A nagykeresked?k is szállítanák a H1N1 vakcinát


A gyógyszer nagykeresked?k azt kérik az egészségügyi tárcától, hogy azonnal vonják be tagszervezeteiket a H1N1 vakcina szállításába, mert ahhoz minden feltételük megvan, s lényegesen olcsóbban jutnának a készítményhez az emberek.

Megütközéssel értesültek a gyógyszer-nagykeresked?k arról, hogy a Egészségügyi Minisztérium az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet és az Omninvest Kft. olyan háromoldalú szerz?dést kötött, amely kizárja a H1N1 vakcinák gyógyszertári forgalmazásából ?ket.

Tudomásul veszik, hogy megjelent az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet ezen a piacon, de nem érik: milyen piac az, amelyb?l valamennyi szakmailag felkészült szerepl?t adminisztratív döntéssel kizárnak egy szakmailag nem felkészült, ?új szerepl?? érdekében? - áll közleményükben.

A szövetség tagszervezetei nem csak logisztikai, hanem informatikai hátterüket tekintve is a legkorszer?bb eszközökkel rendelkeznek. Ezért visszautasítanak minden olyan állítást, amely szerint ne lennének képesek teljes kör?, naprakész helyzetjelentést nyújtani a beszerzett, készletezett, illetve kiszállított termékekr?l.

Szerintük az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy az EKI mint nagykeresked? megbukott, s felvállalt feladatát negyven (!) százalék árrésb?l sem képes ellátni. A gyógyszertárak hiába várnak a vakcinára, pedig ennek a ?nagykeresked?nek? mindössze egyetlen termék esetében kellene megoldania a rendelésfelvételt és a kiszállítást.

Amennyiben a nagykeresked?ket nem zárták volna ki a H1N1 vakcina forgalmazásából, az általuk alkalmazott árrés várhatóan nem haladta volna meg vakcinánként a 100 forintot. Ez tartalmazta volna a gyártótól a nagykereskedelmi raktárba való szállítást, a szakszer? tárolást, s a gyógyszertárakba való kiszállítást, a legtöbb patikába akár naponta többször is.

Arra kérik az illetékes Egészségügyi Minisztériumot, hogy azonnali hatállyal szüntesse meg a magyarországi gyógyszer-nagykeresked?k kizárását a H1N1 vakcinák patikai forgalmazásából. Ezzel a lépéssel helyreállna a hazai gyógyszerpiac ? mint klasszikus versenypiac ? normális rendje e termék vonatkozásában is. A piaci árképzés következtében elt?nhetne a jelenlegi ?vakcina adó?, s a vakcinák darabonkénti ára mintegy 350 forinttal csökkenhetne.