2009. április 1-t?l életbelép? változások


Elkészült a 2009. április 1-t?l hatályos PUPHA adatbázis els? munkaverziója (forrás OEP).

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégít? tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet folyamatban lév? módosítása miatt a mai napon kerül közzétételre a 2009. április 1-t?l hatályos PUPHA adatbázis els? munkaverziója. A késlekedés a változások átvezetéséb?l fakadt, ezért türelmüket és szíves megértésüket kérjük. A módosul jogszabály szerinti, április elsejét?l életbe lép? legf?bb változásokról szóló tájékoztatást az alábbiakban olvashatják.

- Az átlagon felüli támogatási kategória maximálisan adható százalékos támogatási kulcsa 85 %-ról 80 %-ra mérsékl?dik.

- Az Eü 90 százalékos támogatási kategória 9. a-b) pontja, az Eü 70 százalékos támogatási kategória 3. pontja, valamint az Eü 50 százalékos támogatási kategória 1.a) 1.- 1. a) 2. pontja 2009. április elsejével hatályát veszti. A 2009. április 1. el?tt felírásra került gyógyszerek 2009. április 30. napjáig kiválthatók, és a beváltott vények elszámolhatók.

- Az acetilszalicilsav tartalmú készítmények (ASA; ASPIRIN PROTECT; ASTRIX;) támogatása normatív (általános) jogcímen 55 %-ra emelekedik, ugyanakkor az EÜ emelt 50%-os (Eü.tér.köt) támogatásuk, az átállást segít? türelmi id? letelte után, 2009. május 1-jével megsz?nik.

- A ticlopidin (ACLOTIN; APLATIC; IPATON; PLACOR; TICLID; TICLOGAL; TICLOPIDIN HEXAL), valamint dipiridamol és acetilszalicilsav (ASASANTIN RETARD) hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek normatív támogatása megsz?nik, emelt indikációhoz kötött jogcímen a továbbiakban változatlanul írhatók.

- A vinpocetin (CAVINTON; VINPOCETIN-COVEX) készítmények normatív támogatása 55%-ról 25%-ra csökken.

Az OEP 2008. október 01-én hivatalból indított eljárása során hozott határozatai alapján törli, a DONA, GLUKOZAMIN PHARMA NORD, GOOL és CONDROSULF készítmények társadalombiztosítási támogatását.