Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. március 23.
Közös gondok, hasonló megoldások – a Vándorgyűlés péntek délelőtti programjáról

A Vándorgyűlés pénteki programjában, március 22-én délelőtt az MGYK hazánk négy észak-keleti – Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Nógrád megyei – területi szervezete mutatkozott be.

 

A lillafüredi Hunguest Hotel Palota szálló gyönyörű konferenciaterme méltó környezetet biztosított az ország észak-keleti régiójában található négy megyei szervezet bemutatásához. A dr. Váczi Donát moderálásával tartott összejövetelen a megyei elnökök őszintén beszéltek gondjaikról, ugyanakkor számos pozitív példákról is hallhattak az érdeklődők. A többször személyes hangvételű előadások nagy sikert arattak, hiszen mint kiderült, közösek a gondok, amelyek hasonló megoldásra várnak.

Közös gondok, hasonló megoldások – a Vándorgyűlés péntek délelőtti programjárólElsőként dr. Nyíri László, az MGYK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnöke ismertette a vendéglátó megye gyógyszerellátásának rendszerét. Három téma köré csoportosította mondandóját. Elsőként a B.-A.-Z. megye egészségüggyel kapcsolatos adatait, a helyi specialitásokat osztotta meg a hallgatósággal. Mint mondta, a megyét nagy távolságok és szétszórt települések jellemzik. A demográfiai helyzet nem túl fényes, nagy a népességfogyás, a települések 78%-a hátrányos helyzetű. A megye 358 településéből 204 nem rendelkezik gyógyszertárral. Kitért a gyógyszertári ügyeletre is, ami átalakulóban van, és egyre inkább a készenlét felé tolódik. A megyei kamarának 401 tagjuk van.

A második témakör a szervezeti munka volt. Próbálnak egyre több fiatalt bevonni a kamarai munkába, négy új fiatal jelentkezett közösségi feladatvégzésre. Az államvizsgás hallgatóknak fórumot szerveztek. Kitért a kamara kapcsolatára a helyi politikai, egészségpolitikai és hatósági vezetőkkel, amelyeket megfelelőnek ítélt, ahogy a társkamarákkal és a helyi sajtóval való kapcsolatot is. Ezt követően az egyes társadalmi programokról képeket mutatott be, így a részvevők betekintést nyerhettek az egyes összejövetelekbe, például a regionális gyógyszerészbálba vagy a nyugdíjas találkozóba. Testvérmegyei kapcsolatot is kialakítottak Kovászna megyével.

Harmadikként a gazdálkodás témakörét említette, amit stabilnak mondott. „Lehetne persze több is, de ki tudunk a jönni a visszaosztott pénzből” – hangzott el.

Közös gondok, hasonló megoldások – a Vándorgyűlés péntek délelőtti programjárólDr. Tari János,az MGYK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete elnöke volt a következő előadó. A megye a harmadik legnépesebb az országban. Nyíregyházán jelenleg 38 gyógyszertár működik, a liberalizáció végén viszont 46 volt – hívta fel ezzel is liberalizáció hatásaira a figyelmet. Mint megtudtuk, 80 település gyógyszerellátása nem megoldott, ami 47 ezer lakost jelent. A megyében a különféle hálózatok is jelen vannak, „de szerencsére nem nagy számban”. Kitért a gyógyszer-nagykereskedőkre, különös tekintettel a régiós Viridis Kft.-re. A beszerzési társulással folytatta, a „Pharma Mater egyre nagyobb szerephez jut”. A továbbiakban a személyi jogos gyógyszerészek korfáját mutatta be, 23 százalékuk nyugdíjas. „Kétséges, hogy ők meddig fognak dolgozni és lesz-e, aki a helyükbe lép” – hívta fel a figyelmet a kérdés fontosságára.

Ezt követően áttért a megyei kamarára. Sajnálattal állapította meg, hogy a kamarai tagok aktivitása csökkent. Beszámolt szakmai rendezvényeikről is, rendszeresek a tájékoztatók, például a tiszti gyógyszerészekkel vagy a NEAK-kal. Megyei patikanapi megnyitókat is szerveznek, és testvérmegyei kapcsolatot alakítottak ki Maros megyével. Jó kapcsolatot alakítottak ki az OGYÉI-vel, a MOK-kal, az MGYT-vel és a sajtó képviselőivel is. Részvettek a Gyógyítók bálján, és annak a reményének adott hangot, hogy legközelebb több kolléga képviseli majd a gyógyszerészeket. Szólt a megye két MGYK Aranyérme kitüntetettjéről, ahogy a társas programok, borvacsora is szóba került. Kitért az etikai ügyekre, amikből egyre többel találkozni, 4 patikabezárás is történt a megyében. Végezetül a nehézségeikről számolt be, elsősorban a tagok aktivitásának a hiányát emelte ki.

Közös gondok, hasonló megoldások – a Vándorgyűlés péntek délelőtti programjárólHarmadikként a Heves megyei szervezet mutatkozott be. Dr. Sass Pál elnök Heves megye címerének bemutatásával kezdte beszámolóját: a természeti viszonyokat is mutatja, a gyógyító vizeket… és a kiváló gyógyszerészeket – tette hozzá. Mottóul arra emlékeztetett, hogy a gyógyszertár egészségügyi intézmény, a gyógyszerészek pedig egészségügyi szakemberek. Heves megyével kapcsolatban elmondta, hogy az ország népességének 3%-a él a megyében. Jelentős a turizmus, sok a nagyvállalat, valamint munkaerőhiánnyal kell számolniuk.

A lakosság egészségi helyzete az országos átlagnak megfelelő, az átlagéletkor nő. A háziorvosi szolgálat szempontjából a megye több mint 10%-a ellátatlan, a 121 település közül 98-ban van, 23-ban nincs gyógyszertár.

„Az orvosok azt csinálnak, amit akarnak” – idézte egyik kolléganőjének véleményét az EESZT-vel kapcsolatban. Úgy látja, ez az orvoshiányra is visszavezethető. Szólt a NEAK büntetésekről is, ha hibát találnak, az orvosoknál 20%, a gyógyszerészeknél 100% a büntetés, amit igazságtalannak tartott. Kitért a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazásra. Nem jár olyan benzinkutakhoz és üzletekbe, ahol gyógyszerek is kaphatók – ezzel is kifejezve véleményét a kérdésről.

A megyei kamarai munkával kapcsolatban elmondta, 222 taguk van.  Az utóbbi időszakban 30 új tag érkezett, majd örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy elindult a generációváltás. AZ MGYK Aranyérmét ketten is megkapták.

Gazdálkodásuk stabil. Saját FB csoportjuk is van, a MOK-kal közösen tartottak bált. Etikai ügyeik nem nagyon vannak.

A fiatal kollégákkal kapcsolatban megjegyezte, általában az idősebbek vesznek részt az egyes rendezvényeken, a fiatalok kevesebben. „Itt is inkább idősebbeket látni” – emelte ki. „Miért nem tudjuk a fiatalokat bevonni a kamarai életbe? – tette fel a kérdést. Miért nem érdekli őket, hogy mennyi minden köszönhető a kamarának? A választ is próbálta megadni: alkalmazottként kényelmesen lehet élni.

Beszámolójában foglalkozott a gyógyszertári marketinggel, a reklámtevékenységekkel. Ismertette a Kamara ezzel kapcsolatos állásfoglalását. Nemtetszésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a láncoknál eladás-technikai tréningen kell részt venni a gyógyszerészeknek – muszáj eladniuk, ami a gyógyszerfogyasztás fokozásához vezet. Ami persze nem lehet cél, idézte is a gyógyszerészi esküt mindezek alátámasztására. Végezetül arra kérte kollégáit, segítsenek abban, hogy minél több fiatalt lehessen bevonni a kamarai munkába.

Közös gondok, hasonló megoldások – a Vándorgyűlés péntek délelőtti programjárólDr. Bodnár Tamás, az MGYK Nógrád Megyei Szervezete elnöke előadása elején hangsúlyozta, hogy a megyében számos problémával kell szembesülniük, amelyeket nem helyben, hanem regionális, illetve országos szinten kéne megoldani.

Nógrád kis megye, a legkisebb lélekszámú az országban, 192 ezer fő lakja, de erősen fogy a népesség. Sok az 1000 fő alatti település, ahol nemcsak patika nincs, hanem más intézmények se. Az öregedési index nagyon magas, kedvezőtlen a demográfiai korfa, a halálozási arány pedig magas. Gazdaságilag se jó a helyzet, nincsenek nagy foglalkoztatók, jelentős az elvándorlás. A 134 orvosi körzetből 18 betöltetlen, az orvosok 35%-a nyugdíjas. Mindennek megvannak a következményei: rossz egészségügyi mutatók, rosszabbak az országos átlagnál. Az egészségügyi ellátórendszer hiányosságai egészségügyi problémát okoznak – jegyezte meg.

A megyében 32 közforgalmú gyógyszertár található. A liberalizáció hatására a városban nyíltak gyógyszertárak, amelyek elszívták vidékről a patikusokat. Egy helyi specialitással is találkozhatunk: több a fiókgyógyszertár, mint közforgalmú. A gyógyszertárak 35%-a valamelyik hálózathoz tartozik. „Kívánatos lenne, ha a hatóság szigorúbban ellenőrizné a tulajdonlással és a személyi joggal kapcsolatos valós helyzetet. Ez sokkal nagyobb probléma, minthogy például nincs 10 percig gyógyszerész a patikában” – adott hangot a hálózatokkal kapcsolatos véleményének. Szóba hozta a gyógyszer-házhozszállítás kérdést is, itt is szigorúbb ellenőrzésre lenne szükség.

A megyei kamarai szervezetnek 78 tagja van. „Jönnek ugyan újak, de nem jelennek meg az ellátásban. Hova tűnnek?” – tette fel a kérdést. Sikerült a fiatal kollégákat bevonniuk a kamarai munkába. Szoros a kapcsolatuk a Heves megyei szervezettel, közös rendezvényeket tartanak. Gazdálkodásuk stabil. Rendszeresen tartanak szakmai rendezvényeket, EESZT-fórumot, patikanapi megnyitókat.

Beszámolójában kitért a nehézségeikre is, elsősorban az alacsony létszámot és a humánerőforrás-hiányt említette. Nagy az egyszemélyes gyógyszertárak száma, emiatt is leterheltek a kollégák. Ugyanakkor az alacsony érdeklődést is szóba hozta. Szót ejtett a további feladatokról is: patikanapi megnyitó, továbbképzés, a 2019-es választás lebonyolítása. Végezetül feltette a kérdést: hogyan tovább? Majd újra hangsúlyozta, hogy a gondok jelentős részére országosan kell megoldást találni.

A beszámolók – amelyek hosszantartó tapsot kaptak – után lehetőség nyílt kérdések feltételére, illetve hozzászólásokra is.

mgyk.gyh

Fotó: dr. Nagy Vilmos

Közös gondok, hasonló megoldások – a Vándorgyűlés péntek délelőtti programjáról

Dr. Váczi Donát

Közös gondok, hasonló megoldások – a Vándorgyűlés péntek délelőtti programjáról

Közös gondok, hasonló megoldások – a Vándorgyűlés péntek délelőtti programjáról

Közös gondok, hasonló megoldások – a Vándorgyűlés péntek délelőtti programjáról

Közös gondok, hasonló megoldások – a Vándorgyűlés péntek délelőtti programjáról

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél