Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. február 28.
Márciusban újra kezdjük – A vándorgyűlés elé

Dr. Hankó Zoltán a 2019-es lillafüredi vándorgyűlésenAzt szeretném, ha minél több kamarai tag eljönne és részt venne a beszélgetésekben, ugyanis régi tapasztalatom, hogy az érdeklődő emberek elkötelezettekké válhatnak a közös élmények és feladatok révén – vallja dr. Hankó Zoltán, akit a március 23-25-i vándorgyűlés előtt álló feladatokról kérdeztük.

A vándorgyűlések a Kamara hagyományos tavaszi rendezvényei szoktak lenni, az utóbbi három évben azonban a COVID-pandémia miatt erre nem került sor. Talán nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, hogy beszélgetésünk elején a fenti címet ajánlotta ennek az interjúnak. Miért?

– A hazánk 20. századi történelmét megélők, vagy az iránt érdeklődők számára ennek a mondatnak kétségkívül politikai természetű üzenete van, de most elsősorban nem erre gondolok. Az idei vándorgyűlés szempontjából különlegességnek számít, hogy az addig évenkénti programunkat legutoljára 2019-ben Lillafüreden tudtuk megszervezni. Akkor a tisztújításhoz kötődő előkészítő munka volt előtérben, és ebből a szempontból van egyfajta hasonlóság a mostanival kapcsolatban. Másfelől pedig éppen túl voltunk az előző kormányzati ciklusokban már meglévő stratégiai megállapodás megújításán a kormánnyal, és az ehhez kapcsolódó feladatokat próbáltuk összegezni. A 2020-as vándorgyűlést is meghirdettük, a programját is összeállítottuk. Akkor a kamarai választás után voltunk, így központi szerepet szántunk a különböző bizottságok feladatainak a meghatározására és a szakmai rendszerváltás programjának a részletes kidolgozására. De a COVID miatt a rendezvényt két héttel korábban le kellett fújnunk és az építkezést is el kellett felejtenünk, mert a túlélésre kellett koncentrálni a patikákban, a Kamarában és a magánéletünkben is.

Amikor elkezdtem készülni az idei vándorgyűlésre, elővettem a 2018-as tatai összejövetel dokumentumait is, ahol a gyógyszerészet jövőképét és a Kamara cselekvési programját véglegesítettük. Azt kell mondanom, hogy szinte minden egyes szava ma is aktuális és a feladataink közé tartozik. Ez persze egyfelől az elmúlt néhány év szerény eredményeire mutat vissza, másfelől pedig az elkövetkező időszak feladatait is viszonylag jól körül határolja. A körülmények azonban ma már mások.

A vándorgyűlések mindig a kamarai műhelymunkának kínáltak terepet, ahol általában azokat a folyamatokat elemeztük, amelyekben éppen benne voltunk, legyenek azok akár az államigazgatással, a gyógyszerpiac többi szereplőjével, vagy a saját önkormányzatiságunkkal kapcsolatosak. Ez most is a rendezvény egyik fő küldetése.

– A tavaly áprilisi parlamenti választást követően új összetételű kormány alakult, az újrakezdés az új egészségügyi kormányzattal való kapcsolatra, munkára is kiterjed?

– Az idei rendezvényt két szempontból érzem különösen fontosnak, és erre utal a mottóként ajánlott mondat. Egyrészt, hosszú idő óta most tudunk újra először összejönni, másrészt az új egészségpolitikai vezetéssel nagyon sok területen kezdődött el az egyeztetés.

Dr. Pintér Sándor miniszter úr már tavaly nyáron egyértelműen jelezte, hogy a gyógyszerészettel és a gyógyszerellátással foglalkozni akar és vannak tervei. De azt is tudomásul kellett venni, hogy a kormány az egészségügyön belül a megalakulást követően elsősorban az egészségügyi ellátórendszer átszervezéséhez kapcsolódó feladatokat tekintette prioritásnak. Gondolok itt az alapellátás, a szakellátás és a fekvőbeteg-ellátás átszervezésére. Ahogy látom, ezek legalább olyan súlyú feladatok, mint amelyhez 2010-ben az akkori politikai vezetés hozzáállt a gyógyszerellátás átszervezésével. Ennek ellenére erősen remélem, hogy az elmúlt években elmaradt és függőben lévő feladatok feldolgozása idén tavasszal végre érdemben elkezdődik. Ennek előmozdítására tavaly ősszel, decemberben és idén januárban is volt több egyeztetés a minisztériumi és az államtitkársági felsővezetéssel, a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőivel és a hatósággal, ahol kijelölésre kerültek azok a témák, amelyekben gyors intézkedésekre van szükség.

– Milyen aktuális témákban folynak megbeszélések, amelyek a gyógyszerészek mindennapjait érintik?

