Dr. Hankó Balázst választották a EuroPharm Forum alelnökévé


Budapesten tartotta az EuroPharm Forum 18. közgyűlését október 8-10. között. A rendezvény házigazdája a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága volt.

Az EuroPharm Forum szombati közgyűlését köszöntötte Dr. Kökény Mihály a Parlament Egészségügyi Bizottságának elnöke és Dr. Héjja Mária az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetője, beszédükben hangsúlyozták a gyógyszerész szerepét az egészségügyi ellátásban valamint a gyógyszerészi gondozási tevékenység fontosságát.
Az EuroPharm Forum éves konferenciájának központi témája az volt, hogy milyen szakmai szolgáltatásokkal segíthetik a gyógyszerészek a lakosságot az elhízás elleni küzdelemben, valamint a mentális betegségek megelőzésében és felismerésében. A konferencia második napjának szakmai programja a receptköteles gyógyszerből vény nélküli készítménnyé átsorolt termékek gyógyszerészi kiszolgálásának (expediálásának) megnövekedett minőségi és szakmai feltételrendszerével foglalkozott. A szakmai program meghívott előadói között a WHO szakmai képviselői mellett helyett kaptak az európai gyógyszerészet vezető szakemberei, valamint a hazai gyógyszerészi-orvosi tudományos élet kiemelkedő személyiségei. Az Europharm Forum vezetőségében Astrid Kagedal alelnök asszony mandátumának lejártával Dr. Hankó Balázst választották alelnökké.
A rendezvény résztvevőit köszöntötte Horváth Tamás elnök is, aki szerint nagy megtiszteltetés a magyar gyógyszerésztársadalom számára, hogy az Europharm Forum éves közgyűlését ebben az évben Budapesten tartja."Úgy érzem, ez elismerése annak, hogy a magyar gyógyszerészet képviseletében a fórum megalakulásakor 1992-ben jelen voltunk, továbbá elismerése az azóta vállalt aktív részvételnek, nemcsak az elnökségben betöltött pozíciókban, de a "pharmaceutical care " protokollok kidolgozásában betöltött szerepért is. Magyarországon a XIII. századtól kezdődött az orvosi és a gyógyszerészi tevékenység szétválasztása. Innentől számítva a gyógyszerészet szakrális hivatást jelentett". Mint mondta: ezért is javasoltuk a fogadást Parlamentünk szakrális épületébe, amely az 1000 éves magyar állam milleniumi ünnepségére készült a XIX század végén, egy időben számos nagyszerű középületünk megalkotásával. A kor és az országos lendület és lelkesedés azonban keserű megtorlást kapott az első világháborút követő trianoni diktátummal, amely az ezeréves államot megfosztotta területének és lakosságának kétharmadától. Visszatérve a Parlament épületéhez, ez az épület Európa egyik legnagyobb és legdíszesebb épülete. A Parlament épületének pályázatára 19 tervezet készült, s végül is Steindl Imre építész nyerte el a megvalósítás jogát. Több kritika érte, hogy miért a neogótikus stílust választotta, valamilyen aktuális, magyar stílusjegyeket mutató változat helyett. Válaszában kiemelte, hogy egy több évszázadra tervezett épületnél, a klasszikus értékekre kell támaszkodni, s erre a gótika a megfelelő, hiszen az anyagi és szellemi világ összeköttetésének legszebb példáját mutatja a boltívek és kupolák ég felé mutató összeölelkezése.
- A lényeg mégsem a falakban van, hangsúlyozta Horváth Tamás. Hozzátette: a Parlament a magyar nemzet életének és történelmének része, egységének megtestesítője. Erőfeszítéseink, sikereink és kudarcaink is beleépülnek. Így megtestesíti a néhány ezer magyar gyógyszerészt is, és beleépülnek e hivatás sikerei és kudarcai is. Itt, a Parlamentben szavazták meg egyhangúlag 1994-ben Európa legetikusabb patika törvényét és a korábban többször elbukott gyógyszerész kamarai törvényt. Ugyanitt 2006-ban, egy azóta leszerepelt liberális párt diktatúrája alatt, az akkori kormányzó koalíciós többség az etikus gyógyszerészetet a merkantil gyógyszerészet irányába terelte egy újabb törvénnyel, amelynek káros következményeit azóta az egész társadalom szenvedi. Igaz, nemcsak Magyarországon van ez így.
Az elnök szeirnt öröm az ürömben, hogy 2008 decemberében újra közös hangot talált a gyógyszerészek ügyében a Ház, hiszen megszületett a törvény amely a gyógyszerészeket a foglalkozásdoktori cím használatára jogosítja és törvényi szinten definiálja a gyógyszerészi gondozást. Kiemelten jelentős, felemelő és emlékezetes a magyar gyógyszerészek számára, hogy idén április 19-én itt a Parlamentben, a magyar államiság jelképei - a Szentkorona és jogar - jelenlétében, a Főrendiház üléstermében vehették át szakma 75 évnyi, több generációjának képviselői a gyógyszerészdoktori címet tanúsító díszoklevelüket. Napóleon szerint a "földi hatalom két eszköze, a kard és a gondolat. De hosszú távon a gondolat legyőzi a kardot!"
- Mi az etikus gyógyszerészet, a "pharmaceutical care" gondolatával küzdünk, a globalizmus kardjával szemben, bízva a gyógyszerészet hivatás jellegében és a klasszikus európai szellem diadalában - zárta köszöntője Horváth Tamás.