A gyógyszerészi gondozásról a NET ülésen


A Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) 2010. január 26.-i ülésének els? pontja a megújuló gyógyszerészi szolgáltatások a betegellátás rendszerében címet viselte. Bevezet? el?adásában dr. Zalai Károly a Magyar Gyógyszerészi Kamara f?titkára (NET tag), kiemelte, hogy az elmúlt években a hazai gyógyszerészetben is jelent?s hangsúlyváltás történt a betegorientált szolgáltatások biztosításának irányába.

Dr. Hankó Balázs GYGSZB szakmai titkára felkért hozzászólóként el?adásában a gyógyszerészi gondozás nemzetközi és hazai eredményeit mutatta be. Dr. Kiss István MOTESZ elnök a gyógyszerészi gondozásban megnyíló orvos és gyógyszerész közötti együttm?ködési lehet?ségeir?l, valamint a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási programot, mint a Szív és Érrendszeri Nemzeti program részét mutatta be, kiemelve, hogy a gyógyszertárak ideális színterei a népegészségügyi prevenciónak.

A NET elnöke Papp Zoltán professzor úr a felvezet? el?adások után vitára bocsátotta a témát, melyet több hozzászólás, kérdés követett. Ezekre történ? véleménycserében is lehet?ség nyílt arra, hogy a jelenlév?k még több ismeretet szerezzenek a gyógyszerészi gondozásról.

Végezetül a Nemzeti Egészségügyi Tanács egyhangúlag megállapította, hogy a gyógyszerészek ilyen irányú tevékenysége a betegellátó rendszerbe illeszkedve javítja és javíthatja a lakosság egészségtudatosságát, a krónikus betegek alapellátó rendszerben való miel?bbi megjelenését, ezáltal a korábbi orvosi diagnózist, valamint segít a gyógyszerelési problémák megel?zésében, megoldásában. A Nemzeti Egészségügyi Tanács a támogatja a jogszabályi követelményeknek megfelel?en az orvossal történ? együttm?ködésben a gyógyszerészi gondozási gyakorlat minél szélesebb körben való megvalósulását.

A Nemzeti Egészségügyi Tanács állásfoglalása a gyógyszerészi gondozással kapcsolatban:

A Nemzeti Egészségügyi Tanács a gyógyszerészi gondozás területén eddig elért hazai eredményekr?l meghallgatta a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság és a MOTESZ képvisel?it.

Az, hogy a gyógyszertárak egészségügyi szolgáltatók lettek, új kihívást jelent az egész gyógyszerész szakma számára. A gyógyszerészekkel egyetértve, s?t a kezdeményezésükkel, felismerve az újabb igényt, ami a mai társadalmunkban jelentkezik, az un. gyógyszerészi gondozást feltétlenül utat kell, hogy kapjon és minden támogatást meg kell kapnia a jöv?ben is. A NET a vita kapcsán elhangzott gondolatokat magáévá téve, lényegesnek tartja és ajánlja, hogy orvos-szakmai kérdésben, amely eddig kizárólag az orvosi egészségügynek volt a feladata, a gyógyszerész szakmával konzultáljon. A Tanács arra hívja fel a figyelmet, hogy a jöv?ben is minden egyes szakmai kérdésben el?re egyeztetett formában arra kapjon a gyógyszerész szakma felhatalmazást, amit az orvos-szakma valóban korrektnek, elfogadhatónak talál, és a beteg biztonságát garantálja.

Hankó Balázs-Megújuló gyógyszerészi szolgáltatások a betegellátás rendszerében.doc.pdf

Zalai Károly-Megújuló gyógyszerészi szolgáltatások a betegellátás rendszerében 1.doc.pdf

Szabó Sándor-Megújuló gyógyszerészi szolgáltatások a betegellátás rendszerében.doc