Tájékoztatás a gyakorlati igazolásról


A továbbképzésre kötelezett gyógyszerészek részére a gyakorlati igazolását a munkáltatónak kell kiállítani, a személyi jogos gyógyszerészek részére pedig a m?ködési engedély kiállítója (ÁNTSZ) készíti el kérelemre.

A gyakorlati pontokról szóló igazolásokat az el?z? ciklus gyakorlatától eltér?en nem az MGYK-nak, hanem a továbbképzési Indexet vezet? egyetemnek kell megküldeni. Az esetelegesen az MGYK Hivatalának küldött igazolásokat nem küldjük vissza, hanem az illetékes egyetem felé továbbítjuk.

Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala