Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
hirlevelek_1-144
Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2011/CXXXIII. szám

Események

Megyei elnökök értekezlete

Bódis Lászlóné, országos tiszti-főgyógyszerész volt a január 25-i a megyei elnöki értekezlet vendége. Horváth Tamás elnök bevezetőjében utalt arra, hogy a főgyógyszerész-asszony látogatása az előző konzultációk folytatása, és a közös gondolkodást, a megoldások keresését szolgálja.

Bódis Lászlóné - az újraszabályozásról szólva – megemlítette, hogy az élet máris produkált néhány olyan jelenséget, amelyek a szabályozás alóli kibújás szándékát példázzák. A résztvevők kérdései éppen ezeket a kérdéseket feszegették: lesz-e a tiszti-főgyógyszerészi szolgálatnak elég hatásköre és ereje a törvény betűjének és szellemének, továbbá az egységes gyakorlat betartatására, a marketing-előírások érvényesítésére stb. A válaszokból kiderült, hogy egyes esetekben hiányos a szabályozás, más esetekben meg nem a szolgálatra, hanem a Fogyasztóvédelemre ill. a GVH-ra tartozik az eljárás.

Horváth Tamás elnök az elhangzottakhoz hozzáfűzte, hogy éppen a szabályozás teljes körűvé tétele érdekében van szükség a kamarai törvény gyors meghozatalára, az etikai szabályozás kialakítására.

Kérdésként merült fel a gyógyszerészi gondozás – mint a gyűjtött pontok ellenértéke – körüli bizonytalanság, a pontértékek meghatározásának hiánya. A bónuszok átválthatóságának korlátozásánál kimaradt a kedvezmény „visszafelé” való beváltásának szabályozása ill. tiltása, vagyis az az eset, amikor egy más helyen szerzett kedvezményt, pontot a patikában akar beváltani valaki – sorolták a „kibújás” lehetőségeit a megyei elnökök.

A mozgóegység fogalma és mibenléte is hosszabb eszmecserét generált. A válaszadók szerint a jogi helyzet rendezett, de be kellene tartani a szabályokat. A mozgóegység fiókgyógyszertár, és így erre is vonatkoznak a gyógyszerészi jelenlétre vonatkozó előírások. Működési engedélyében szerepel az ellátott települések köre. Tisztázatlan azonban a „két lábon járó mozgóegység”, pl. a recepteket összegyűjtő falugondnok szerepe. Ez a gyakorlat akkor jogsértő és szankcionálható, ha a receptek összegyűjtője és a gyógyszertár között szerződés, megállapodás van a háttérben.

A már korábban beadott létesítési kérelmek alapján még meg nem nyitott gyógyszertárak ügyében az országos tiszti-főgyógyszerész elmondta, hogy ilyenek léteznek; ( összesen kb 60 ügy ) az eljárást a KET szerint kell lefolytatni, az pedig megengedi a hiánypótlást és a felfüggesztést is.

Problémaként merült fel, hogy a kamara – ezekben az ügyekben sem – kapja meg az ügyfélstátuszt, az érdekelt gyógyszerészek nem kapnak információt.

Tisztázandó kérdés a személyi jogos személyi közreműködése is – ezeket a részleteket miniszteri- vagy kormányrendelettel lehet szabályozni. Ezzel kapcsolatban merült fel a személyi jogosok „adásvétele” - erre a gyógyszerészi tulajdoni többség eléréséhez van szüksége a cégeknek. Mit jelent a munka végzésére irányuló jogviszony, és vajon hogy felel meg a bejelentés a valóságnak? A gazdasági társaság gyógyszerész tagja tulajdonos, de a törvényben szereplő gyógyszerészi tulajdonrész vonatkozásában akkor vehető figyelembe, ha munkavégzésre irányuló jogviszonya van az adott gyógyszertárban. Kérdés, hogy az „alkalmazott” és a „foglalkoztatott” meghatározások teljes körűen lefedik a munkavégzésre irányuló jogviszonyt? A pontosításokat itt is rendeletekben kell elvégezni – hangzott el.

A fúziókra vonatkozó szabályozás érvényesítéséhez – mint azt Bódis Lászlóné elmondta – először is egy nyilvántartást kell felfektetni a tulajdonosokról; ezt a tiszti főgyógyszerészi szervezet már tervezi. A korlátozás az újonnan létrejövő szervezetekre vonatkozik.

A téma lezárása után elhangzott a javaslat, amely szerint rendszeressé kellene tenni az ilyen találkozókat.

