Egyeztetés az Egészségügyi Minisztériummal


Folytatódott az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Gyógyszerészi Kamara között korábban megkezdett egyeztetéssorozat az ?szi jogalkotással kapcsolatban.

A megbeszélést Dr. Pordán Endre szakállamtitkár vezette, az MGYK-t Dr. Horváth Tamás elnök, Dr. Hankó Zoltán alelnök és Dr. Torma Árpád közgazdasági szakért? képviselte. A megbeszélésen az alábbi témakörök kerültek szóba:

1. A Minisztérium egyetért azzal, hogy az extravonalkód rögzítését el?író jogszabályi rendelkezések módosításra kerüljenek, hogy a számítógéppel írt vényeken az extravonalkód teljes kör?en rögzítésre kerüljön.

2. Az Országgy?lés Egészségügyi Bizottsága 2009. szeptember 29-ei döntésének megfelel?en megállapodás született a gyógyszerellátás szakmai-etikai helyzetének áttekintésére vonatkozó munka megkezdésér?l és ütemezésér?l.

3. Dr. Pordán Endre szakállamtitkár tájékoztatása szerint a Minisztérium elkötelezett a generikus programban való gyógyszerészi tevékenység ellentételezésének jogszabályi rendezésére, a kamatmentes támogatás-el?leg rendszerének 2010. évi meg?rzésére és a kisforgalmú, vidéki gyógyszertárak m?ködési-támogatási rendszerének meg?rzésére. A Minisztérium javaslata szerint a m?ködési támogatás rendszerében a kedvezményezett gyógyszertárak köre lényegében változatlan maradhat, a minden gyógyszertárra vonatkozó támogatás visszatartásán alapuló forrásteremtés már nem része a tervezetnek. A támogatáshoz szükséges források el?teremtésére vonatkozóan további egyeztetésekre van szükség.

4. A gyógyszergazdaságossági törvény egészségügyi salátatörvény részeként történ? módosítása továbbra is napirenden van. A módosítás többek között. érinti a patika alapítás szabályozásának deregulációjára vonatkozó 2010. január 01-ei határid? több évvel történ? kitolását és a patika létesítés jelenlegi szabályainak szigorítását. A módosítás jelenlegi formájában már nem tartalmazza a 14 éves korhatár eltörlését a vény nélkül történ? vásárlások esetén. A Kamara álláspontja szerint a tervezet pontosítására és további módosításokra van szükség.