Egyeztetés az Egészségügyi Minisztériummal


Folytatódott az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Gyógyszerészi Kamara között korábban megkezdett egyeztetéssorozat az őszi jogalkotással kapcsolatban.

A megbeszélést Dr. Pordán Endre szakállamtitkár vezette, az MGYK-t Dr. Horváth Tamás elnök, Dr. Hankó Zoltán alelnök és Dr. Torma Árpád közgazdasági szakértő képviselte. A megbeszélésen az alábbi témakörök kerültek szóba:

1. A Minisztérium egyetért azzal, hogy az extravonalkód rögzítését előíró jogszabályi rendelkezések módosításra kerüljenek, hogy a számítógéppel írt vényeken az extravonalkód teljes körűen rögzítésre kerüljön.

2. Az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága 2009. szeptember 29-ei döntésének megfelelően megállapodás született a gyógyszerellátás szakmai-etikai helyzetének áttekintésére vonatkozó munka megkezdéséről és ütemezéséről.

3. Dr. Pordán Endre szakállamtitkár tájékoztatása szerint a Minisztérium elkötelezett a generikus programban való gyógyszerészi tevékenység ellentételezésének jogszabályi rendezésére, a kamatmentes támogatás-előleg rendszerének 2010. évi megőrzésére és a kisforgalmú, vidéki gyógyszertárak működési-támogatási rendszerének megőrzésére. A Minisztérium javaslata szerint a működési támogatás rendszerében a kedvezményezett gyógyszertárak köre lényegében változatlan maradhat, a minden gyógyszertárra vonatkozó támogatás visszatartásán alapuló forrásteremtés már nem része a tervezetnek. A támogatáshoz szükséges források előteremtésére vonatkozóan további egyeztetésekre van szükség.

4. A gyógyszergazdaságossági törvény egészségügyi salátatörvény részeként történő módosítása továbbra is napirenden van. A módosítás többek között. érinti a patika alapítás szabályozásának deregulációjára vonatkozó 2010. január 01-ei határidő több évvel történő kitolását és a patika létesítés jelenlegi szabályainak szigorítását. A módosítás jelenlegi formájában már nem tartalmazza a 14 éves korhatár eltörlését a vény nélkül történő vásárlások esetén. A Kamara álláspontja szerint a tervezet pontosítására és további módosításokra van szükség.