A kamara és az OEP közösen fordult a miniszterhez


Horváth Tamás elnök és Molnár Márk Péter f?osztályvezet? azt kéri Székely Tamástól, hogy legyen kötelez? felt?ntetni a recepteken az extravonalkódot.

Horváth Tamás, a kamara elnöke és Molnár Márk Péter, az OEP f?osztályvezet?je közös levélben fordult az egészségügyi miniszterhez. Ebben beszámolnak arról, hogy az extravonalkód július elsejei bevezetését követ?en milyen hibákat észleltek.

Levelükben az áll, hogy "a Magyar Gyógyszerész Kamara és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár folyamatosan egyeztet a helyzet alakulásáról  és megoldásokat keres a rendszer bevezetésével kapcsolatos elszámolási problémák kezelésére. A gyógyszertári számítógépes rendszergazdákkal összesített tapasztalatunk szerint fokozatosan n? a vonalkódos vények aránya, azonban adathiba még mindig 10-15%-ban jelenik meg a vonalkódokban, és a vények kb. 20%-a nem olvasható rendesen. Az adathiba feltehet?en nem frissített orvosi program használatából adódik, az olvashatósági gond pedig leginkább a mátrixnyomtatók és a régi tintasugaras nyomtatók alkalmazásából ered. Egyetértünk abban, hogy a program és nyomtató problémák száma csökken? tendenciát mutat, azonban a programmal nyomtatott vények esetén kötelez?vé kell tenni egyértelm?en az extra vonalkód használatát.

Összességében úgy látjuk, hogy a rendszer bevezetése áldozatokat követel minden érintett részér?l, azonban folyamatos munkánk mellett megfelel? ütemben halad. Az OEP és az EBF a Kamarával közösen minden eszközt kihasznál arra, hogy gyorsítsa az átmeneti id?szak fennakadásait, és megfelel?en kövesse a bevezetés állapotát. A tapasztalatok és észrevételek alapján javasoljuk jogszabályban el?írni a programmal nyomtatott vények esetén a vonalkód nyomtatási funkció kikapcsolhatóságának tiltását."