A kamara jelzésére az EKI egyszer?sít


A kiszállítások meggyorsítása érdekében a mai naptól az oltóanyag megrendelésekre vonatkozó megrendel?lapot elegend? VAGY emailen VAGY faxon eljuttatni az EKI-nek.


Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI) megkezdte a Fluval P oltóanyag térítéses, hazai felhasználási célú nagykereskedelmi forgalmazását.

Felhívjuk a közforgalmú gyógyszertárak és az egészségügyi szolgáltatók figyelmét, hogy a 2005. évi XCV. Törvény 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint történik az EKI részér?l az igények kielégítése.

Az EKI a 20 adagos faltkartont nem jogosult bontani, ezért a legkisebb rendelhet? mennyiség az 1 faltkarton (doboz). A bontásról, megfelel? körülmények közötti tárolásról az átadást követ?en a gyógyszertárnak vagy az egészségügyi szolgáltatónak kell gondoskodnia. A gyártó és az OGYI által meghatározottan +2 és +8 C° közötti tárolást szükséges biztosítani az oltóanyagnak.

Az EKI gondoskodik a megrendelt mennyiségek el?írásnak megfelel? kiszállításáról.

Az EKI min?ségbiztosítója és a szállítmányozást végz? cég min?ségbiztosítója felel a h?tési lánc biztosításáért a közforgalmú gyógyszertár, illetve az egészségügyi szolgáltató részére történ? átadásig.

Megrendelés esetén a mellékelt formanyomtatványokat kérjük a http://www.eki.hu/ honlapról letölteni és kitöltve visszaküldeni faxon vagy e-mailen. (eki@eki.hu, fax: 06-1-430-2516, 06-1-4302539)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fel nem használt oltóanyagot az EKI nem vásárolja vissza.

http://www.eki.hu/flu2.html