Sajtóbeszélgetés a szakújságírókkal


A kamara elnöke, Horváth Tamás és alelnöke, Hankó Zoltán a 2010-es költségvetésről, az egészségügyi salátatörvény tervezetéről és a betegterhekről beszélgetett egészségügyi szakújságírókkal.

A költségvetéssel kapcsolatban Horváth Tamás elmondta, hogy a kamara álláspontja szerint a 2010-es költségvetésben a gyógyszerkasszára előirányzott 345 Mrd Ft kevés, mivel azonos a 2009-es várható tényszámmal, miközben számolni kell a 2009. évi évközi „befogadások” áthúzódó hatásával, valamint a forgalmi struktúra 2009-ben felgyorsult változásával. A 2010. évi gyógyszertámogatási előirányzat idei kiadásokkal lényegében azonos összege nominál értéken 2-4 %-kal akkor is csökkenő árréstömeget jelent a gyógyszertárak számára, ha a céltartalékot – 2009-hez hasonlóan – teljes egészében igénybe veszheti az E-Alap.

A támogatással értékesített gyógyszerek gyógyszer-kiskereskedelmi árrése 2010-ben ugyanazon árrés-szabályozás mellett várhatóan kisebb lesz, mint 2009-ben, hangsúlyozta az elnök. Ez nagyszámú gyógyszertár működését veszélyezteti. A szakágazati árréstömeg 2008-hoz képest 2009-ben sem őrizte meg a reálértékét (a változatlan névérték legalább 5 %-os reálérték csökkenést jelent), továbbá a szakágazati érték már nem 2070, hanem várhatóan 2480-2500 szereplő között oszlik majd meg a jövő évben.

Horváth Tamás szerint nehezíti a patikák helyzetét, hogy a költségvetés megszüntetné a kisforgalmú vidéki gyógyszertárak működési támogatását. Ez további mintegy 500 MFt rendszerből történő kivonását jelenti.

Mindezek miatt, a kamara kéri, hogy a generikus programban való részvétel díjazására szükséges 4 Mrd forint kerüljön a költségvetési törvény normaszövegébe, mint a 345 Mrd-os előirányzat elkülönített része. Ennek jogszabályi alapja már adott.

A költségvetésben nem található előirányzat a szakmai kamarák működésére, annak ellenére sem, hogy hivatalos közlés szerint „a minisztérium a jövőre is támogatni kívánja a közfeladatok ellátása érdekében a szakmai kamarákat”.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló (10575-8/2009-0004JKF) számú törvénytervezettel kapcsolatban a Magyar Gyógyszerészi Kamara az alábbi álláspontját Hankó Zoltán alelnök ismertette.

Óvjuk meg betegeinket a túlzott promóció gyógyszer-fogyasztást ösztönző hatásától! – kezdte az elnök, kifejtve: a kamara kérte és támogatja, hogy a közfinanszírozott gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök egységes térítési díjjal juthassanak a betegekhez. A tervezet szerint erre lehetőség nyílik. Ez a betegek kiszolgáltatottságát csökkenti és meggátolja az egészségügyi és betegérdekkel ellentétes  patikai promóciót. A kamara kéri továbbá, hogy a közfinanszírozott gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök vásárlásához kapcsolódóan ajándékok, fogyasztást ösztönző bónuszok adása, továbbá akciók tiltottak legyenek.

A tervezet lehetővé tenné, hogy vénynélküli gyógyszereket korhatár nélkül 14 éven aluli gyermekek is szabadon vásárolhassanak. Ez alapján lehetővé válna, hogy a szupermarketek polcaira is kikerüljenek ezek a gyógyszerek, továbbá a gyógyszer-automaták rendszerbe állítása is sokkal könnyebbé válna. Szakmailag teljességgel elfogadhatatlan és életet veszélyeztető döntés, ha az önálló vásárlásra mentálisan felkészületlen, a reklámoknak kitett gyermekeknek a gyógyszervásárlást jogszabály lehetővé teszi, csupán azért, hogy a szupermarketekben a gyógyszerek forgalmazását növelni lehessen és a gyógyszer-automaták állítása elől egy újabb akadályt lehessen elgörgetni. A kamara a leghatározottabban tiltakozik a módosítás ellen, hangsúlyozta Hankó Zoltán, hozzátéve: mentsük meg gyermekeinket és unokáinkat a kontroll nélkül gyógyszerfogyasztástól.

A kamara tiltakozik amiatt, hogy a kis forgalmú vidéki gyógyszertárak működési célú támogatásának jelenlegi formáját és a gyógyszerkasszától független keretből történő biztosítását a költségvetési törvény megszünteti, mert ez az amúgy is forráshiányos ágazatból további forráskivonással jár. Az Egészségügyi Minisztérium a kisforgalmú vidéki gyógyszertárak támogatásának fenntartását a gyógyszertárak közötti szolidaritás rendszerének kialakításával tartja megvalósíthatónak. A kamara a működési támogatás rendszerének fenntartását szükségszerűnek tartja, azonban a minisztérium által tervezett szabályozás helyett olyan rendszert javasol, amelyben

- a legnagyobb forgalmú gyógyszertárak által jelenlegi fizetett adó mértéke megmarad,

- a nagykereskedők által befizetett szolidaritási adó is beszámítható,

- a fennmaradó rész a nagyforgalmú gyógyszertárak befizetéseiből biztosítható.

Mindezt annak érdekében, hogy megvédjük kisforgalmú vidéki gyógyszertárainkat, hangsúlyozta Hankó Zoltán.

A kamara a gyógyszertár-létesítésre korábban moratóriumot kért, emlékeztette az újságírókat az alelnök. Az Egészségügyi Minisztérium ezt elutasította, viszont támogatja, hogy a gyógyszertár-létesítés engedélyezéséhez valódi többletszolgáltatások kapcsolódjanak. A tervezet szerint heti 84 órás nyitva tartást kellene vállalni az újonnan nyitni szándékozó gyógyszertáraknak, ugyanakkor a törvény továbbra is lehetővé tenné, hogy heti 40 órás nyitva tartással és készenlétet vállalva is lehessen nyitni gyógyszertárakat. Ez a megoldás számtalan bonyodalom forrása lehet, hiszen erre hivatkozva olyan településen is nyílhatna új patika, ahol több gyógyszertár hatvan órát is meghaladóan nyitva tart, továbbá folyamatos ügyeleti szolgálat is működik. „Stabilizáljuk gyógyszerellátásunkat!”- tette hozzá Hankó Zoltán.

A tervezet készítését megelőző hónapokban a kamara miniszteri és államtitkári egyeztetéseken több alkalommal kezdeményezte a Gyftv módosítását és javaslatait írásban is benyújtotta a Minisztériumba. A tervezet a kamara javaslatainak egy részét nem tartalmazza, azonban ezeket továbbra is fontosnak tartjuk, ezért újólag megismételjük – fejtette ki az alelnök. Ezek

- a gyógyszertárvezető gyógyszerészek szakmai kompetenciáinak rendezését,

- a gyógyszertári fúziós szabályok megváltoztatását,

- a gyógyszergyárak, nagykereskedők, orvosok és off-shore cégek patikatulajdonlásának korlátozását célozzák.

Rehabilitáljuk gyógyszerészeinket! – fogalmazott  Hankó Zoltán.

Harmadik témaként Horváth Tamás kitért azokra a megoldási lehetőségekre, amelyeket ma a a rászorulók, az idősek, bizonyos meghatározott területen élők vehetnek igénybe gyógyszerek vásárlására, ilyen a közgyógyellátás, az önkormányzatoknál igényelhető gyógyszerutalvány vagy egyszeri segély, a hatvan éven felülieknek felajánlott 60 plusz kártya, stb. A sok féle megoldások között azonban nincs összhang, és sajnálatosan vannak olyan betegek, akik nem tudják kiváltani, adott esetben a számukra szükséges vény nélkül kapható gyógyszereket. Horváth Tamás szerint a gyógyszertárak sem szakmai, sem gazdasági, sem etikai szempontból nem mondhatnak nemet a különböző pénzhelyettesítő fizetési eszközökre. A kamara, mint köztestület azonban csak egy egységes, jogszabályba rögzített és hatékony megoldást tud támogatni, s ennek kidolgozásában felajánlja a közreműködését.