Csak néhány példát hadd mondjak. A gyógyászati segédeszközök árazásával, illetve magával a gyógyászati segédeszköz forgalmazás struktúrájával kapcsolatban elindultak az egyeztetések. Nagyon konkrét ígéretem van arra, hogy amilyen gyorsan a negatív árrésnek a problémáját rendezni lehet, ezt meg fogják oldani. A gyógyszergyártók extraprofit adója – a jelenleg hatályos rendelet szerint – elvileg érintheti azokat a gyógyszertári vállalkozásokat, amelyek a tevékenységi körükbe a gyógyszergyártás TEÁOR számát is szerepeltetik. Megállapodás van a megfelelő korrekcióról és várom a rendelet megjelenését.

Elkezdődött a tárgyalás az online gyógyszerforgalmazás szabályozásának a megújításáról. Ez a csomagküldés megtiltását követően sürgető feladat. A korábbi egyeztetések után az OGYÉI-vel közös beadványt készítettünk a mielőbbi szabályozás érdekében. Jelenleg olyan stádiumban vagyunk, hogy az államtitkárság az OGYÉI-től és a Kamarától egy közös anyagot kért, melyben részletkérdések tisztázását várja. Ennek az elkészítése az OGYÉI főigazgatójával és főigazgató-helyettesével folytatott munka keretei között már elindult. A rezsikompenzáció ügyében az igény jogosságára vonatkozó visszaigazolás megtörtént, de hogy milyen mértékben és mikorra születik meg a döntés, azt nem tudom. Jó lenne, ha most már az egészségügy is sorra kerülne. Úgy tudom, hogy a magisztrális díjak rendezésével kapcsolatos jogalkotó munka is valahol a végső stádiumban lehet.

A vis maior helyzetek kezelésével kapcsolatos kezdeményezésünket a minisztérium befogadta, kiszignálta egy háttérintézménynek, ahonnan várják a visszajelzést. Pintér Sándor miniszter úr és a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára jelezte, hogy érdekli őket a magyar gyógyszerek forgalmazásával kapcsolatos álláspontom, és jelezték, hogy az ágazati informatikai fejlesztésekről is belátható időn belül egyeztetésekre kerülhet sor.

És hát vannak ugye az örök témáink, amelyek a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális függetlenségéhez, a gyógyszertári struktúra védelméhez és gazdasági működőképességéhez kapcsolódnak. Ezekről is volt már egyeztetés. Itt jeleztem, hogy felgyorsult a gyógyszertárak láncosodása és nyílik az olló a jogszabályi előírások szellemiségét betartó és a hálózatban működő, döntően nagykereskedői érdekkörbe beszippantott gyógyszertárak lehetőségei és gazdálkodási körülményei között. A gyógyszerhiányok nagykereskedői kezelése ezt a folyamatot tovább gyorsítja. Még folyik a stratégiai együttműködési megállapodás véglegesítése és szó van arról, hogy kaphatunk egy állandó kapcsolattartót, akivel a mindennapi munkában való hatékony és operatív részvétel javulni fog.

Az elmúlt négy év nagy vákuumát követően a rendezés már elindult, ha nem is olyan gyorsan és olyan ütemben, ahogy azt szeretném. Miniszter úr gondolkodásmódjára az igen-nem és a szabályok következetes betartatása jellemző. Őszintén mondom: remélem, hogy ez végre a gyógyszerészetben is érvényesülhet. 

– Nem említette a kognitív szolgáltatásokkal kapcsolatos megkezdett munkát, pedig az elnökségi üléseken ez is szóba került.

– Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár, amikor a legelső egyeztetéseink voltak, már jelezte, hogy fontosnak tartja ebben a kormányzati ciklusban a gyógyszerészek, gyógyszertárak adherencia-fejlesztő programjának az újragondolását és menedzselését. Ez számomra pozitív szakpolitikai visszaigazolása a törekvéseinknek. Részben ehhez kapcsolódik, hogy tavaly októberben az adherencia-fejlesztő programban a korábban már velünk együttműködő szervezetekkel ismét fölvettük a kapcsolatot, és elkezdtük újra pozícionálni azokat a témákat, amelyek korábban, tehát már a COVID előtt napirenden voltak.

Ezzel párhuzamosan elkezdődött a gondolkodás a gyógyszerészi gondozási irányelveknek a megújításáról. Ezt megerősítette államtitkár úrnak a szakmai kollégium felé történt néhány héttel ezelőtti megkeresése, amelyben a kollégiumot kérte arra, hogy jelölje meg azokat az irányelveket, amelyek megújításra szorulnak, illetve amelyeket adott esetben újra kell írni. Továbbá nevezzünk meg olyan területeket, amelyek eddig még irányelvvel nem voltak egyértelműsítve, de szükség lenne rájuk. Ennek örülök, mert a kihirdetett irányelveink érvényessége évekkel ezelőtt lejárt, az elkészült, de ki nem hirdetett irányelvekről nem is beszélve. Ennek kapcsán indult el a társszervezetekkel, az OGYÉI-vel és a kollégiummal együtt egy olyan munka, amelyik az irányelvek megújítását célozza. A megújításhoz kapcsolódóan tudjuk például a gyógyszerészek, gyógyszertárak vakcinációban való részvételének a szakmai feltételeit is tisztázni. Ez utóbbiról a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetőivel a kórházi-klinikai szervezet elnökével, dr. Süle Andrással közösen már túljutottunk az első egyeztetésen. Reális várakozásom a pozitív kifejlet.  

– A vándorgyűlések során az ország különböző régióiba látogatnak el. Mi a jelentősége annak, hogy nem Budapesten találkoznak?

– Szakmapolitikai szempontból tartom fontosnak, hogy a vándorgyűlések mindig az ország különböző helyein, régióiban kerüljenek megrendezésre. Ez az ott élő gyógyszerészeknek inspirációt jelenthet, a kamarai vezetőknek pedig tapasztalatot. Ezekre a rendezvényekre értelemszerűen az országból mindenhonnan várjuk a kollégáinkat, de ilyenkor a térség aktuális problémáit is meg lehet beszélni az ottani kamarai és államigazgatási vezetőkkel, valamint a kollégáinkkal.

– Milyen feladatokat fogalmaztak még meg maguknak a rendezvény előtt?

– Az önkormányzatiságnak rengeteg olyan eleme van, ami időről időre áttekintést igényel. A különféle belső szabályzatoknak ki kell állni a gyakorlat próbáját és hozzá kell igazítani a változásokhoz. Át kell néznünk, hogy a Kamara Alapszabályának a napi feladatokkal és a választással kapcsolatos eljárásrendje megfelel-e a mai feltételeknek. Foglalkozni kell az Etikai kódex-szel és az Etikai kollégium feladataival, a területi szervezetekkel való kapcsolattartással, az ifjúsággal való kapcsolatépítéssel, vagy éppen az asszisztensek oktatási és foglalkozási feltételeivel – hogy csak a fontosabbakat említsem. Az elmúlt években sok kérdés került asztalra, amelyeket meg kell válaszolnunk.

– Hogyan alakul a három napos rendezvény programja?

– Március 23-án csütörtökön délután lesz egy kihelyezett elnökségi ülés a területi elnökökkel és a területi szervezetek vezetőivel együtt.

A pénteki nap különleges jelentőségű, mert nekünk adatik meg a lehetőség, hogy a 75 évvel ezelőtt elindult gyógyszertári asszisztens képzésről ünnepi módon megemlékezzünk. Másrészt megpróbáljuk kijelölni azokat a feladatokat, amelyek mindnyájunk számára fontosak. Pénteken kerülnek azok a szakmai önkormányzatisági témák is sorra, amelyek a Kamara belső működését, szabályzatainak az áttekintését érintik, és megpróbáljuk a májusi küldöttközgyűlésre szükséges korrekciókat előkészíteni. Szeretném, hogy a küldöttközgyűlés elé széleskörű egyeztetés után kerüljenek be a javaslatok.

A szombati napon kerülhet sor az államigazgatási és hatósági felsővezetőkkel való találkozásra, majd elsősorban a gyógyszertárak működőképességét és szakmai progressziónkat célzó programoknak az áttekintésére kerül sor. Délután pedig egy kerekasztalbeszélgetést és fórumot tervezünk.

– Kiknek a részvételére számítanak, illetve kiknek ajánlatos elsősorban?

– A Kamara országos vezetésében résztvevő elnökségi tagoknak, bizottsági tagoknak, elnököknek a részvétele elvárt. A területi szervezeteink vezetőinek – úgyszintén ilyen formában, tehát elnök, alelnök, elnökség, bizottságok elnökei – részvétele ugyanígy indokolt, mert hiszen a saját belső ügyeinket is végig kell beszélni. Ezen túl szeretném, ha minél több érdeklődő kamarai tag eljönne közénk és részt venne ezekben a beszélgetésekben. Fontosnak tartom, mert régi tapasztalat, hogy a közös munka és a communió által válnak az érdeklődő emberek elkötelezetté. Az érdeklődők kíváncsiak, de a munkában és a konfliktusok kezelésében azokra a kollégáinkra lehet igazán számítani, akik elkötelezetté váltak. Úgyhogy a négy szűk esztendő után márciusban újra kezdjük.

B. Zs.

A  Programtervezetet itt találja.

Nyitókép: Az MGYK XI. Vándorgyűlése, Lillafüred

(Az interjú 2023. február 22-én készült.)

 
2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél