20 éves a kamara


A születésnap megünneplésére a XI. Magyar Gyógyszerész Napok részeként az Európa Kongresszusi Központban került sor május 23-án.

Dr. Horváth Tamás elnök ünnepi beszédében hangsúlyozta, a gyógyszerészek arra tették fel az életüket, hogy tudásukkal, szakértelmükkel és tapasztalataikkal, felel?sséget vállalva másokat segítsenek. Ezért beszélünk hivatásról, nem pedig foglalkozásról. "Amikor erre a pályára léptünk, tudtuk azt, hogy az emberek a szokásosnál magasabb mércét állítanak elénk. Azt is tudtuk, hogy ez a mérce nem változik, a szolgálat lécét jó és rossz id?kben is átugorni kell, nincs olyan, hogy rossz id?kben valahogy majdcsak átcsúszunk alatta. Vannak ugyan ilyen próbálkozások - ezt hívják a szabad versenyhez való alkalmazkodásnak - de ez nem tartozik a gyógyszerészi hivatás körébe. Újabban sok ilyen próbálkozásnak vagyunk tanúi, sokan gondolják úgy, hogy az etika, a betegérdek csak kolonc a nyakukon, ami visszahúzza ?ket az úgynevezett boldogulás felfelé vezet? útján. Hogy kinek mi a boldogulás, az pedig mindig egyéni döntés kérdése. Számunkra a boldogulást nem lehet elválasztani a hivatástól, a gyógyszerészi értékrend vállalásától, a betegek iránti felel?sségt?l, elkötelezettségt?l" - fejtette ki az elnök.

Mint mondta, a húsz éves kamara alapításakor kit?zött els? célja a gyógyszerészet szakmai, erkölcsi és anyagi rehabilitációja volt. Ez az els? évtizedben a privatizációval és a gyógyszerészi magántevékenység megteremtésével sikerült is. A második évtized azonban számos olyan változást hozott, ami a kezdeti célkit?zés újabb elérésének igényét veti fel. Ez a folyamat a 2006 végén megtörtént liberális szabályozással teljesedett ki. A közel két évnyi liberális ámokfutás után ma a gyógyszerészet ismét szakmai, erkölcsi és anyagi életképességének helyreállításáért küzd.

"Szakmai és erkölcsi helyzetének rendezéséhez egy mérföldkövet már elértünk. A gyógyszer expediálás elhatárolása a kereskedelmi gyakorlattól, a gyógyszerészi gondozás szaktevékenység jogi megalapozása és a gyógyszerészek foglalkozásdoktori címének törvénybe foglalása kibontakozás lehet?ségét adja. Rajtunk is múlik, a megnyíló távlatokban milyen pályát futunk be.

A héten egy másik mérföldkövet láthattunk meg. Az Európai Közösségek Bírósága május 19-én hozott ítéleteiben kifejti, hogy a lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátásának biztosítása érdekében korlátozhatók a liberális szabályozás alapvetéseként használt letelepedés szabadságára és a t?ke szabad áramlására vonatkozó alapjogok a gyógyszerellátás terén. Kimondja, hogy közegészségügyi érdek a gyógyszerellátás megbízhatósága, magas min?ségi színvonala és hatékonysága, és ezek biztosítéka a gyógyszerész hivatás képzettsége, szakmai tapasztalata és felel?sségvállalása.

Hittük és régóta tudtuk, hogy az uniós joggal nem ellentétes, ha nemzeti hatáskörben szabályozzák az egészségügyi ellátást, ezen belül a gyógyszerellátást. Ennek ellenére a politika az uniós jogra hivatkozva liberalizált, a neoliberális gondolkodás és a befektet?i érdekek kielégítésére.

Itt az ideje ezt beismerni.

A gyógyszerellátás etikus modelljének az uniós bíróság határozata szerint közegészségügyi indoka van. Az etikus szabályozást helyre kell állítani, a gyógyszerészt vissza kell helyezni jogaiba, hogy kötelességeit elláthassa.

Itt az ideje ezt megtenni.

Ez a betegek és a társadalom érdeke.

Elvárjuk, hogy a kormány a lobbi érdekeket háttérbe helyezve, állítsa le a liberális gyógyszertárlétesítést. A kormány és a parlament a lehet? legrövidebb id?n belül a szükséges jogszabály-módosításokat hajtsa végre a gyógyszertár létesítés, tulajdonlás ügyében és állítsa helyre a személyi jogos gyógyszerészek szakmai-vezet?i jogait.

