Levél Székely Tamásnak


A kamara elnöke levelében felajánlotta az MGYK további szerepvállalását a lakosság tájékoztatásában az új típusú influenza elleni védekezés kapcsán, beleértve a véd?oltás szükségességének kommunikálását és a véd?oltási program ismertetését.

"Meggy?z?désünk, hogy a gyógyszertárban dolgozó kollegák munkáját nagyban segítené, ha ehhez megfelel?, országosan egységes figyelemfelhívó eszköz állna rendelkezésükre a gyógyszertárban" - áll a levélben.
Mivel a gyógyszer-gazdaságossi törvény lehet?séget ad a véd?oltási programok népszer?sítésére, ezért a Magyar Gyógyszerészi Kamara azt javasolja, hogy az országosan jelenleg m?köd? közel 2500 közforgalmú gyógyszertárban kerüljön kihelyezésre egy A2-es plakát a véd?oltás szükségességér?l. A Kamara kész kezdeményez? szerepet vállalni és közrem?ködni ebben a folyamatban, hiszen a gyógyszertár az ilyen irányú információátadásnak egyik leghatékonyabb helyszíne lehet, mert mind a rizikócsoportba tartozó (krónikus betegségüknél fogva), mind az egészséges lakosság nagy része havonta több alkalommal megfordul a gyógyszertárban.