a Kamara Kórházi-Klinikai Szervezete elnöke helyzetértékelés ? célok ? feladatok bontásban ismertette a kórházi gyógyszerészek gyógyszertár-m?ködtetéssel kapcsolatos gondolatait. Kevés a kórházi gyógyszerész, ezért a szükségesnél kisebb a gyógyszerészek betegágy melletti aktivitása. Életpálya-modellre van szükség és a szakképzés rendszerét is meg kell er?síteni. A közeljöv?ben gondot jelenthet az infúzió-ellátás és a gyógyszertári min?ségbiztosításra is saját rendszer kellene. Továbbá tisztázandó, hogy milyen személyi, tárgyi és informatikai feltételekre van szükség.

 

A hogyan továbbról ? Nyitrai Zsolttal

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.huA vándorgy?lés vasárnap délel?tti vendége Nyitrai Zsolt országgy?lési képvisel?, a Fidesz társadalmi kapcsolatokért felel?s igazgatója volt, aki a négy évvel ezel?tti stratégiai megállapodás értékeléséért és a közeljöv? feladatainak megbeszéléséért vett részt a konferencián. Kifejtette: a korábbi megállapodásban felvetett kérdések mindegyikében jelent?s el?relépés történt, amiért az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság és a Kamara is sokat tett. A következ? id?szakban a Fidesz fontosnak tartja a tulajdonosi program végig vitelét és a fiatal gyógyszerészek helyzetbe hozását, továbbá elkötelezettek abban, hogy a gyógyszerészi és nemzeti kézben lév? gyógyszerellátás gazdasági m?köd?képessége a kamarával közösen kidolgozott program mentén stabilizálódjon és javuljon. Felszólalásokra reagálva kifejtette: érdekeltek az együttm?ködési megállapodás megújításában és várják a kamara szakmai javaslatait.

 

A köztestület m?ködése

A vándorgy?lés utolsó szekciójaként a köztestülettel kapcsolatos kérdések kerültek terítékre.

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Dr. Horváth-Sziklai Attila hivataligazgató a kamarai törvényben és alapszabályban rögzített feladatok és célok mentén eljárásrend készítését javasolta. Dr. Bartus György alelnök a területi szervezetek forrásigényét összegezte és szóba jöhet? alternatívákat vázolt a hatékony m?ködés érdekében, dr. Pintér László az etikai bizottság elnökeként az egészségügyi törvény, az etikai kódex, és az etikai audit összefüggéseit elemezte. A vitaindítókat követ?en úgyszintén élénk diszkusszió bontakozott ki.

A vándorgy?lés célja az értékelés és a programalkotás volt. Ennek megfelel?en ? a korábban kialakult gyakorlatnak megfelel?en ? vettek részt a kamara országos és területi szervezeteiben tisztséget visel?k, akik mindvégig biztosították az országos és területi szervezetek legitim képviseletét.

 

mgyk.hu

 

Galéria

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

 

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu

Kapcsolódó oldalak:
Nemzetközi konferencia a komplex gyógyszerekr?l a Gyógyszerészeti Intézet szervezésében - semmelweis.hu
MÉREG- ÉS BORKÉSZÍT?K VI. TALÁLKOZÓJA - 2014. 08. 30 ? 09. 01., Tibolddaróc - mgyk.hu
Jó mulatság volt? - Regionális Gyógyszerészbál - 2014. február 22. ? MGYK B.-A.-Z. megyei szervezete
XXII. ORSZÁGOS GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS TOVÁBBKÉPZ? EL?ADÓI VÁNDORSERLEG VERSENY- ?Orea-Hygiea? pro Assistentiam Pharmaciae Alapítvány
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2014-ben tartja XV. kongresszusát (Congressus Pharmaceuticus Hungaricus) - Budapest, 2014. február 11., kedd - MGYT
« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2023 október»
hkszcspszv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  vándorgy?lés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2023. 03. 29.
Az MGYK XII. Vándorgy?lésér?l
»
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 12. 06.
A XI. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2023. 10. 04 szerda