Köszönt?


Köszönt?Kedves Látogatónk!

Habent sua fata libelli. Terentius óta tudjuk, hogy a könyveknek megvan a maguk sorsa, ami sokszor ugyanolyan izgalmas, kalandos, mint az emberiségé. Az információs technológián alapuló kommunikáció korában a tájékozódás lehet?ségei messze túlhaladták a nyomtatáson alapuló kultúra határait, és soha nem látott módon változtak meg, b?vültek ki.

Olyannyira, hogy ma már a honlapoknak is megvan a maguk sorsa: a miénk most esett át egy jelent?s átalakításon.

A honlap fejlesztésével kett?s célunk volt. Az egyik az, hogy a korábbinál több, hasznosabb információt és szolgáltatást tudjunk nyújtani, mind a szakmai közönségnek, mind pedig a honlapra látogató érdekl?d?knek. A honlapot használók eltér? igényeinek megfelel?en leválasztottuk a csak a gyógyszerészek érdekl?désére számot tartó részeket az általánosabb és közhasznú információktól. Fontosnak tartottuk, hogy a gyógyszerészkollégák hozzájussanak a kamara és szervezetei munkájával kapcsolatos, minden lényeges információhoz, és tanácsot, útbaigazítást kapjanak napi munkájukhoz, a jogszabályok, az el?írások változásaiban való eligazodáshoz. A hasznos tudnivalók mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy a bels? fórumokon a kamarai tagok a hivatás kérdéseit, témáit megvitathassák, és az ilyen eszmecserékben alakuljon, formálódjék a szakmai közvélemény.

Elképzelésünk szerint a honlap nem más, mint egy virtuális dolgozószoba, ahol minden kézre áll a munkához, a tájékozódáshoz és az elmélkedéshez. Foglaljon hát helyet, Kedves Olvasó, és lapozgassa kedvére a honlap oldalait. Hasznos id?töltést kívánunk!

dr. Horváth Tamás

elnök