Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2024. május 25.
Legfőbb törvény a beteg üdve – etikai miniszimpózium a Kamarában

Etikai miniszimpóziumra került sor a Kamarában 2024. május 23-án. A dr. Hankó Zoltán moderálásával tartott összejövetelen a területi etikai bizottságok és az Etika Kollégium tagjai mellett az országos elnökség, illetve a megyei elnökségek több tagja is részt vett.

 

Dr. Hankó Zoltán köszöntője után négy vitaindító előadás következett, amelyek után, illetve az összejövetel végén is lehetőség volt hozzászólásokra, illetve kérdések feltételére, amellyel éltek is a részvevők.

Legfőbb törvény a beteg üdve – etikai miniszimpózium a KamarábanElsőként dr. Hankó tartotta meg vitaindítóját, amelyben etikai elvekről beszélt. Olyan etikai keretrendszert vázolt fel, amely bármelyik gyógyszerésznek, bármely megközelítésben, bármilyen konfliktusban bármilyen etikai ügy megítélésében irányadó és iránymutató lehet. Előadása elején az egyes etikai alapfogalmakat járta körbe, majd a jog és az erkölcs viszonyával foglalkozott. Kiemelte, a „változékonyfelszín ellenére a gyógyszerészi etika fundamentuma továbbra s stabil: legfőbb törvény a beteg üdve”. A gyógyszerésszel szembeni elvárások is napirendre kerültek, szólt a gyógyszerészi esküről, a személyes elkötelezettségről, ahogy a szakértelem a szolgáltatások és a szolgálat kérdései is szóba kerültek. A gyógyszerészi döntéshozatal etikai vonatkozásai elemzése során sorra vette az egyes döntési pozíciókkal járó etikai kérdéseket, majd elemezte a célracionális és értékracionális döntések etikai vonatkozásait. A különböző etikai modellek bemutatása során rámutatott a gyógyszerészeket elsősorban érintő felelősségetikai kérdésekre. Kitért a gyógyszertári felelős gondolkodás fontosságára is, részletezve, hogy felelősség viszonyrendszerét. Mint mondta, „a gyógyszerész egyszerre értelmiségi, szakember és vállalkozó, ezért felelősséget kell vállalnia”. A felelősséghez azonban a feltételeket biztosítani kell. Végezetül a gyógyszerészet etikai kérdéseit boncolgatta, felhívva a figyelmet arra, hogy felelősség-etikai modellben célszerű gondolkodniuk.

Dr. Csapó Konrád, az MGYK Jogi munkabizottságának a vezetőjekövetkezett ezután, aki az etikai bizottságok és az Etikai Kollégium üléseinek informatikai, technikai feltételeivel, illetve azok szabályozásával foglakozott.Az etikai bizottság online üléseivel kapcsolatban megállapította, hogy azokat az Etikai Kódexben kell szabályozni. Kiemelte, hogy az online üzemmód esetén a vegyes, tehát személyes jelenléttel is járó ülésre nincs lehetőség. Fontos, hogy a tárgyalások nem tarthatók online. Szóba hozta az etikai bizottságok elnökeinek felelősségét is, ahogy az azonosíthatóság, valamint a jegyzőkönyvvezetés kérdéseit is.

Az Etikai Kollégium üléseivel foglalkozva annak összehívásával, a részvétellel és a döntéshozatallal kapcsolatos gondolatait osztotta meg a hallgatósággal.Legfőbb törvény a beteg üdve – etikai miniszimpózium a Kamarában

Végezetül összefoglalta az előttük álló feladatokat. Ki kell dolgozniuk az etikai bizottságok online üléseinek szabályrendszerét, amit előterjesztenek a küldöttközgyűlés számára. Az Etikai Kollégium ügyrendjének létrehozása, illetve az Etikai Kódex esetleges felülvizsgálata is feladataik közé tartozik.

Dr. Ilku Lívia, az Országos Etikai Bizottság elnöke következett ezután, aki előadásában az etikai bizottságok eljárásrendjével foglakozott. Ismertette az etikai határozatok követelményeit, kiemelve az indoklás fontosságát, amit törvény határoz meg. Részletesen bemutatta a vele kapcsolatos tudnivalókat. Felhívta a figyelmet arra, hogy az indoklást lehetőleg gyógyszerész készítse el és ne jogász, mert a mérlegelések során gyógyszerészi etikai szempontokat vesznek figyelembe.  

Dr. Bodor Áron, az Etikai Kollégium elnöke zárta az előadók sorát.Előadása elején az etikai állásfoglalásokról ejtett szót, majd az etika célját elemezve kiemelte annak prevenciós jellegét. Részletezte az állásfoglalások kiadásának menetét. Végezetül olyan témákat vetett fel, amelyeket az Etikai Kollégiumnak belátható időn belül kezelni kell, példaként az EESZT-vel és a homeopátiával kapcsolatos etikai kérdéseket említette.

Dr. Hankó Zoltán zárszavában úgy összegezte az elhangzottakat, hogy a felmerült kérdésekkel továbbra is foglalkozni kell, ez az összejövetel elsősorban az etikai bizottságok és az Etikai Kollégium előtt álló feladatokat jelölte ki.

mgyk.gyh

Legfőbb törvény a beteg üdve – etikai miniszimpózium a Kamarában Legfőbb törvény a beteg üdve – etikai miniszimpózium a Kamarában Legfőbb törvény a beteg üdve – etikai miniszimpózium a Kamarában

Dr. Csapó Konrád                                  Dr. Ilkú Lívia                                            Dr. Bodor Áron

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél