Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 12. 07.
Álhír terjed az interneten, közleményt adott ki a Semmelweis Egyetem - vg.hu
»
2021. 12. 06.
Kezdjük megszokni az e-ügyintézést - vg.hu
»
2021. 12. 06.
Pofon a patikai innovációnak - nepszava.hu
»
2021. 12. 03.
Süle András f?gyógyszerész a Covid-kezelés titkairól és a szuperbaktériumok támadásáról - infostart.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Kemény félév van mögöttünk
2017. december 10.

Dr. Hankó Zoltán kamarai elnökkel a Gyógyszerész Köztestületi Napokról, a küldöttközgy?lésr?l és az e-receptr?l beszélgettünk.

 

– Elnök Úr! A VII. Gyógyszerész Köztestületi Napokat felvezet? interjú elkészítésekor abban maradtunk, hogy a rendezvény után közösen értékelünk. A rendezvény óta eltelt két hét. Elkészült-e a mérleg?

– Az elnökség a soron következ? ülésén tárgyal a tapasztalatokról, ezért testületi álláspontot még nem képviselhetek. Ezzel együtt állok a rendelkezésére. Saját magam három szempontból értékeltem a történteket. Elkészültem a rendezvény szakmai és szakmapolitikai értékelésével, mérlegre tettem a küldöttközgy?lést és természetesen a szervezéssel kapcsolatos tapasztalataimat is összegeztem.

– Három párhuzamos fórummal nyitottak. Találkoztak a tiszti gyógyszerészekkel, egyeztettek az Etikai Kollégium tagjai és a területi felügyel? bizottsági elnökök is. Hogyan értékeli ezeket a fórumokat?

Kemény félév van mögöttünk– Én a tiszti gyógyszerészekkel folytatott megbeszélésen voltam jelen személyesen. Itt ?szinte beszélgetés volt. Az OGYÉI munkatársai sok megszívlelend? dolgot mondtak az ellen?rzéseken feltárt problémákról – remélem, ezeket a területi vezet?k közvetítik a tagságuk felé. A kamarai vezet?k is elmondták a problémáikat az ellen?rzések módszertanával és stílusával kapcsolatban. Az OGYÉI jelenlév? jogi f?igazgató-helyettese bejelentette, hogy készül egy olyan dokumentum, ami az ellen?rz? és az ellen?rzött jogait és kötelezettségeit rögzíti. Ez szerintem jó hír. Végre konszenzus van abban, hogy a bt. kültag halála esetén jogszabályi rendezésre van szükség ahhoz, hogy a m?ködési engedély primátusa a joger?s hagyatékátadó végzés késedelme esetén is biztosított legyen. Elvben megállapodtunk, hogy ezt közösen képviseljük a jogalkotónál. Konkrét kérdésekre kapott válaszként egyértelm?vé vált, hogy a tulajdonosi összetétellel kapcsolatos bejelentéseket az OGYÉI mint feljogosított hatóság vizsgálja és a franchise rendszerek kontrollja is hozzájuk tartozik. Ez igazolja vissza azt a reményemet, hogy pl. a tulajdonosi struktúrával kapcsolatos nyitott kérdések el?bb-utóbb hatósági dimenzióba kerülnek. Az Etikai Kollégium az etikai bizottságok tevékenységének tapasztalatait igyekezte feldolgozni, a felügyel? bizottságok pedig az átláthatóság, elszámoltathatóság és szervezeti integritás hármasának a kérdéskörét járták körül – a területi szervezetek szintjén.

– Dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán államtitkár is megtisztelte jelenlétével az összejövetelt, aki a tavalyi rendezvényen ígéretet tett a patikai ügyeleti rendszer rendezésére. Azóta sok víz lefolyt a Dunán – ahogy azt a Gyógyszerészi Hírlap novemberi számában megjelent interjúban el is mondta –, de a kérdés az, hogy az Államtitkárság még mindig elkötelezett a kérdés megoldásában? 

– A tiszti gyógyszerészekkel folytatott megbeszélésen az ügyelettel kapcsolatos kérdéskör megbeszélésére nem kerülhetett sor, de államtitkár úr foglalkozott vele és az egyes m?helymunkákról szóló kamarai beszámolók sorában mi is beszéltünk róla. Államtitkár úr el?adásában kifejtette, hogy továbbra is elkötelezett, de csak a jöv? évre ígért megoldást. Mindaz, amit az államtitkársági koncepcióról tudunk, alapvet?en pozitív és f?bb vonalakban összhangba hozható a kamarai állásponttal. Remélem, hogy a gyógyszer-automatákkal kapcsolatos, máshonnan érkezett javaslatokat és az egyidej? ügyeletek számának növelésére vonatkozó különböz? terveket is sikerül magunk mögött tudnunk.

