Szervezeti felépítés


Az országos képviseleti, illet?leg ügyintéz? kamarai szervek vagy azok valamely tisztségvisel?jének kizárólagos hatáskörébe nem tartozó országos kamarai feladatok irányítását, illetve összehangolását az országos ügyviteli szervezet végzi. Valamint biztosítja a az elnökség, az etikai bizottság, a felügyel?bizottság, az etikai kollégium, az alapszabályban meghatározott más állandó bizottságok m?ködését.

Az Országos Hivatalt a hivatalvezet? irányítja.


Dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezet?

Szervezeti felépítés
Dr. Horváth-Sziklai Attila

1999-ben végezett a SOTE Gyógyszerésztudományi Karán.
1999-2000 közforgalmú gyógyszertárban, 2000-2002 intézeti gyógyszertárban,
2002-2004 az ÁNTSZ-nél megyei tiszti gyógyszerészként dolgozott,
2004 óta a Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatalát vezeti.

További végzettségek:
gyógyszerhatástan szakvizsga, gyógyszerész-közgazdász másoddiploma


A hivatal munkatársai

Szervezeti felépítés
Hátso sor: Danik Enik?, dr. Horváth-Sziklai Attila, Pongrácz Gábor, Szabó János
Els? sor: Drábik Patricia, Knotik Ildikó, Kapros Dóra, Farkas Hajnalka

Drábik Patricia, Pulai Andrea titkárságvezet?k: hivatal@mgyk.hu

Kapros Dóra recepció - iktató: kapros.dora@mgyk.hu

Pongrácz Gábor továbbképzési ügyintéz?: pgabor@mgyk.hu

Szabó János informatika, honlap: szjanos@mgyk.hu

Farkas Hajnalka tagdíj ügyintézés: tag@mgyk.hu

 

A hivatal 2011.04.01-t?l érvényes organogramja (pdf): organogram_hivatal_20110401.xls.pdf