Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. április 2.
Korrekciókra váró stabilizált rendszer – sajtóbeszélgetés a Kamarában

A lakossági gyógyszerellátást működtető gazdasági társaságok helyzetének elemzésével kapcsolatban sajtóbeszélgetésre került sor 2019. április 2-án az MGYK hivatalában.

A lakossági gyógyszerellátást működtető gazdasági társaságok helyzete elemzésének eredményeit dr. Hankó Zoltán kamarai elnök és dr. Sohajda Attila alelnök sajtóbeszélgetés keretében ismertette a meghívott újságíróknak.

Korrekciókra váró stabilizált rendszer – sajtóbeszélgetés a KamarábanDr. Hankó Zoltán bevezetőjében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években a Kamara szakmapolitikai célja a liberalizmus okozta válság kezelésében először a veszteséges gyógyszertárak számának csökkentése volt, ezt követte a nagykereskedőkkel szembeni eladósodottság megszüntetése. A továbbiakban a vállalkozások feltőkésítése került a figyelem középpontjába, majd pedig a gyógyszertárak készletgazdálkodásának elősegítése. A kamarai törekvések ez után fordultak a személyi javadalmazás javítása felé, mert csak egy stabilizált rendszer stabil gazdálkodásai képesek megfelelő foglalkoztatási feltételeket teremteni.

Ezt követően dr. Sohajda Attila vette át a szót, aki „A lakossági gyógyszerellátás gazdasági paraméterei” címmel mutatta be a dr. Sohajda Attila, dr. Nagy Vilmos és dr. Hankó Zoltán által elvégzett elemzésük eredményeit. Mint elmondta, a Magyar Gyógyszerészi Kamara az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan újólag elvégezte a lakossági gyógyszerellátást működtető gazdasági társaságok helyzetének elemzését. Az elemzésben – ahogy eddig – úgy most is a vállalkozások KSH-nál nyilvántartott pénzügyi és mérlegbeszámolóinak feldolgozását végezték el, azonban lehetőségük nyílt arra, hogy már ne a TEÁOR osztályozás szerinti, gyógyszer-kiskereskedelem főtevékenységet bejelentő vállalkozások adatait dolgozzák fel, hanem csak a közforgalmú gyógyszertárat ténylegesen működtető vállalkozások adataival számolhassanak. Ez az eddigieknél is pontosabb elemzés lehetőségét teremtette meg.

Ezt követően részletesen ismertette az adatokat. A 2017-es évben a gyógyszertárak nettó árbevétele összesen 620 milliárd Ft volt, az ágazat össze adózott eredménye 25,6 Mrd Ft. A veszteséges vállalkozások száma 130 (7,9%), veszteségük együttes értéke kb. félmilliárd Ft.

Korrekciókra váró stabilizált rendszer – sajtóbeszélgetés a KamarábanA gyógyszertári vállalkozások fedezeti összbevétele 125 Mrd Ft, melyből a közfinanszírozott gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó árrésbevétel 48,9 Mrd Ft. A gyógyszertárak generikus ösztönzőben (2017-ben 3,6 Mrd Ft) és szolgáltatási díjban (4,5 Mrd Ft) is részesültek. Így a közfinanszírozott gyógyszerekhez kapcsolódó és állami forrásból kiegészített árrésjellegű bevételek összesített értéke (a működési célú támogatással együttesen) 57,7 Mrd Ft, ami 46%-os fedezeti bevételi hányadot jelent. Mindeközben az összes gyógyszerforgalom kb. 64%-át a támogatott gyógyszerek teszik ki.

A gyógyszertárakat működtető vállalkozásokban 2017-ben kb. 12.300 főt foglalkoztattak. A személyi jellegű ráfordítások összesített értéke 48,8 Mrd Ft, az egy dolgozóra jutó átlagbér 252 ezer Ft/hó. Ez az érték nemcsak a nemzetgazdasági átlag alatt van, hanem a gyógyszertárak a minimálbér és garantált bérminimum emeléssel kapcsolatos elvárásokkal és az egészségügyi bérrendezéssel sem tudnak lépést tartani.

Összefoglalásként elmondta, hogy kialakult a gyógyszertári vállalkozások fordulónapi készletértéke és a beszállítói számlák egyensúlya, a saját tőke elmúlt évekbeli növekedése jelentős. A személyi javadalmazás ágazati lemaradásának kiegyenlítésére – főként a kis- és közepes forgalmú gyógyszertári vállalkozásoknál – újabb források bevonása szükséges. Tovább csökkent a veszteséges vállalkozások száma és a veszteség mértéke. Jövedelmezőség tekintetében pedig a forgalmi sávok alapján erős differenciáltság tapasztalható, ami a kis- és közepes forgalmú gyógyszertárak helyzetének javítását igényli.

Az újságírók által feltett kérdésekre adott válaszok alapján kimondható: ahhoz, hogy a gyógyszerellátó rendszer teljesíteni tudja a vele szemben támasztott lakossági és egészségpolitikai elvárásokat, olyan korrekciókra van szükség, amelyek támogatják a nagyon olcsó és nagyon drága gyógyszerek forgalmazását, biztosítják a kisforgalmú gyógyszertárak működtetési feltételeit, továbbá hozzásegítik a gyógyszertári vállalkozásokat a jogos bérelvárások kielégítéséhez és mindezt úgy, hogy az ágazatra utóbbi években jellemző jövedelmezőség ne sérüljön.

mgyk.gyh 

 

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA