A gyógyszertárak az ÁNTSZ kistérségi intézeteit?l rendelhetik meg az oltóanyagot


Horváth Tamás levélben fordult Székely Tamáshoz azt kérve, hogy a nyitókészlet kiszállításával nyert 2-3 napot fordítsák a folyamatos ellátást lehet?vé tev? rendelésfelvétel és kiszállítás kialakítására. A miniszter intézkedett.

Horváth Tamás levele:
Tisztelt Miniszter Úr!
Értesüléseink és jelzések szerint a mai napon megkezd?dtek a Fluval-Pnyitókészletek kiszállítása a patikákba. Azonban a normál rendelés és kiszállítás terén továbbra is a korábbi problémák változatlan fennállását jelzik a gyógyszerész kollégák (fax túlterheltség, információs túlterheltség, visszaigazolás hiánya, kiszállítás kiszámíthatatlan).
Kérem a folyamatos véd?oltás ellátás biztosítása érdekében a nyitókészlet kihelyezéssel nyert 2-3 napot fordítsák a folyamatos ellátást lehet?vé tev? rendelésfelvétel és kiszállítás kialakítására.
Tisztelettel üdvözli:
Horváth Tamás
Budapest, 2009. november 04.
A levélre az alábbi válasz érkezett:
Tisztelt Elnök Úr!
A 2009. november 4-én kelt levelére, mely a Fluval P véd?oltás gyógyszertári forgalmazásával kapcsolatos észrevételeit tartalmazza, az alábbiakról tájékoztatom.
Amint az Ön el?tt is ismeretes, az új típusú influenza elleni védekezéshez szükséges vakcina-ellátás folyamatossága és zavartalansága érdekében a kormányzat minden magyarországi gyógyszertár számára felajánlott egy utólagos elszámolású nyitókészletet a Fluval P oltóanyagból.
Az utólagos elszámolású nyitókészlett?l függetlenül a gyógyszertárak a továbbiakban is rendelhetnek Fluval P oltóanyagból el?zetes elszámolással. A rendelések feladásának és teljesítésének rendje azonban megváltozott. A mai naptól kezd?d?en a gyógyszertárak az ÁNTSZ kistérségi intézeteit?l rendelhetik meg az oltóanyagot. Az igények kielégítését az EKI az ÁNTSZ kistérségi intézetei útján végzi (a 2009. november 4-én 24.00 óráig már beérkezett megrendelések esetében is).
Az oltóanyag megrendelése az EKI és az ÁNTSZ honlapokról (www.eki.hu illetve www.antsz.hu) egyaránt letölthet? ?Megrendelés és átvételi elismervény? c. nyomtatványon történik. A kitöltött nyomtatványt személyesen vagy faxon az ÁNTSZ kistérségi intézeteihez kell eljuttatni. Az ÁNTSZ kistérségi intézeteinek telefon- és faxszáma és az egyes kistérségi intézetekhez tartozó gyógyszertárak listája régiók és megyék szerinti bontásban elérhet? az ÁNTSZ honlapján:
http://www.antsz.hu/portal/down/kulso/aktualis/ujinfluenza/patikak_20091104.xls
A rendelhet? mennyiség 1 doboz (20 ampulla) vagy ennek egész számú többszöröse. A megrendelt oltóanyag gyógyszertárnak történ? átadására az ÁNTSZ kistérségi intézete által a megrendelést?l számított 48 órán belül kerül sor. A kiszállított oltóanyag ellenértékének kifizetése az EKI által kiállított és eljutatott számla ellenében 15 napos határid?vel történik.
A rendeléssel kapcsolatos általános kérdésekr?l az EKI által m?ködtetett (1) 250-6009 vagy (1) 250-6010 telefonszámokon, a konkrét rendelések teljesítésér?l az ÁNTSZ kistérségi intézeteinek fent megjelölt linken elérhet? telefonszámán lehet érdekl?dni.
A gyógyszertárak új típusú influenza rendelésével kapcsolatban további részletes információkat talál az alábbi honlapokon:
http://www.antsz.hu/portal/down/kulso/aktualis/ujinfluenza/valtozas20091104_mod.pdfhttp://www.eki.hu/flu2.html
Kérem szíves segítségét, hogy a gyógyszerész kollégák minél szélesebb körben megismerhessék a rendelés új módját, mely a gyógyszertárakhoz közelebbi, gyorsabb megoldásokkal segíti a lakosság véd?oltásokkal történ? ellátását és ezáltal az Ön által jelzett korábbi problémák is megsz?nnek.
Tisztelt Elnök úr!
Az ÁNTSZ november 4-i esti adatszolgáltatása szerint 2357 patikához mintegy 50.700 ampulla oltóanyag került nyitókészletként kihelyezésre.
Budapest, 2009. november
Üdvözlettel:
Dr. Székely Tamás
Levél Székely Tamáshoz >>