Horváth Tamás az MTV Ma reggel cím? m?sorában


Szabad az ár és a vev?k csábítása a gyógyszertárakban, ezért vannak patikák, amelyek úgy vonzzák magukhoz a betegeket, hogy azt mondják, ha a receptjüket náluk váltják be, akkor vásárlási bónt vagy árkedvezményt, egyes esetekben jutalomutazásokat ajánlanak. Ezen változtatni szeretne a Gyógyszerészi Kamara.

Mv.: - El?ször azonban a patikatörvényr?l beszélünk. Egyeztetés alatt áll a törvénytervezet, néhány elemét kiemeljük.

----

Szabad az ár és a vev?k csábítása a gyógyszertárakban, ezért vannak patikák, amelyek úgy vonzzák magukhoz a betegeket, hogy azt mondják, ha a receptjüket náluk váltják be, akkor vásárlási bónt vagy árkedvezményt, egyes esetekben jutalomutazásokat ajánlanak. Ezen változtatni szeretne a Gyógyszerészi Kamara. Azt szeretnék, hogy a közfinanszírozott gyógyszereket egységes térítési díjjal kaphassák a betegek és ne kapcsolódhasson ezen készítményekhez reklám és egyéb vásárlási akció. Fontosnak tartják azt is, hogy továbbra se kaphassanak gyógyszert 14 év alattiak. Márpedig ha engdélyeznék a gyógyszerautomatákat, akkor azokból bárki, bármikor vehetne vény nélkül kapható készítményeket.

----

Mv.: - Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerészeti Kamara elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Természetesen kerestük az Egészségügyi Minisztérium képvisel?it is, meg a parlament egészségügyi bizottságának a kormánypárti oldalát, hogy mégiscsak legyen kivel beszélgetnie vagy vitatkoznia. Az egyik képvisel? és a minisztérium egyik képvisel?je sem kívánt élni a lehet?séggel. égyhogy kettesben maradtunk ma reggel. Azt mondják, hogy miközben a családok kétszer annyit költenek gyógyszerre, mint három évvel ezel?tt, a betegeknek egy jelent?s része, a legkiszolgáltatottabb része pedig egyre nehezebben jut hozzá a szükséges terápiákhoz. Mi alapján mondják ezt?

- Horváth Tamás elnök, Magyar Gyógyszerészeti Kamara: - Készítettünk egy 1000 f?s közvéleménykutatást és ebben a megkérdezettekt?l tudtuk meg ezt az arányt és ezt a számot. Természetesen megfelel? mintavételezés volt. Talán a legfontosabb adat ebben az egészben az, hogy az alacson jövedelm?, vidéken él?, 65 évnél id?sebb, alacsony iskolai végzettség? rétegek és krónikus betegek vannak a leginkább kitéve annak, hogy nincs már forrásuk, nincs többletforrásuk a gyógyszerköltségek fedezetére.

Mv.: - A jelenlegi patikatörvénnyel Önök egyébként elégedettek?

Horváth Tamás: - Nem, hát ez meghozatalakor sem voltunk, s?t kezdett?l fogva kifejtettük azokat az álláspontjainkat, amikor megmondtuk, hogy ez a törvény, ez ide fog vezetni, a liberalizáció ide fog vezetni, ahol most vagyunk. Ugyanis az van, hogy Magyarországon megsz?nt gyógyszerügyben az ellátás biztonsága. Mindennapi problémák vannak. Az emberek nem jutnak hozzá a gyógyszerekhez els? szándékra úgy, mint jó pár évvel ezel?tt. Kiszámíthatatlan, hogy mennyit fognak fizetni fölfele is, lefele is tulajdonképpen. Nem véletlen, hogy azt javasoljuk, hogy sz?njenek meg ezek a különböz? agresszív marketing promóciós eszközök a támogatott gyógyszerek körében, ugyanúgy, mint a gyógyászati segédeszközöknél.

Mv.: - Merthogy ezek csak generálják a fogyasztást.

Horváth Tamás: - Egyrészt fogyasztást generálnak, másrészt meg ahogy mondom, kiszámíthatatlanná teszik tulajdonképpen a beteg számára, és nagyon veszélyeztetik az ellátás biztonságát. Itt olyan forgalom-koncentrációk jönnek létre bizonyos helyeken, ahol ezeket folytatják, ezeket az akciókat, hogy az ellátórendszer, a többi patika pedig gyakorlatilag a tönkremenetel, a cs?d szélén áll.

Mv.: - Hallok arról, hogy gyógyszerautomatákat állítanának fel az új törvény alapján. Ez igaz?

Horváth Tamás: - Van erre is szándék. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a salátatörvényben, amikor megjelent az a rész, hogy a vény nélkül kapható gyógyszereket 14 év alatt is szabadon megvásárolhatja bárki, ebb?l mi ezt láttuk, hogy ismét egy lépés gyakorlatilag ebbe az irányba történik. Hiszen ez az életkori korlát volt egy nagyon fontos szempont a gyógyszerautomatákkal szemben a többi mellett, de ez egy gyakorlatilag nagyon fontos dolog volt, hogy a reklámoknak kitett, gyakorlatilag szellemileg felkészületlen, adott esetben kiskorú szabadon ne válogathasson gyógyszerek között.

Mv.: - Hogyan nézne ki Önök szerint az ideális rendszer?

Horváth Tamás: - A mi véleményünk szerint, és ez egybehangzik gyakorlatilag az Európai Unió bíróságával is, hiszen május 19-én két döntést hozott az Európai Bíróság, amivel egyértelm?en az úgynevezett etikus gyógyszerforgalmazási rendszer mellett tette le a voksot. Innent?l kezdve Európában eld?lt az a kérdés, és az a vita, hogy milyen irányba célszer? vagy lehet a gyógyszerforgalmazást terelni. Magyarország 2006 végén elindult ebben a liberalizált irányban, mondván, hogy ez egy európai uniós elvárás. Látható, hogy nem az. Mondván, hogy a betegérdek ezt kívánja, mára ezt is látjuk egyértelm?en, hogy a betegeknek ez káros, hiszen ahogy mondtam, nincs ellátásbiztonság Magyarországon. Akkor a nagy kérdés, hogy kinek jó ez egyébként? Akkor is tudtuk, hogy vannak olyan befektet?i körök, akiknek erre van szükségük, hogy itt gyakorlatilag ezen a gyógyszerforgalmazás területén piacra tudjanak lépni. égy t?nik, hogy ennek a lehet?ségét megteremtették és ezek a körök most is kell? befolyással rendelkeznek, hiszen ebben a törvényben azok a helyreállító jelleg? részek, amiket mi javasoltunk kezdett?l fogva, nincsenek benne. Nincsen benne az, hogy meggátolják azt, hogy gyógyszertárakat fúzióban összehozzanak láncokká, gyakorlatilag nincs benne a tulajdonlással kapcsolatosan, nem állítják helyre a szakmai kompetenciáinkat. Ma a gyógyszerészek úgy vezetik a gyógyszertárat, hogy körül vannak véve szakmai követelményekkel, ugyan, de ugyanakkor nincs eszközük. Hiszen a munkáltatójuk, adott esetben egy pénzember megmondja, hogy mit tegyél. Add oda a gyógyszert minden további nélkül, ne foglalkozz itt se mással.

Mv.: - Mi viszont foglalkozunk még kés?bb is e témával. Köszönöm, hogy Ön a vendégünk volt.

Horváth Tamás: - Köszönöm szépen!