A kamara ebben partner lesz!" - hangsúlyozta Horváth Tamás.

Az elnök szavai után köszönt?t mondott: Dr. Pordán Endre az Egészségügyi Minisztérium szakállamtitkára, John Chave, az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportjának f?titkára, aki ismét megtisztelte jelenlétével a magyar gyógyszerésztársadalmat, Dick Tromp, az EuroPharm Forum jelenlegi holland elnöke, Dr. Éger István, a MOK elnöke, a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal létrehívója, Dr. Balogh Zoltán, a MESZK elnöke, a megújuló gyógyszertári asszisztensképzés támogatója, Prof. Dr. Klebovich Imre, az MGYT elnöke, a Semmelweis Egyetem megbízott dékánja, Dr. Mikola Bálint, a MOSZ alapítója és jelenlegi elnöke, Dr. Bölcs Judit, a Magyar Gyógyszerész Egyesület elnöke, aki szervezetével er?feszítéseket tesz a teljes gyógyszerésztársadalom képviseletére, Dr. Ulrich Krötsch, a Német Szövetségi Kamara elnöke, Mag. Pharm. Leopold Schudermaier az Osztrák Gyógyszerészkamara alelnöke, Grzegorz Kucharewicz a Lengyel Gyógyszerész Kamara elnöke, Stefan Krchnak, a Szlovák Gyógyszerészkamara nemzetközi referense, Erdogan Colak a Török Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke, Bruno Herold, a testvérkamaránk a Szász Gyógyszerészkamara tiszteletbeli elnöke.

A kamara volt elnökei közül els?ként Dr. Vincze Zoltán szólt, aki úgy fogalmazott, hogy számára a legnagyobb élmény a megalakulás volt. "A SOTE Nagyvárad téri elméleti tömbjében gy?ltünk össze, és megválasztottuk az els? tisztségvisel?ket. Felemel? érzés volt." Elmondta, hogy elnökségének ideje egy nagyon izgalmas id?szakra esett, és nemcsak a kamara, hanem az ország számára is. Minden nap történt valami, az embereknek el?ször volt lehet?ségük arra, eldöntsék, mit is akarnak. "Amikor a kamarát, még társadalmi szervezetként megalakítottuk, óriási várakozás élt a gyógyszerészekben. Mivel korábban nem volt ilyen szakmai szervez?dés, érdekképviselet, azt várták, hogy a kamara majd mindent elintéz. Valóban mindenki igyekezett a lehet? legtöbbet megtenni, a legjobbat kihozni magából, de persze a kamarával szembeni várakozások - már akkor is - meghaladták a lehet?ségeket" - emlékezett vissza a kamara els? elnöke.

Dr. Szabó Sándor egykori elnök, jelenlegi tiszteletbeli elnök szavai szerint a kamara 20 éves jubileuma számára paradicsomi állapotokat jelent, mert visszaigazolása élete meghatározó korszakának. "Hálás vagyok a sorsnak, hogy a gyógyszerésztársadalom élére segített, s 1990 és 1998 között, aktív elnöki munkám ideje alatt, a jogi háttér megteremtésével megvalósulhatott a gyógszertári hálozat privatizációja, amely a 40 évig méltatlan helyzetbe került magyar gyógyszerészet szellemi, erkölcsi és anyagi rehabilitációját jelentette. A gyógyszerészet visszatérhetett hagyományaihoz, régi méltóságához, és önállószellemi szabadfoglakozássá vált. Az egyetlen értelmiségi társadalmi réteg volt, amely100%-ban kivívta függetlenségét és polgári értékrendszerét. Sajnos ezt a boldogság tudatot, az etikus gyógyszertári modelt, az agresszív, neoliberális politika hatalomra jutása errodálta. Ennek az ideológiának egyértelm? bukása, különösen az Európai Bíróság napokban hozott ítélete, megadja a reményt a rekonstrukcióra" - hangsúlyozta Szabó Sándor.

Hávelné Dr. Szatmári Katalin volt elnök a kamara húsz éves történetének kiemelked? eseményei helyett inkább azokról a kollégákról szólt, akik ebben a két évtizedben mindent elkövettek, hogy a gyógyszerészet az ?t megillet? helyére kerüljön az egészségügyben és a társadalomban, a patikák gyógyszerészkézben maradjanak, és hogy a következ? gyógyszerész-generációk is a hivatásnak élhessenek. "Azokra szeretnék emlékezni és nekik köszönetet mondani, akik a rendszerváltás utáni els? parlamenti ciklusban képvisel?séget vállaltak, lobbiztak az érdekünkben, el?segítették a számunkra fontos törvények megszületését, menedzselték a privatizáció folyamatát. Közülük sokan már nem lehetnek velünk, de most, amikor múltunkra emlékezünk, ?ket is ünnepeljük. Köszöntöm azokat, akik az els? tisztségvisel?i, munkatársai voltak a Kamarának, akik többet adtak pénzben, munkában, lelkesedésben az újonnan megalakult szervezetnek, mint amit valaha visszakaphattak. De sohasem mérték patikamérlegen, hogy érdemes-e, csak tették, amit kellett.

In memoriam: Nagy Ágoston, Gedeon Árpád, Kinyó Sándor, Pokorny Endre" - mondott köszönetet a kamara harmadik elnöke.

Az üdvözléseket és visszaemlékezéseket a kitüntetések átadása követte, a minisztériumi kitüntetéseket Pordán Endre, a kamarai kitüntetéseket Horváth Tamás, az alapítványi kitüntetéseket pedig Szabó Sándor adta át.

KAMARAI ELISMERÉSEK 2009

 

Kitüntetett

Lakhely

 

MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ KAMARA ARANYÉRME

 

 

Dr. Tihanyi Ágnes

Budapest

 

PRO PRAXIS PHARMACIAE

 

 

Dr. Kisbenedek Eszter

Budapest

 

Dr. Haraszti Csaba

Budapest

 

Fábián Márta

Szeged

 

Dudus Károly Balázs

Sárvár

 

Kósa Júlia

Nagyk?rös

 

PRO HOMINE NOBILE PHARMACIAE

 

 

Dr. Tóth Barna

Pomáz

 

Dr. K?hegyi Ferenc

Hódmez?vásárhely

 

Dr. Pál Éva Zsuzsanna

Kecskemét

 

Babkáné Földesi Ilona

Debrecen

 

Dr. Kárpátiné Gangl Teréz

Sopron

 

TANTUS AMOR OPERIS PHARMACIAE

 

 

dr. Nizsalovszky László (posztumusz)

Budapest

 

Magyarné Dr. Pintér Gabriella

Pilisvörösvár

 

Czékusné Dr. Skoda Mária

Nágocs

 

Dr. Csonka Gábor

Szombathely

 

L?cze Lajosné dr.

Sopron

 

Dr. Ungvári József

Debrecen

 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARÁÉRT

 

 

Dr. Kovács János

Dombóvár

 

Dr. Vetsey-Körmendi Ágnes

Sopron

 

Dr. Haragh László

Szentgotthárd

 

Angeliné Dr. Walter Mária

Császártöltés

 

Dr. Pauker Zsoltné

Miskolc

 

Dr. Boholy Zsuzsanna

Miskolc

 

Ujházi Lászlóné dr.

Debrecen

 

Dr. Kiss István

Budapest

 

Dr. Éger István

Budapest

 

PRO PHARMACIAE (Pharmacia Alapítvány díja)

 

 

Dr. Gara István

Nagyatád

 

ÁLLAMI ELISMERÉSEK 2009

 

Kitüntetett

Lakhely

 

PRO SANITATE

 

 

Dr. Grabarits István

Kalocsa

 

MINISZTERI DICSÉRET

 

 

Dr. Tari János

Demecser

 

Dr. Sohajda Attila

Berettyóújfalu

 

Beck Józsefné dr.

Pécsvárad

 

MINISZTERI ELISMER? OKLEVÉL

 

 

Szent Katalin Gyógyszertár kollektívája

Budapest

 

Az ünnepség délutáni, plenáris ülésén a gyógyszerészet európai helyzetér?l John Chave az Európai Unió Gyógyszerészi Csoportjának f?titkára, az európai gyógyszerészek kiútkeresésér?l, az EuroPharm Fórum és a WHO kapcsolatáról pedig Dick Tromp, az EuroPharm Fórum elnöke tartott el?adást. "Gazdasági, politikai, morális válság és az egészségügy" címmel, Prof. Dr. Chikán Attila, "Gyógyszerészképzés ? a jöv? gyógyszerészetének szolgálatában" címmel Prof. dr. Botz Lajos Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alelnökének el?adása hangzott el.

 

Részletes program >>

Gyógyszerészi Hírlap >>