Közforgalmú gyógyszertárak internetes felzárkóztatása


I. A támogatás célja:

A pályázat célja a közforgalmú patikák interneten való megjelenésének támogatása. A sikeres pályázó egy online rendelési felülettel (webshop) b?vített weboldal elkészítéséhez kap támogatást. Ez magában foglalja az V. pontban részletezett weboldal csomagot, egy saját domain név regisztrációt, valamint a szükséges web tárhelyet. A weboldalakat egy országos keres?hálózathoz csatoljuk.

II. Pályázatot nyújthatnak be:

Magyarország területén m?köd? közforgalmú patikák és patika láncolatok

III. A pályázaton igényelhet? támogatás formája és összege:

- Professzionális weboldal csomag:

A pályázat összköltsége 555.000Ft + áfa, melyb?l 405.000Ft + áfa vissza nem térítend? támogatást nyújt a Támogató.

IV. A támogatás feltételei:

Magyarország területén, aktívan m?köd? közforgalmú gyógyszertár. A regisztrációs adatlap hiánytalanul kitöltve és elküldve a pályázat kiírójának. A Future Club értékesít?i hálózata által regisztrált pályázatok. A Future Club hálózata által készített professzionális weboldal csomag megrendelése. A weboldal csomaghoz szükséges öner? megléte. A támogató által szabott feltételek elfogadása. A pályázatnak nincs regisztrációs díja. A beérkezett pályázatokat telefonos adategyeztetés után regisztráljuk.

V. Professzionális weboldal tartalma:

Admin felülettel ellátott weboldal Menü és Tartalomszerkeszt? modullal 66.000

Webáruház funkció admin felülettel Egyénileg alakítható és árazható termékkínálat 69.000

Logó terv beépítése Saját logó felrajzolása és beágyazása 10.000

Egyedi megjelenés gyors elkészítése A már meglév? honlap látványterveink közül 27.000

Többnyelv? megjelenés A honlap több nyelven is megtekinthet? 16.000

Többszint? menü Menüpontok-almenük többszint? kialakítása 8.000

Honlapon belüli szabadszavas keres? Tartalmi részben történ? keresésre szolgál 25.000

Képgaléria (albumok lehet?ségével) Több albumba rendezve hozhat létre képgalériát 25.000

Hírlevél küld? rendszer Egyszer?en tud ügyfeleinek HTML levelet küldeni 33.000

Az oldalhoz ill? design a hírleveleknél Elektronikus levélhez kialakított forma, design 10.000

Felhasználók kezelése \ Reg. felület Regisztrált tagok kezelése (automatizált) 20.000

Vendégkönyv A látogatók itt tehetik meg bejegyzésüket 10.000

Bannerkezel? rendszer Kezelhet?k a honlapon futtatott bannerek 37.000

Webáruház egyedi design rendel? felülethez kosárrendszer beépítése 15.000

Bankkártyás fizetési rendszer Lehet?vé tesz online fizetést az oldalon 55.000

RSS támogatás Híreib?l, termékeib?l, árváltozásokból létrehozva 10.000

Nyomtatóbarát verzió Minden oldalról nyomtatóbarát verziót generál 20.000

Teljes termékkínálat feltöltése Beteg tájékoztatóval, képpel, adatokkal, mintegy 5000 tétel 99.000

VI. A Professzionális weboldal csomag összértéke: 555.000 Ft+áfa

Pályázat önereje: 150.000 Ft + áfa

Az öner?n kívül a támogatás id?szakára semmilyen más költségtérítéssel nem tartozik.

A pályázatnak nincs regisztrációs díja, sem egy egyéb járulékos költsége. A pályázat önerejét az elbírálást és jóváhagyást követ?en, a szerz?dés aláírásakor egy összegben kell teljesíteni.

VII. Beadási határid?:

2010 JANUÁR 25-t?l - 2010 JÚNIUS 25.-ig folyamatosan.

VIII. A teljes pályázatnak tartalmaznia kell:

Jelentkezési vagy regisztrációs lap hiánytalanul kitöltve és aláírva.

Támogatási szerz?dés aláírva, lebélyegezve.

Megrendel?lap kitöltve, aláírva és lebélyegezve.

A domain regisztrációs okmány meghatalmazással együtt kitöltve, aláírva, lebélyegezve.

Tárhely fenntartási megállapodás aláírva, lebélyegezve.

A szükséges dokumentumokat a futureclub.bp@gmail.com címen igényelheti. Kérjük, adjon meg telefonszámot is, mert a dokumentumokat csak, telefonos egyeztetés után küldjük ki válasz e-mail formájában.

IX. A pályázatok kiválasztás

A pályázatok feldolgozása, az arculatok és weboldalak elkészítése a beérkezés sorrendjében történik. A pályázat beérkezésér?l minden esetben visszaigazolást küldünk. Az elbírálást követ?en a sikeres, vagy sikertelen pályázatokról telefonon értesítjük a pályázót. Csak olyan pályázatokat tudunk elfogadni, melyek maradéktalanul megfelelnek a kiírtaknak mind formailag, mind tartalmukban. A hiányosan beérkezett pályázatokról figyelmeztet? levelet küldünk, vagy telefonon egyeztetjük a hiányosságok megfelel? pótlását, egy el?re meghatározott id?pontig. A Támogató egyedi elbírálás alá vonhatja a beérkezett pályázatot.

Figyelem! Minden szabályosan beérkez? pályázatot támogatunk (A Támogató saját keretein és kapacitásán belül, szabadon dönthet a pályázat elfogadásáról és annak támogatásáról.)!

A nyertes pályázót a döntést követ? 5 munkanapon belül értesítjük.

Amennyiben beküldött pályázatával kapcsolatosan a beküldést?l számított 10 munkanapon belül nem kap megkeresést, kérjük, jelezze, mert lehet, hogy pályázata nem érkezett meg hozzánk és nem tudjuk feldolgozni.

A támogatási id? a weblap üzembe helyezését?l (tehát nem a pályázati döntést?l) értend?.

A Támogatottnak lehet?sége van kés?bb a weboldal módosítására adatváltozás esetén, illetve az üzemeltetési id? meghosszabbítására, az elkészítési id?szak alatt.

Beküldési határid?: 2010, június 25.

Kiíró: Future Club Budapest

Cím: 1085 Budapest VIII. József krt. 45.

Támogató: New Wave Media

Pályázhat: Minden magyarországi közforgalmú gyógyszertár.

A pályázati felhívással kapcsolatban felvilágosítás kérhet? munkanapokon 08.00-19.00 óráig

Név: Future Club

Tel:06-20-587-0441

Tel:06-70-418-3583