– Több szakmai m?hely munkájáról volt beszámoló pénteken délután és szombat délel?tt is. Mit emelne ki közülük?

– Most hadd legyek egy kicsit szubjektív, hiszen ezek részletes beszámolóit az érdekl?d?k a honlapon és a januári Gyógyszerészi Hírlapban elolvashatják. Amikor Sohajda Attila a legutóbbi mérleg és pénzügyi beszámolók adatainak ismertetése során megemlítette, hogy 2016-ban 28 milliárd volt a gyógyszertári vállalkozások adózott eredménye, eszembe jutott, hogy a válság mélypontján ez 6,9 milliárd volt. Amikor arról beszélt, hogy a gyógyszertárak fordulónapi készletértékének összege forintra azonos a még ki nem fizetett beszállítói számlákéval, eszembe jutott, hogy nemrég még 25 milliárddal több volt a nagykeresked?k felé a tartozásunk. És amikor azt hozta szóba, hogy vállalkozásaink saját t?kéjének az összege majdnem a kétszeresére n?tt 2010-hez képest, magamban úgy összegeztem, hogy jó válságkezelési stratégia mentén dolgoztunk az elmúlt években. Ne értsen félre, nem azt mondtam, hogy most már minden patikának jó, hanem csak azt, hogy kézzelfogható eredmények vannak mögöttünk. Amikor Hankó Balázs el?adását hallgattam egy olyan, egyébként sikeres vizsgálatról, amelyben 60-nál több gyógyszertár vett részt, és amelynek els?dleges célja a betegek gyógyszerhasználattal kapcsolatos ismereteinek a fejlesztése volt, arra gondoltam, hogy a gyógyszerészek szakmai integritásának a megteremtése nemcsak az expediálás szabadsága és az adherencia növelése miatt fontos, hanem a gyógyszerészet progresszióját és a hivatástudat meger?södését is el?segítheti. És amikor Nyiri Laci vidéki kisgyógyszertárak gazdálkodási körülményeit mutatta be konkrét számokkal, sajnáltam, hogy abba a szekcióba nem hívtunk sem gyógyszerpiaci szerepl?t, sem egészségpolitikust. Az el?adásból ugyanis mindenki szembesülhetett azzal, hogy a vidéki gyógyszerellátás talpon maradásához az eddigiekhez képest új módszerekre is szükség lesz.

– A két nap során sok kamarai m?hely mutatkozott be a szakmai munkabizottságtól az informatikusainkon és az adatelemz?kön keresztül egészen a fiatalokig. Sok téma fut párhuzamosan, a m?helyeink többségében pezsg? munka folyik. A rendezvényen nem is volt mindenkinek lehet?sége arra, hogy él? szóban ismertesse a munkájuk eredményeit. A területi szervezetek is csak egy összegzést tárhattak a kamarai tagok elé és a munkabizottságok éves beszámolóit is csak írásban tudtuk megjelentetni. Zsúfolt, de pörg? programot követhettünk végig.

– Idén el?ször a rendezvény keretében munkamegbeszélést tartottak a területi elnökök. Miért volt erre szükség?

– A Területi Elnökök Értekezlete ezt megel?z?en október 26-án ülésezett utoljára, de azt követ?en vált véglegessé több küldöttközgy?lési el?terjesztés. Ilyen volt például az alapszabály-módosítás területi felügyel? bizottságokra vonatkozó javaslatcsomagja, a területi szervezetek kamarai honlapon történ? közzétételi kötelességének a kib?vítése, a 2018-as költségvetés tervezete vagy a tagdíjmódosításra vonatkozó el?terjesztés is. És ilyen volt a stratégiai jöv?képre vonatkozó javaslat is. Alapelv, amelyhez mindig szeretném magunkat tartani, hogy ilyen horderej? dolgokról a területi szervezetekkel történ? el?zetes egyeztetés nélkül a küldöttközgy?lésben ne szülessenek döntések. A péntek kés? délutáni id?pont ellenére két területi szervezet kivételével mindegyik képviseltette magát a megbeszélésen, ahol nagyon értelmes vitát folytattunk.

– Ha már a küldöttközgy?lés illetve a tagdíjmódosítás szóba került, hadd kérdezzem, hogy ez utóbbira miért volt szükség? Hiszen nem régen döntöttek egy új rendszerr?l.

– A kamarai tagok többségének a tagdíja a garantált bérminimum százalékában van meghatározva és mindannyian tudjuk, hogy a kormány döntése értelmében 2017-ben és 2018-ban ennek olyan mérték? emelésére kerül sor, amely egyfel?l jelent?s tagdíjemeléssel járt volna, másfel?l a Kamara kiegyensúlyozott gazdálkodásához ekkora többletbevételre nem is lett volna szükség.

– Két javaslat került a küldöttek elé.

– Igen. A Budapesti Szervezet egyik területi küldöttje kérte a saját elnökségét, terjesszen be az országos küldöttközgy?lésnek egy olyan javaslatot, ami szintén a tagdíjak csökkentését célozta meg, de úgy, hogy a személyi jogos és a beosztott gyógyszerészek tagdíjfizetési kötelezettségének különbsége csökkenjen. A küldöttközgy?lés az elnökség által benyújtott és a Területi Elnökök Értekezlete által preferált változatot nagy többséggel támogatta.

– Ismét ellenszavazat nélkül fogadták el az elnöki beszámolót, az Ön tartózkodásával… 

– Igen! Köszönöm valamennyi kamarai vezet? kollégámnak és a munkatársainknak is, hogy megint egy eredményes félévr?l tudtunk beszámolni, amit a küldöttek is elfogadtak. Nagyon kemény, sok munkával járó félév van mögöttünk, többek között az e-recept bevezetésével…

– … és a stratégiai jöv?kép kidolgozásával…

– ... amit külön vitattunk meg és konszenzussal fogadták el a küldöttek. Ennek az el?készítését nagyjából egy évvel ezel?tt kezdtük el és a kecskeméti vándorgy?lésnek is ez volt a f? témája. Egy olyan dokumentumot fogadtunk el, amely leírja, hogy milyen gyógyszerellátó struktúrát szeretnénk, milyen legyen a jöv? gyógyszertára, milyen legyen a hivatásgyakorló gyógyszerész és mindehhez milyen háttérre van szükség. Külön fejezet foglalkozik az intézeti gyógyszerellátással is. Ez az a vízió, aminek a mentén szeretnénk az egyes részterületekre konkrét operatív programot is kidolgozni.

– Ez lehet a kormánnyal megújítandó együttm?ködési megállapodás alapja?

– Szeretném, ha ez lehetne. Ez hamarosan eld?l.

– Az imént említette az e-receptet is, ami nemcsak a küldöttközgy?lésen, hanem azt megel?z?en a konferencián is téma volt. Elég sok bizonytalanságról hallani.

– Mindenki tudta, hogy a rendszer éles indulásának a határideje november 1. Mégis, október utolsó napjaiban is többszáz olyan patika volt, amelynek a csatlakoztatása még nem fejez?dött be vagy el sem kezd?dött. Ezért az utolsó pillanatokban, kamarai kezdeményezésre, a jogalkotóval sikerült egy másfél hónapos átmeneti id?szakról megállapodnunk. Napokon át, szinte éjjel nappal egyeztettünk az államtitkárság és az ÁEEK vezet?ivel a megfelel? megoldásért. Az els? néhány nap történéseire mindannyian emlékszünk. Úgy érzem, még ennek ismeretében sem fogta fel mindenki, hogy mekkora jelent?sége van az átmeneti id?szaknak és milyen következményei lehetnek, ha ezzel sem élünk rendesen. A jogszabály megjelenését követ?en, november els? napjaiban az ÁEEK-ben leültünk az összes rendszergazdával, akik valamennyien vállalták, hogy november végéig az összes gyógyszertár csatlakoztatását befejezik, és utána még marad két hetük a különböz? m?szaki és szoftverproblémák megoldására. Abban is megállapodtunk, hogy december közepére egyetlen gyógyszertár sem maradhat, amelyiknek nincs üzem- és elszámolás-biztos kapcsolata az EESZT-vel. Elképzelhetetlennek tartom ugyanis, hogy különböz? m?szaki vagy szoftverproblémák miatt a gyógyszertárak ne tudjanak megfelel?en elszámolni a biztosítóval. Ezt a rendszergazdák úgyszintén vállalták! A mostani id?szak problémái, amelyek sok esetben rendszergazdánként eltér?ek, dönt? mértékben programozási feladatokat generálnak. Ezeket els?dlegesen a rendszergazdáknak kell megoldani, ha kell az ÁEEK programozóival együttm?ködve. Ehhez persze a gyógyszertárak együttm?ködésére is szükségük van. A Kamara részér?l mindenféle közvetít? szerepet vállaltunk. Ezt a feladatunkat becsületesen végezzük a fejleszt?k, a rendszergazdák és a Belügyminisztérium felé is. A gyógyszerészeknek is honlapon, hírlevélben és személyes egyeztetéseken minden információt és segítséget megadunk. Lehet, hogy a szokottnál kicsit keményebbnek t?nhet, amit most mondok: a rendszergazdák szerz?désben vállalt kötelessége, hogy biztosítsák a gyógyszertáraknak a jogszabályi el?írásoknak megfelel? m?ködéshez az informatikai szolgáltatásokat. Ezt ?k vállalták. A patikák pedig azt, hogy a szolgáltatási szerz?désükben foglaltaknak megfelel?en fizetnek. Nem is keveset! Államtitkár úr néhány nappal ezel?tt felhatalmazott, hogy elmondjam: ha lesz olyan gyógyszertár, amelyik a csatlakozással kapcsolatos saját feladatait maradéktalanul ellátta, de december 16. után mégis gondja lesz az elszámolással, az államtitkárság minden jogi és egyéb segítséget megad. Legközelebb kedden délben találkozunk a fejleszt?kkel és a rendszergazdákkal. Bárkinek bármilyen problémája van, kérem kedd (december 12. – a szerk.) reggelig jelezze. Ahogy az addigi leveleket is azonnal kezeltük, úgy ezeket is eljuttatjuk az illetékeseknek.

– Úgy hallom, hogy sok gond van a vényíró programokkal is.

– Igen. Ahogy a patikai szoftverek problémáit is csak úgy lehet feltárni, ha használjuk a programot és jelezzük a rendszergazdának az összes hibát, ugyanúgy a vényíró programok hibáit is akkor tudjuk a leghamarabb kisz?rni, ha használjuk a teret és minden problémát jelzünk az informatikusoknak. A vényíró programok hibáit ma még, sajnos, biztonsággal nem lehet a felíró oldalon kisz?rni. A fejleszt?k ezzel még adósak. Ráadásul az orvosi rendszereknél sokkal több probléma lehet, mint nálunk, hiszen legalább 70 vényíró program m?ködik országszerte, és a korábbi tapasztalataink sem olyan koherensek, mint a mi rendszergazdáinkkal.

– Azt is mondják, hogy egyel?re kevés az e-recept.

– Az AEEK legutolsó tájékoztatása szerint a vényírók többségének a csatlakozása megtörtént és az elmúlt héten már jóval egymillió fölött volt a térbe felküldött e-receptek száma. Ez a teljes receptforgalom kb. 30 százaléka. Ennél még nyilván kevesebb jelenik meg a patikákban, mert nem minden beteg váltja ki azonnal a gyógyszereit. Már jeleztem a fejleszt?knek és a rendszergazdáinknak is, hogy amikor az összes gyógyszertár képes lesz az e-receptek fogadására, a Kamara aktivitása és kommunikációja is els?sorban erre fog fókuszálni. Az az AEEK-val egyeztetett elvárás, hogy december végéig minden vényíró orvos csatlakozása fejez?djön be.

– Hadd térjünk vissza a rendezvényhez. Említette, hogy szervezési szempontból is értékelte a rendezvényt.     

– A rendezvényre tervezett kiadványok id?ben és jó min?ségben elkészültek. Jó helyszínen voltunk, figyelmesek voltak a szálloda munkatársai és megfelel? körülményeket biztosítottak. Kamarai viszonylatban rekord számú regisztrált résztvev? volt és mindkét nap minden programját telt házzal csináltuk végig. A küldöttközgy?lési részvétel is megfelel? volt, a döntéseknek er?s a legitimációja. Az eddigi borvacsorák közül a mostani tetszett a legjobban. Mindezért els?sorban a Békéshelpet illeti köszönet, de mindenkinek köszönetet mondok, aki segített az el?készítésben és a lebonyolításban.

B. Zs.

« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 december»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 12. 07 kedd