Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2020. november 30.
Kitüntetések a GYKTN alkalmából

Az idei Gyógyszerész Köztestületi Napon se maradt el a kamarai elismerések átadása – igaz, csak virtuálisan, ugyanis a konferencia a járványhelyzet miatt online keretek között került megrendezésre. A díjak átadására majd egy olyan 2021-es rendezvényen teremtenek lehetőséget, ahol azok személyesen átvehetőek lesznek. Ez úton is gratulálunk a díjazottaknak!

A KAMARA ARANYÉRME ÉLETMŰDÍJ a magyar gyógyszerészetért kifejtett kimagasló tevékenység, példa-értékű aktivitású életmű elismeréseként adományozható.

PROF. DR. SOÓS GYÖNGYVÉR

Professzor asszony több évtizede elkötelezett kutatója, oktatója és szervezője a gyógyszerészi gondozási tevékenységnek. Kimagasló tevékenységet folytatott a gyógyszerészi gondozás graduális képzésbe történő beemelése érdekében. Egyetemi oktatóként Budapesten és Szegeden évtizedek óta oktatja a gyógyszerészi gondozást és. Részt vett a gyógyszerészi gondozás szakképesítés bevezetésében, tematikájának kidolgozásában és oktatásában. Rendszeres előadó a továbbképzéseken. E tárgyban írt könyvei és közleményei hiánypótlóak és hozzájárultak a gyakorló gyógyszerészek tudásának és szemléletének formálásához. Alakulása óta tagja a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságnak. Részt vesz az egyes gyógyszerészi gondozási irányelvek kidolgozásában. A Kamarát képviseli a NEAK Technológia értékelő bizottságban.  Személye elválaszthatatlan a gyógyszerészi gondozás hazai bevezetésétől és társadalmasításától.

 

PRO PRAXIS PHARMACIAE

A díj a pályakezdő gyógyszerészek hivatás iránti elkötelezettségének, szakmai fejlődésének és eredményes gyakorlati tevékenységének elismerésére adományozható.

Dr. Csontos Júlia Diána, a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Intézeti és Borostyán Gyógyszertár főgyógyszerész-helyettese.

Dr. Csontos Júlia Diána 2013-ban végzett a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Végzés után a Bajcsy kórház intézeti gyógyszertárában helyezkedett el és szinte azonnal bekapcsolódott a Citosztatikus keverékinfúzió készítő laboratórium működésébe is. Mindezeket a tevékenységeket segítik szakvizsgái is: 2016-ban Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet, 2019-ben Onkológiai gyógyszerészet szakvizsgát tett.

A kórházi gyógyszerészek szakmai munkáját MGYT KGYSZ titkárként segíti, az utóbbi időszakban már három KGYSZ Online Fórum szervezésében vett részt és mindhárom fórum levezető elnöke volt. A kórházba bevitt gyógyszerek felhasználási gyakorlatának hazai áttekintését és az alkalmazás kapcsán jelentkező attitűdök vizsgálatát választotta témájául a 2014. évi XLIX. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen, ahol pályamunkájával megosztott második helyezést ért el. A betegek által behozott gyógyszerek kérdésével a verseny után továbbra is foglalkozik, a „Módszertan a beteg által behozott gyógyszerek kezelésére vonatkozóan „munkacsoport tagjaként (Betegbiztonsági alprojekt ÁEEK munkacsoport).

Szorgalmával, szakmai igényességével példát mutat mindnyájunk számára.

 

PRO HOMINE NOBILE PHARMACIAE

A magyar gyógyszerészetért kifejtett kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenység elismerésére adományozható.

DR. BODÓ GABRIELLA

2007 decemberétől lát el főgyógyszerészi feladatokat. Tíz évig a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főgyógyszerésze, 2017-től a SZTE ÁOK Központi Gyógyszertárát irányítja. Gyógyszerhatástan és klinikai szakgyógyszerész képesítéssel rendelkezik. Tagja a MGYT-KGYSZ-nek az MMTT-nek és vezetője az MGYT-KGYSZ Parenterális Munkacsoportjának.

Munkája során mind Miskolcon, mind Szegeden bevezette a betegre lebontott gyógyszerelést automatával megtámogatva, a klinikai gyógyszerészet terén sok lelkes és felkészült fiatal gyógyszerészt "nevelt ki".

A Parenterális munkacsoport vezetőjeként szakmai irányelvet dolgozott ki kollégáival együtt a parenterális infúzió és parenterális táplálás terén. Munkája és szakmaisága példa értékű, melyet a fiatal gyógyszerészeknek is átad.

DR. ZÁK FERENC

Dr. Zák Ferenc 1955-ben született, idén töltötte be 65. életévét. 1980. február 15-én szerezte meg gyógyszerész diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Pályáját 1980-ban a gyógyszeriparban, a CHINOIN-ban kezdte az Orvostudományi Főosztályon, a nagyon szeretett gyógyszerismertetés mellett a klinikai gyógyszerfejlesztés minden fázisát sikerült megismernie, széleskörű tapasztalatokat gyűjteni. Dr. Zák Ferenc farmakológus szakgyógyszerész.

Fél évtizeden át vezette a GYÓGYÉRT, később a Hungaropharma Import Osztályát, több mint 1700 gyógyszerkészítmény magyarországi bevezetésében működött közre. Ebben az időszakban szerezte felsőfokú külkereskedelmi-áruforgalmi, később nemzetközi pharma-manager szakképesítéseit és óraadóként részt vehetett a HIETE szakmai tanszékének gyógyszerész továbbképzéseiben.

Ezt követően a Ludwig Merckle Ges.m.b.H. Wien magyarországi marketing managereként, majd irodavezetőjeként dolgozott a cég teljes átszervezéséig, majd az alakuló magyarországi Phoenix Pharmánál a projektfejlesztés időszakában, az import beszerzési területet vezette. Ezután párhuzamosan dolgozott közforgalmú gyógyszertárban és tudományos főmunkatársként a Pharma Crossnál és iskolarendszeren kívüli képzés keretében a hagyományos kínai orvoslás (HKO) tanulmányozását tűzte ki célként. A hatályos magyar rendelkezéseknek megfelelően megszerezte a HKO-hoz kapcsolódó természetgyógyászati és gyógy-masszőri szakképesítéseket, és ma már nyugdíjasként a saját rendelőjében dolgozik.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara egyik alapító tagja, részt vett már a kamarát életre hívó gyógyszerészi csoportnak a munkájában is.

Kamarai tevékenysége elkötelezetten Pest megyéhez köti. Két ciklusban is lehetősége volt a megyei etikai bizottság munkáját irányítani elnökként, az etikai szakmai kollégium munkájában közreműködni, megyei és országos küldöttként a gyógyszerészkollégák érdekeit dinamikusan képviselni. A további munkában is igyekszik a kollégák, a kamara érdekeit szolgálni.

 

TANTUS AMOR OPERIS PHARMACIAE

Az elismerés a gyógyszerészi pálya szeretetéért, kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként, példamutató életműért adományozható. Évente öt fő nyerheti el, nyugállományba vonuláskor, 60. születésnapon és/vagy az azt követő 5 évenkénti születésnapok alkalmából.

LAKNÉ DR. KRISTON KATALIN

Lakné dr. Kriston Katalin 1950-ben született Budapesten, idén tölti be 70. életévét. Édesapja Kriston László az EGYT (Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár) osztályvezetőjeként, édesanyja Erdődy Ilona az EGYT adminisztrátoraként dolgozott.

Tanulmányit 1957-ben Budapesten kezdte a Keresztury Dezső Általános Iskolában, majd a Szent László Gimnázium biológia szakán folytatta, amit 1969-ben végzett el. 1970-ben édesapja biztatására jelentkezett a Szegedi Orvostudományi Egytetem Gyógyszertudományi karára, ahol tovább folytatta tanulmányit és ahol 1975-ben gyógyszerészként le is diplomázott.

Az egyetem után a Pest Megyei központ Aszódi Gyógyszertárában kezdett el dolgozni, ebben az évben kötött házasságot, majd az ezt követő évben megszületett Viktória, majd 1980-ban Mariann lányuk. 1981-től a Human Oltóanyagtermelő vállalat Biológiai Ellenőrző Osztályát vezette. 1986-ban szakgyógyszerészeti vizsgát tett, majd a sikeresen ledoktorált. Jelenleg a Gödöllői Ezüstkehely gyógyszertár vezetője, ahol vele együtt dolgozik Viktória lánya, aki szakasszisztens, a szadai fiók gyógyszertárban pedig Mariann lánya, aki szintén gyógyszerész lett. Boldog nagymama, két unokája születtet Réka, aki 16 és Kincső, aki 14 éves.

Lakné Dr. Kriston Katalin 4. generációs gyógyszerész. Családjában 17-en végeztek gyógyszerészként és van közülük, aki még a mai napig aktívan dolgozik.

1990-től 1999-ig a MOSZ Pest megyei referense, majd a Pest Megyei Gyógyszerészi Kamara Országos és megyei küldötte mind a mai napig. Több éven keresztül az MGYK Pest Megyei Szervezete Választási Bizottságának tagjaként segítette a tisztújítással kapcsolatos feladatok szakszerű lebonyolítását.

LŐRIKNÉ DR. NEMES MÁRIA

 A diploma megszerzése óta közforgalmú gyógyszertárban dolgozik. Először Tatán, majd 1980 óta Bábolnán. 1980 óta a mai napig vezeti a privatizáció óta Mária gyógyszertár nevű patikát.

Az MGYK-nak alapítás óta tagja. 2014-ben sikeres megyei patikanap megnyitót szervezett gyógyszerész fiaival (Lőrik Lambert és Marcell) együtt. 2012 és 2019 között a megyei etikai bizottság elnöke volt. Két gyógyszerész fiának nem csak a szakma szeretetét adta át, hanem példával járt előttük a közért végzett munkában való részvétellel. Mindkét fia aktív tagja a kamarának - megyei elnökségi, felügyelő bizottsági tagként.

 DR. VÁCZI JÓZSEF

1963-ban szerzett gyógyszerészi diplomát. Beosztott gyógyszerészként és gyógyszertárvezetőként dolgozott 1963-1980 között Kapuváron, Mosonmagyaróváron és Győrött. A Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógyszertári Központban szakfelügyelő volt 1980 és 1991 között. 1992 és 1997 között Győr-Moson-Sopron Megye főgyógyszerészeként folytatta szakmai munkáját. 1998-tól 2010-ig vezette a Szentlélek Gyógyszertárat Győrött.

A gyógyszertári munkája mellett tudományos munkát is végzett a mikrokrisztalloszkópia területén, így szerzett doktori fokozatot a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 1975-ben.

A közéleti tevékenysége során a Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet alelnöke 2002 és 2004 között, elnöke 2004-től 2006-ig. A megyei Etikai Bizottságot vezette 2011-től 2015-ig, majd a munkát tagként folytatta 2015-2019 között.

Ezzel a kamarai elismeréssel a márciusban betöltött 80. születésnapja előtt tisztelgünk és köszöntjük sok szeretettel.

ZEMPLÉNYI ERNŐNÉ DR.

Zemplényi Ernőné dr. 1920-ban született, idén tölti be 100. évét.

1942. júniusban Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen vette át gyógyszerész diplomáját. A vezetői jogosultságot biztosító vizsgát a háború és három gyermeke születése miatt csak 1952-ben tette le az egyetemen. 1950-ben a váci Szent Antal gyógyszertár vezetőjének betegsége miatt helyettesítő gyógyszerészként dolgozott. Ekkor történt az államosítás, a gyógyszertár Alsóvárosi Gyógyszertár néven működött tovább a Mártírok útja 16. szám alatt. Új vezető érkezett az államosítás után, mellette beosztottként dolgozott a vezető gyógyszerész haláláig, ezután vette át a vezetői beosztást. melyet nyugdíjazásáig lelkiismeretes végzett. A város déli részén épült új lakótelepre, a Zöldfa utcába költözött át a gyógyszertár, Magdolna innen ment nyugdíjba 1979-ben, de nyugdíjasként még évekig dolgozott ugyanitt.

Zemplényi Ernőné pályafutása alatt oktató gyógyszerészként több mint 10 gyógyszerészhallgatót készített fel az államvizsgára és megszámlálhatatlan gyógyszertári asszisztensnek segített a szakma elsajátításában.

Hivatását nagyon szerette, munkáját szívvel-lélekkel végezte. Akkor még nagyon sok magisztrális készítményt kellett készíteni. A Pest Megyei Gyógyszertári Központ vezetősége mindig nagyra értékelte szakmai munkáját. Több vállalati kitüntetést is kapott.

A kezdetek óta a mai napig tagja a Magyar Gyógyszerészi Kamarának.

 

KIVÁLÓ GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁSI DÍJ

 A díjat a Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi gondozás területén végzett kiemelkedő munkájáért adományozza.

I. helyezett

DR. DÉR PÉTER a mogyoródi Kígyó Gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze.

II. helyezett

DR. KÓMÁR MÁRIA MAGDOLNA gyógyszerésznő a makói Kígyó Gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze.

III. helyezett

DR. VIDA RÓBERT GYÖRGY, a PTE Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár szakgyógyszerésze.

 

KIVÁLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI DÍJ

A díjat a Magyar Gyógyszerészi Kamara a szakma iránti elhivatottságáért és empatikus magatartásáért adományozza.

Bódiné Szabó Katalin – a budapesti Szabina Gyógyszertár szakasszisztense,

Kocsis Mihályné – a nagyiváni Fehér Hattyú Betánia Fiókgyógyszertár szakasszisztense,

Kovács Aranka – a kalocsai Főnix Gyógyszertár szakasszisztense,

Somogyi Éva – a kunágotai Ametiszt Gyógyszertár szakasszisztense,

Szilva Sándorné – az erdőtelki Borostyán Gyógyszertár asszisztense,

Váriné Tóth Ildikó – a szigetszentmiklósi Melissa Gyógyszertár szakasszisztense.

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél