Alkotmánybírósághoz fordultak a patikusok - Népszava


Álproblémáról beszél a szaktárca, komoly veszélyekr?l a gyógyszerész kamara. Tavaly nyáron elcsitult, az el?z? héten viszont újra fellángolt a vita a gyógyszer-automaták körül. A patikusok továbbra is elfogadhatatlannak tartják az automaták üzemeltetését és annak veszélyeire figyelmeztetnek - többek között, hogy így a gyerekek is könnyen pirulákhoz juthatnak. Az Egészségügyi Minisztérium szerint viszont nincs ok a felháborodásra.

Egyetlen mondattal egészült ki a emberi felhasználásra kerül? gyógyszerek rendelésér?l és kiadásáról szóló miniszteri rendelet, azzal, hogy automatákból csak gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek adhatók ki - közölték lapunkkal az Egészségügyi Minisztérium sajtóosztályán. Egyúttal hozzátették: automatát a jelenlegi szabályok értelmében csak patikák üzemeltethetnek, jelenleg azonban egyetlen készülék sem m?ködik az országban. A tárcánál éppen ezért nem is nagyon értik a patikusok felháborodását, álproblémáját.

Engedély nélküli automata

Engedély nélkül m?ködtetett gyógyszer-automatát egy móri patika, amir?l az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat csak el?z? hét pénteken szerzett tudomást. Az országos tiszti-f?gyógyszerész a bejelentést követ?en azonnal megtiltotta annak üzemeltetését. A probléma ugyanis az volt, hogy a készülék az utcafrontra nézett, pedig automata a hatályos jogszabályok alapján csak a patika bels? részében helyezhet? el. A gyógyszer automatákról folyó vita évek óta tart, tavaly azonban Székely Tamás úgy nyilatkozott, hogy amíg ilyen mérték? szakmai elutasításba ütközik, addig nem alkot jogszabályt. Persze azt is hozzátette, hogy nem állt el az automaták bevezetését?l, de feltételeir?l tovább egyeztet a szakmával. A minisztérium célja ugyanis az, hogy azokon a településeken, ahol jelenleg nincs patika, mert fenntartása nem éri meg a tulajdonosnak, ott is orvossághoz jussanak a betegek.

Az automatákban azonban csak olyan vény nélküli gyógyszereket lehet majd árusítani, amelyeknek patikán kívüli forgalmazását amúgy már 2007-ben engedélyezte a tárca. A patikáknak két éve már lehet?ségük van arra, hogy saját épületüknél automatákat üzemeltessenek, a korábbi tervek szerint ezt terjesztették volna ki tavaly az önkormányzati intézményekre és orvosi rendel?kre.

Utóbbitól azonban éppen a patikusok nyomására állt el a szaktárca.

A gyógyszerészek most mégis amiatt aggódnak, hogy a minisztérium újra el?vette az automaták ügyét. Lapunknak név nélkül nyilatkozó szakember szerint más magyarázata nincs annak, hogy miért volt siet?s egy mondattal kiegészíteni a gyógyszerforgalmazás szabályait, hacsak nem a tárca rövid id?n belül nem engedélyezi az automaták patikán kívüli elhelyezését.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) az Alkotmánybíróság döntésére vár, szerintük a jogszabály-módosítás ugyanis tartalmilag és formailag is hibás. El?bbi, mert a rendelet sem az automata definícóját, sem annak paramétereit nem rögzíti, utóbbi pedig mert a miniszternek a kamara álláspontja szerint nincs felhatalmazása arra, hogy a biztonságos gyógyszerellátás szabályairól tárca szinten rendelkezzen.

Az MGYK emellett amiatt is a kezdetekt?l tiltakozik az automaták felállítása ellen, mert szerintük akár életveszélyt is el?idézhet a felügyelet nélküli gyógyszervásárlás. Horváth Tamás, az MGYK elnöke példaként említette, mi van, ha egy kisgyermek több doboz fájdalomcsillapítót vásárol és azt mind beszedi. Megjegyezte: utóbbi nem alaptalan riogatás, Nyugat-Európában és Amerikában, ahol már régóta m?ködnek gyógyszer-automaták, az öngyilkos gyerekek közül sokan így vetnek véget az életüknek. Nem mellesleg azt is megjegyezte: éppen a gyermekek védelmében nem árusítható sem cigaretta, sem alkohol automatából.

A kamarát viszont többen azzal vádolták, azért tiltakozik az automaták ellen, mert fél, hogy a gépek m?ködtet?i jelent?s részt hasítanak ki a gyógyszerpiacból.

Horváth ezzel szemben azt mondta: a patikán kívüli gyógyszerárusítás mindössze egy százaléka a patikák forgalmának. Gondjuk azzal van, hogy senki nem felügyeli az automatából történ? vásárlásokat.

Karlik András, a gyógyszer-automatákat is gyártó IMR Lease Zrt. elnöke lapunknak azt mondta, hogy a tavaly év végi rendelet módosítás csak a lehet?ségét teremti meg a patikán belüli automata üzemeltetésnek, annak üzemeltetési feltételeir?l azonban nem rendelkezik. Az elnök úgy tudja, hogy ez a jogszabály is legkés?bb március vagy április végéig elkészül, s így tényleg beindulhat a forgalmazás. Karlik egyébként megjegyezte, hogy rengeteg megkeresés érkezik a patikusoktól, akik szívesen rendelnének az amúgy drága, hárommillió forintos készülékb?l. ?k ugyanis úgy számolnak, hogy az automaták ára akár öt éven belül is megtérülhet.