A következő napirend keretében Horváth Tamás a kamarai törvényről beszélt. Elmondta, hogy a szabályozás egységesítése volt az egyik kormányzati szándék; egy ernyő-típusú szabályozás alapjait akarták megvalósítani. Ma még nem látható, hogy a tárgyalási szakaszban milyen érdekek jelennek meg, és ezek hogyan lesznek jelen a törvényjavaslat szövegében, de a mai állapot szerint a hatálybalépés ideje: április 1. Elmondta továbbá, hogy a sok egyéb bizonytalanság mellett a gyógyszertámogatás bejelentett jelentős csökkentése komoly hatással lesz az ágazatra, bár nagyon nem mindegy, hogy a gyógyszerek milyen körét érinti majd. A kamara legfontosabb céljai a mostani helyzetben, sorolta: olyan megoldás keresése, amely biztosítja a rendszer működési forrásait, azárréstömeg megtartása, az új egészségügyi feladatokból származó kötelezettségek meghatározása. A kamara átalakulásával kapcsolatos feladatok tervezése során szükség van egy menetrend megalkotására. Ehhez át kell tekinteni a belső szabályzatokat, gondoskodni kell az új tagok zökkenőmentes beilleszkedéséről, át kell alakítani az alapszabályt, a tagdíj-rendszert és az etikai szabályozást – foglalta össze a teendőket az elnök.

A mai ismeretek alapján az alábbi feltételezett menetrendet ismertette Horváth-Sziklai Attila, országos ügyviteli vezető:

2011. IV. 1.: a törvény hatályba lépésének napja. Ezt követően hatvan nap áll rendelkezésre a belépési nyilatkozatok megtételére. Augusztus1-ig össze kell hívni a megyei küldött/közgyűléseket az országos küldöttek megválasztására, és szeptember 30-ig össze kell hívni a küldött-közgyűlést.

A tagdíjak megállapítására a tagdíj-bizottság tesz javaslatot, de a likviditás érdekében az értekezleten felmerült a belépők számára tagdíj-előleg vagy egy regisztrációs díj lehetősége is.

Végül a harkányi Vándorgyűlés előkészítését ismertette az elnök. Most a keretrendszer pontosítása, a végrehajtás ideje jött el –hangsúlyozta  – ezért különös jelentősége van a részvételnek, az álláspontok közös kialakításának. Ezért arra kérte a megyei szervezeteket, hogy a munkaértekezleten megyénként 4-5 fő megjelenését biztosítsák.

Álláspont a marketingről

Dr. Bódis Lászlóné országos tiszti-főgyógyszerész levélben tájékozatta a kamara elnökét a patikai marketinggel kapcsolatos, NEFMI-ben kialakított, közös véleményről.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=allaspont_a_markentingrol

Hírek

Az idei influenzaszezonra való hatékonyabb felkészülés, a betegek eredményesebb kezelése és a kórházak anyagi terheinek a csökkentése érdekében az egészségügyi kormányzat kedvezményesen gyógyszert és eszközöket biztosított a kórházaknak.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=pandemias_keszlet_ot_forintert

Rendezvények

14. Pest Megyei Gyógyszerész Bál, 2011. február 26., Silvanus Hotel Visegrád
http://www.mgyk.hu/index.php?id=14__pest_megyei_gyogyszeresz_bal__2011___februar 26 silvanus hotel visegrad

III. Gyógyszerész-börze, Debrecen, 2011. február 26.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=iii__gyogyszeresz-borze__debrecen__2011__februar_26

Vándorgyűlés Baranyában, 2011. február 18-20. Harkány, Thermál Hotel
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20110110vandorgyules_baranyaban__2011__februar_18-20__harkany__thermal_hotel

Gyógyszerész Bál - 2011.
www.mgyk.hu/index.php?id=20101126gyogyszeresz_bal_-_2010

Sajtószemle

Hét hamis gyógyszereket kínáló webhelyet lepleztek le – HENT
http://www.mgyk.hu/index.php?id=het_hamis_gyogyszereket kinalo webhelyet_lepleztek le - hent

Új alapokra helyezték a lakossági gyógyszerellátás rendszerét – Gyógyszerészet
http://www.mgyk.hu/index.php?id=uj_alapokra_helyeztek a_lakossagi gyogyszerellatas rendszeret -_gyogyszereszet

Gyógyszert kell váltaniuk a magas vérnyomástól szenvedőknek – InfoRádió
http://www.mgyk.hu/index.php?id=gyogyszert_kell_valtaniuk_a_magas_vernyomastol szenvedoknek_-_inforadio

Nincs támogatott vakcina - Magyar Nemzet
http://www.mgyk.hu/index.php?id=nincs_tamogatott_vakcina_-_magyar_nemzet

Nincs kibúvó, minden patika köteles gyógyszert keverni - Békés megyei Hírlap
(Dr. Melczer Mária Ágnes, a Magyar Gyógyszerész Kamara megyei elnöke)

http://www.mgyk.hu/index.php?id=nincs_kibuvo__minden_patika_koteles_gyogyszert_keverni_-_bekes_megyei_hirlap

Kiskapukat keresnek a patikák - Békés megyei Hírlap
(Dr. Melczer Mária Ágnes Békés megyei elnök)

http://www.mgyk.hu/index.php?id=kiskapukat_keresnek_a_patikak_-_bekes_megyei_hirlap

Megszűntek a patikai akciók - Szabad Föld
http://www.mgyk.hu/index.php?id=megszuntek_a_patikai_akciok__-_szabad_fold

Drága mulatság lehet, ha rendszeresen elfelejti beszedni a gyógyszereit – Házipatika
http://www.mgyk.hu/index.php?id=draga_mulatsag_lehet ha rendszeresen elfelejti_beszedni a gyogyszereit -_hazipatika

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél